Jak se staví bílý strop?

Takzvaný bílý strop je tradiční vložkový strop s vysokou variabilitou. Umožňuje snadnou a rychlou montáž a je vhodný i při svépomocné výstavbě. Jde o soustavu prefabrikovaných železobetonových stropních nosníků, na které se kladou stropní vložky z pórobetonu a monolitické zálivky. Nosníky je třeba montážně podepřít. Minimální délka uložení nosníků na zdivo je 150 mm, pokud neudává statický výpočet jinak. Předepsanou vzdálenost nosníků zabezpečují stropní vložky, které se kladou na konce nosníků. Součástí tohoto stropu je betonová zálivka a strop je nosný po 28 dnech, když beton dosáhne své pevnosti. Takový strop má konstrukční tloušťku 250 mm. Standardně se nosníky vyrábějí v délkách od 1 000 do 7 600 mm.

Bílý strop je soustava nosných železobetonových nosníků s prostorovou výztuží, na které se kladou nearmované stropní vložky z pórobetonu. Po rozložení nosníků podle plánu kladení je třeba nosníky podepřít. Rastr podpůrných sloupů musí být maximálně 1,6 × 1,6 m.

Nosníky se ukládají do maltového lože z tenké zdicí malty. První nosník může být od okraje zdi vzdálen tak, že stropní vložka leží jedním koncem na zdi s přesahem 20 mm. Tento okrajový řád vložek lze zkrátit podle potřeby.

Před uložením vložek na nosníky se musí položit do malty po obvodu věncové tvárnice, čímž se v úrovni stropní konstrukce vytvoří prostor pro ztužující věnec.

Prostor na věnec je ohraničen stropním vložkami a věncovými tvárnicemi. Stropní vložky se pak upraví podle potřeby tak, aby zůstala mezera mezi věncovými tvárnicemi asi 200 mm na ztužující věnec.

Komínové těleso musí volně projít stropní konstrukcí.

Při správném položení stropních nosníků je kladení stropních vložek velmi jednoduché a rychlé.

Před betonáží je třeba horní část desky celoplošně vyztužit. Do mezery mezi stropními vložkami a věncovými tvárnicemi se musí vložit výztuž věnce.

Před betonáží se musí konstrukce očistit a navlhčit, mezery při stropních nosnících se polejí vodou.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jaký stropní systém?

Stropy patří do skupiny vodorovných nosných konstrukcí, které spolu s dalšími nosnými prvky zajišťují stabilitu...
více…

Jaké materiálové provedení vodorovných konstrukcí?

Mezi vodorovné nosné konstrukce řadíme kromě klenby stropy, které musí být dostatečně tuhé a s minimálním...
více…

Stavba chaty - výkopové práce a základy

Výkopové práce a stavba základů - to jsou první stavební činnosti, které nelze obejít ani při stavbě chaty. Před...
více…

Stavba domu je velká investice, kterou si je třeba také užít!

Faktorů, které ovlivňují výběr stavebního materiálu, je dnes mnoho. Rozhodují nejen reálná kritéria, jako jsou...
více…

Chyby při zateplování domu

V současnosti je zateplování domů velkou módou, ale hlavně je jedním ze základních, energeticky úsporných...
více…

Stavba domu a stavební dokumentace, která je nezbytná

Pokud chcete jedinečný dům, najděte si čas na spolupráci s architektem, pokud chcete co nejrychleji bydlet a nemáte...
více…

Úspora energie, kterou zajistí rekuperátor vzduchu

Princip větrání s rekuperací zní velmi jednoduše, i když samotná technologie je trochu složitější. Otvorem ve...
více…

Moderní omítky - hlína, benátský a marocký štuk

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Některým lidem nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více…

Stavba terasy vyžaduje pečlivé plánování

Plánujete postavit u svého domu terasu? Výborný nápad, ale vše dobře zvažte a naplánujte, aby se z tohoto dobrého...
více…

Chyby při stavbě ploché střechy, které mohou poškodit její funkčnost

Vybrali jste si plochou střechu, aby kryla váš dům? Určitě jste své rozhodnutí dobře zvážili, ale přesto by se...
více…