Jak se staví bílý strop?

Takzvaný bílý strop je tradiční vložkový strop s vysokou variabilitou. Umožňuje snadnou a rychlou montáž a je vhodný i při svépomocné výstavbě. Jde o soustavu prefabrikovaných železobetonových stropních nosníků, na které se kladou stropní vložky z pórobetonu a monolitické zálivky. Nosníky je třeba montážně podepřít. Minimální délka uložení nosníků na zdivo je 150 mm, pokud neudává statický výpočet jinak. Předepsanou vzdálenost nosníků zabezpečují stropní vložky, které se kladou na konce nosníků. Součástí tohoto stropu je betonová zálivka a strop je nosný po 28 dnech, když beton dosáhne své pevnosti. Takový strop má konstrukční tloušťku 250 mm. Standardně se nosníky vyrábějí v délkách od 1 000 do 7 600 mm.

Bílý strop je soustava nosných železobetonových nosníků s prostorovou výztuží, na které se kladou nearmované stropní vložky z pórobetonu. Po rozložení nosníků podle plánu kladení je třeba nosníky podepřít. Rastr podpůrných sloupů musí být maximálně 1,6 × 1,6 m.

Nosníky se ukládají do maltového lože z tenké zdicí malty. První nosník může být od okraje zdi vzdálen tak, že stropní vložka leží jedním koncem na zdi s přesahem 20 mm. Tento okrajový řád vložek lze zkrátit podle potřeby.

Před uložením vložek na nosníky se musí položit do malty po obvodu věncové tvárnice, čímž se v úrovni stropní konstrukce vytvoří prostor pro ztužující věnec.

Prostor na věnec je ohraničen stropním vložkami a věncovými tvárnicemi. Stropní vložky se pak upraví podle potřeby tak, aby zůstala mezera mezi věncovými tvárnicemi asi 200 mm na ztužující věnec.

Komínové těleso musí volně projít stropní konstrukcí.

Při správném položení stropních nosníků je kladení stropních vložek velmi jednoduché a rychlé.

Před betonáží je třeba horní část desky celoplošně vyztužit. Do mezery mezi stropními vložkami a věncovými tvárnicemi se musí vložit výztuž věnce.

Před betonáží se musí konstrukce očistit a navlhčit, mezery při stropních nosnících se polejí vodou.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jaký stropní systém?

Stropy patří do skupiny vodorovných nosných konstrukcí, které spolu s dalšími nosnými prvky zajišťují stabilitu...
více…

Jaké materiálové provedení vodorovných konstrukcí?

Mezi vodorovné nosné konstrukce řadíme kromě klenby stropy, které musí být dostatečně tuhé a s minimálním...
více…

Sádrokarton není jen provizorní řešení, proto jeho obliba oprávněně roste

Sádrokartonové příčky mnozí považují za provizorní řešení, paradoxně pro jejich přednosti - rychlou a suchou...
více…

Plochá střecha - kvalita, hydroizolace a životnost

Samozřejmostí současných střech je, že splňují svou prvořadou úlohu - ochranu interiéru před atmosférickými...
více…

Když omítka nedrží aneb Jak předcházet opadávání a trhlinám

Poruchy povrchů staveb nejsou bohužel nic neobvyklého. Ny mysli máme dva druhy problémů - odpadávání omítky a vznik...
více…

Vybíráme rodinný dům

Obytné domy patří mezi základní typy budov, které se v zástavbě vyskytují nejčastěji. Charakter obytné zástavby se...
více…

Výměníky tepla - deskové a spirálové

Výměníky tepla jsou zařízení, která zprostředkují výměnu tepla mezi teplonosnými médii (plyn, kapalina). Dělí se...
více…

Vzduchotěsnost stavby a její kontrola

Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou výrazně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim konstrukce...
více…

Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Zateplení obvodových stěn

Pro úsporu energie budov jsou nejvýznamnějšími konstrukcemi obvodové stěny. Pohodu vnitřního prostředí budovy...
více…