Rizika neovlivníte, škody ano!

Pokud se pustíte do stavby rodinného domu, většinou do ní vložíte všechny své životní úspory a velice pravděpodobně si vezmete také dlouhodobý úvěr. Škodu během výstavby mohou způsobit záplavy, ale i nečekaní zloději. Dá se proti těmto rizikům pojistit? A je pro vás toto pojištění povinné nebo se můžete rozhodnout dobrovolně? Pokud si výstavbu rodinného domu financujete z vlastních peněz, je jen na vás, zda si stavbu pojistíte a kdy. Fáze výstavby, v níž se rodinný dům nachází, přitom nemá vliv na výši pojistného. Kolik budete za pojištění platit, závisí na pojistné částce a druhu pojistky.

pojištění, majetek, nemovitost, stavba domu

Pojištění při hypotéce

Pokud nemáte dostatek peněz a půjčíte si v bance, například přes hypoteční úvěr, je pro vás otázka pojištění stavby předem vyřešena - pojištění stavby je v tomto případě povinné. Nemovitost, kterou je zajištěno čerpání hypotéky, musí být pojištěna minimálně proti poškození nebo zničení přírodními živly. Pokud tedy máte rozestavěnou stavbu, berete si hypotéku a touto stavbou za ni i ručíte, musíte ji mít pojištěnou. Jinak vám banka hypoteční úvěr nedá. Vždy musí být pojištěna alespoň ve výši úvěru a pojištění je vinkulováno ve prospěch banky během čerpání a splácení hypotéky. Po splacení hypotéky se vinkulace pojistného uvolní a záleží už jen na majiteli, zda dům nechá i nadále pojištěný.

Na jaká rizika se vztahuje pojištění

Základní pojištění většinou kryje rizika - požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, stromů, stožárů, následky vichřice nebo krupobití, povodeň, záplavu, zemětřesení, sesuv půdy, skal, lavin, tíha sněhu a námrazy. Dále obsahuje pojištění proti nárazu dopravního prostředku, vandalismu (pokud škodu způsobil pachatel, kterého se policii podařilo vypátrat), jakož i pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka vyplývající z vlastnictví pojištěné nemovitosti včetně přilehlého pozemku a z vykonávání stavební činnosti pojištěného jako stavebníka. Pokud někomu základní pojištění nestačí, může se připojistit. Připojištění může krýt další rizika, například pojištění skel, elektromotorů, stavebního materiálu, stavebních součástí a drobných stavebních mechanismů, jakož i riziko vandalismu a krádeže. Toto pojištění se často prodává formou balíčků. Při pojištění rozestavěné stavby bývají v levnějším balíčku pokryta většinou jen živelná rizika, dražší balíček obsahuje obvykle i krádež stavebního materiálu a drobné stavební techniky, násilné odcizení stavebních součástí a příslušenství stavby. Klientovi uhradí i škody vzniklé krádeží a vzniklé náklady na odstranění následků pojistné události. 

Délka pojištění

Délka pojištění může být různá. Většinou se pojištění rozestavěného domu uzavírá na dobu, dokud klient nezíská kolaudační rozhodnutí. Do té doby se dá v zásadě pojistit proti podobným rizikům jako u dokončené budovy. Rozdíly bývají v limitech pojistného plnění.

Jak se stanoví pojistná částka

Kolik budete za pojištění stavby platit, závisí i na pojistné částce. Pojišťovny se při stanovení pojistné částky řídí hodnotou stavby - buď rozestavěného rodinného domu, nebo hodnotou, kterou bude mít podle rozpočtu po dostavění. Na její výpočet mají svá pravidla. Většina pojišťoven dnes nepotřebuje znalecký posudek, ale rozpočtové náklady stavby, rozsah pojistného krytí, výši spoluúčasti nebo konečnou fakturu za postavení domu. Výše pojistného tedy závisí na hodnotě stavby, která se stanoví v případě rozestavěné stavby podle rozpočtu nemovitosti. Podle hodnoty stavby se určí pojistná částka, která by měla odpovídat hodnotě dokončeného domu. Ve většině pojišťoven je na klientech, jakou výši pojistné částky si určí. Při pojištění rozestavěné stavby je určena také základní minimální spoluúčast. Některé pojišťovny ji nemají u základního pojištění. U připojištění je buď pevně určena nebo si ji mohou klienti dohodnout. Tehdy si výši spoluúčasti určí sami. Pojistné se platí ve většině případů ročně. Je možné platit ho pololetně nebo čtvrtletně, ale obvykle za příplatek. 

Pojištění rozestavěných staveb

Pojištění rozestavěných staveb je v mnohém podobné pojištění celé nemovitosti. Pokud již absolvujete cestu za pojištěním rozestavěného domu, je výhodné dát si ho pojistit jako dokončenou stavbu, protože při dokončení stavby někde pojištění dále pokračuje, v jiné pojišťovně je třeba připojistit, a to buď do dne kolaudace nebo do konce platnosti stavebního řízení. 

Pojištění stavby ve zkratce

  • Při stanovení pojistné částky se nevyžaduje znalecký posudek, pojišťovny ji určují buď podle rozpočtu stavby, projektové dokumentace nebo výchozí hodnoty po dokončení rodinného domu, nebo si ji majitel stavby určí sám na svou odpovědnost, 
  • pojišťovny vyplácejí škodu v nových cenách (v takovém případě se kryjí aktuální náklady na opravu) nebo v časových cenách (vyplatí se taková částka za škodu v době, kdy se stala pojistná událost), 
  • pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, někdy končí dnem kolaudace, v některých případech platí dále, 
  • pojistné se platí nejčastěji ročně, někde se dá platit i pololetně nebo čtvrtletně, obvykle za příplatek, 
  • pojistit se dá stavba nebo stavební materiál, stavební mechanismy a nářadí, 
  • záleží na majiteli domu, co si zvolí, zda pouze hlavní pojištění nebo také připojištění, 
  • pojištění domu můžete uzavřít v každé pojišťovně, která sjednává pojištění majetku.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Pojištění nemovitosti v případě financování hypotečním úvěrem

Financování bydlení prostřednictvím hypotéky je jedním z nejzávažnějších rozhodnutí. I proto zde platí léty...
více…

Střešní ekologické izolace - celulóza a dřevovlákno

Byly doby, kdy střechy patřily zejména holubům, harampádí a na venkově zejména senu. V tom posledním případě to...
více…

Prodej nemovitosti a výhody spolupráce s realitním makléřem

Podle statistických údajů se loni v Česku prodaly nemovitosti v objemu několika stovek miliard korun. I když byl každý...
více…

Topný systém je vždy potřeba přizpůsobit konkrétnímu objektu

Vybíráte vhodné vytápění do svého domu? Správný výběr limituje velké množství podmínek z vnějšího i...
více…

Umíte regulovat vytápění tak, abyste ušetřili?

Ve snaze dosáhnout co nejnižší náklady na vytápění, a přitom neztratit tepelnou pohodu se hromadně zatepluje,...
více…

Výběr správného komína

Návrh a projekt domu by měl vypracovat architekt tak, že zohlední všechny požadavky majitele a rovněž zajistí...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výhled z podkroví - vikýř

Ať si říká kdo chce, co chce o (ne)výhodách a porovnáních konstrukčních tvarů, stavebních materiálů, postupů...
více…

Vysněný dům versus finanční realita

Stavba domu pro většinu lidí znamená životní investici. Životní v tom smyslu, že ji člověk udělá jen jednou. Když...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…