Špatný prospěch dětí ve škole může znamenat i ADHD syndrom

Proč děti ve škole neprospívají může mít několik příčin. Dítě může mít slabou motivaci, ale i poruchu pozornosti čili syndrom ADHD. Jedná se o poruchu mozku, která někdy kombinovaná i s hyperaktivitou dítěte. Rovněž může jít o specifické poruchy mezi které se řadí dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.

děti, prospěch dětí ve škole, ADHD syndrom, hyperaktivita dětí

Jak pomoci neprospívajícím dětem?

Vždy je třeba vycházet z konkrétní příčiny. Tuto příčinu zjistíme komplexní diagnostikou. Pokud se potvrdí diagnóza poruchy koncentrace pozornosti a hyperaktivity, nebo specifických poruch učení, je třeba začít jednat.

Možnosti léčby dětí s hyperaktivitou a poruchou pozornosti

  • Farmakoterapie - Jako první je rodiči obvykle nabídnuta farmakoterapie. Při ADHD se používá několik druhů léků. Jde však o léčiva, které zasahují nejen fyzický, ale i psychický stav dítěte. V 70-80% zaberou, rodiče hlásí zlepšení vztahů v rodině či mezi vrstevníky, nemusí dítě tak dlouho nutit k domácím úkolům a pod. Jejich vedlejší účinky jsou však velmi silné a přetrvávají i dlouho po jejich vysazení. Farmakoterapie léčí symptomy, nikoli však příčinu tohoto syndromu. Proto je nutné užívat léky mnohdy i celý život, po vysazení se okamžitě vrátí původní problémové vzorce chování či reakcí.
  • Behaviorální terapie - Dalším možným řešením je kombinace farmakoterapie a behaviorální terapie. Pokud jsou aplikovány souběžně, mohou poskytnout dětem krátkodobou příležitost naučit se adaptivnímu chování. Jak však ukázala studia, není tomu tak právě proto, že účinek methylfenidátu ještě ztěžuje normální adaptivní a přiměřené chování .
  • EEG biofeedback terapie- Jako ne poslední, ale nejúčinnější se nám nabízí EEG biofeedback terapie. EEG Biofeedback terapie neléčí jen symptomy syndromu, ale především jejich příčinu - oslabené funkce centrální nervové soustavy a nedokonalou práci mozku. EEG Biofeedback terapie probíhá prostřednictvím snímání EEG vln vyzařovaných z mozku. Snímáme je prostřednictvím tří elektrod umístěných na hlavě - jako když lékař poslouchá srdce pomocí stetoskopu. Mozkové vlny jsou přenášeny klientovi do hry, kterou vidí před sebou na monitoru. Klient ji hraje bez jakýchkoliv nástrojů jen svou myslí - mozkem. Pokud jeho mozek pracuje správně, dostane odměnu v podobě zvukového signálu a počtu bodů. V průběhu terapie nervová soustava postupně vyzrává. V souvislosti s tím ustupuje impulzivnost a roztržitost, neklid či agresivita. Děti se zklidní, zlepší se jejich sebeovládání, posílí vůle. Pozitivní změnou je obvykle i zlepšení kvality spánku, schopnosti učit se a pamatovat si různé informace. Zlepšení schopnosti a výkonnosti následně zvýší dítěti jeho sebedůvěru a sebeúctu, které bývají u různých dysfunkcí pochopitelně snížené. U dětí se zvýší i odolnost proti stresu, zlepší se mezilidské vztahy. Dokonce se ukázalo, že u dětí, které trpěly poruchou pozornosti, se po neurofeedback terapii významně zvýšilo IQ (o 5 - 20 bodů). Ze začátku jsou tyto změny krátkodobé. Po poctivém absolvování všech tréninků se stávají trvalými. EEG biofeedback je oprávněn provádět pouze certifikovaný odborník - psycholog, lékař, speciální pedagog, který absolvoval speciální průpravu, včetně školení v neurofyziologii a praktický výcvik. Aby byla tato léčba úspěšná, musí se se do ní aktivně zapojit dítě i rodič a léčbu nepřerušovat.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Co dělat, když dítě přinese ze školy vši?

Doneslo vaše dítě domů ze školy či školky kromě znalostí také nevítané hosty? Neděste se, vši nejsou známkou...
více…

Lyžařský výcvik pro všechny děti

Lyžařský výcvik, který byl dříve pro všechny děti samozřejmostí, se dnes stává noční můrou rodičů. A proto...
více…

Do školy po větším volnu bez stresu

S končícím delším volnem, a nemusí to být ani letní prázdniny, rodiče často řeší to, aby děti zvládly...
více…

Příběh holčičky, které rodiče chtěli prodloužit dětství aneb Odklad školní docházky

Uvažujete o tom, prodloužit vašemu dítěti dětství a i přestože by to zvládlo, trváte na odkladu školní...
více…

Učení nelze nařídit dítěti jako trest

Znáte ty situace, kdy vaše dítě netrpělivě postává u dveří bytu a je připraveno vyběhnout ven za kamarády. Už,...
více…

Píše vaše dítě levou rukou?

Je zažité, že automaticky podáváme dětem věci do pravé ručičky. Učíme je jíst a držet lžíci v pravé ruce,...
více…

Má vaše dítě problémy se spolužáky?

Jako má každá třída své premianty a průšviháře, kterým vše projde, má i své outsidery - děti, které ze...
více…

Jak pomoci dítěti překonat strach ze školy?

Prvňáčci mají za sebou premiéru a ne všichni ji stejně zvládli. Někde byly i slzičky, jinde ” jen” strach z...
více…

Místo v lavici s ohledem na typ žáka

Také se vám možná stalo, že si při příchodu domů ze školy vaše dítě postěžovalo na zasedací pořádek ve...
více…

Jak vybrat tašku do školy?

Výběr školní tašky není vůbec jednoduchá záležitost. Přestože žijeme v době, kdy jsou obchody doslova...
více…