Výměna oleje svépomocí a v servisu

Výměna oleje je často podceňovaný úkon, a přitom zejména u moderních motorů je velmi důležité dbát kromě vhodnosti a kvality i na správně provedenou výměnu. Ne každý mechanik nebo servis tento, na první pohled jednoduchý, úkon provede s patřičnou důsledností.

olej, motorová vozidla, výměna oleje, servis

Downisizing

Současným trendem je downisizing, česky napsané zvyšování litrového výkonu při současném snižování objemu motoru. Podstatně méně se mluví o tzv. olejovém downsizingu, který je čím dál rozšířenější. Výrobcem motorů jako kdyby nestačil někdy až nesmyslně dlouhý interval výměny oleje, mnohokrát vybaví své motory i skromnými olejovými nádržemi. Jako příklad mohou sloužit rozšířené 1,2 HTP s cca 2,5 litry oleje, či dieselové 1,3 JTD (CDTi) s 3,2 litrovou náplní. Úkolem motorového oleje je mazat, čistit, odvádět usazeniny, chránit proti korozi, snižovat emise a chladit (přímý odvod tepla při chlazení pístů nebo dochlazování ve výměníku, olej je také prostředkem přenosu tepla mezi pístem a válcovou vložkou a dalších částí spalovacího motoru). Na prvním místě je samozřejmě mazání pohyblivých částí motoru, ke kterým se olej musí dostat v dostatečném množství a pod správným tlakem. I když nejčastější příčinou nedostatečného mazání bývá buď malé množství oleje v mazacím okruhu nebo nefunkční olejové čerpadlo, podceňovat netřeba ani pokles mazivosti (chránících, chladicích atd.) Vlastností z důvodu nadměrného znehodnocení oleje, zvláště v poslední době kdy je trend prodlužování intervalů a snižování objemů olejové náplně. I z tohoto důvodu je důležitá včasná a kvalitní výměna motorového oleje.

Dlouhé intervaly výměny

Častou a zároveň dost kontroverzní realitou současnosti je prodlužování servisních intervalů pro výměnu motorového oleje. Z úst některých mechaniků nebo spíše prodejců je nejednou slyšet, že současné oleje jsou velmi kvalitní a obsahují množství zázračných aditiv. Určitě, vývoj jde dopředu a výjimkou nejsou ani maziva. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že i nároky na motory jsou mnohem vyšší než byly v minulosti. Mnohé extrémně tepelně zatěžují olej, mají nevypustitelné omezovače oleje v hydraulických systémech motoru, DPF filtry - ředění oleje naftou, vyskytuje se proměnlivá kvalita paliv nebo povinné používání biosložek v palivech. Pokud se k tomu připočte zmíněný prodloužený interval výměny, je jasné, že motor dostává pořádně zabrat. Dnešní motory již nejsou navrhovány tak jako kdysi s většími rezervami a robustnější dimenzovanou konstrukcí. V dnešním rychloobrátkovém - konzumním světě nemá nikdo zájem postavit motor, který vydrží extrémní porce kilometrů. Navzdory všude přítomné ekologizaci je paradoxně žádoucí co nejčastější obměna vozového parku. Vysokovýkonné počítače dokáží velmi přesně spočítat kolik litrů oleje a jaké intervaly výměny motor potřebuje, aby vydržel určitý předpokládaný počet kilometrů. Objem olejové náplně a výměnné intervaly jsou tedy nastaveny tak, aby co nejvíce využily možnosti oleje a při výměně byl co nejvíce znehodnocen. Na první pohled se jedná o řešení šetřící finance majitele. Kdo využívá vozidlo na 3-4 roky, nenajezdí více než 150 000 - 200 000 km je něj takové řešení výhodné. Pokud si ale chce motorista nechat vozidlo více let, resp. plánuje najet statisíce, bude zklamán. Náklady na údržbu (opravy) vozidla po ujetí určitého počtu kilometrů při dodržování maximálních intervalů výrobce mohou být už dost vysoké. V určitém bodě mohou dokonce přesáhnout náklady na leasingovou splátku nového vozu. A o to výrobcům jde. Prodávat stále větší množství nových vozidel.

Olej nevydrží věčně

Motorový olej postupně ztrácí své původní vlastnosti a rychlost jeho opotřebení závisí na mnoha faktorech. Zivotnost kromě složení ovlivňuje i samotný jízdní styl řidiče, také způsob používání vozidla (město, dálnice) a u dieselů i regenerace DPF filtru. Některé motory jsou vybaveny systémem kontroly kvality oleje, přesto je někdy vhodné jej vyměnit dříve. Životnost závisí i od tepelného namáhání, znečištění od karbonových úsad ze spalování paliva a drobných kovových částí (železa, mědi a hliníku v oleji), vzniklých opotřebením motoru, postupným ředěním zbytků nespáleného paliva, zda samotným stárnutím náplně (rozklad oleje a jeho funkčních přísad). Po překročení určité kritické hranice (za bezpečnou rezervu životnosti je považována hodnota kolem 25%) olej zcela ztratí svou mazací schopnost a olejový film, který by měl pokrývat všechny kovové plochy se tzv. "roztrhne". Kromě poklesu mazací schopnosti vede znehodnocení oleje i k postupnému zanesení sacího koše olejového čerpadla a také k ucpání mazacích kanálků motoru nebo jeho prvků. Velmi citlivé na kvalitu motorového oleje jsou také například turbodmychadla, kde při větším obsahu nečistot a nízké nebo naopak velmi vysoké viskozitě dochází k zadření kluzného uložení. Znehodnocený olej má i výrazné korozivní účinky, zejména na barevné kovy, které se v moderních motorech vyskytují ve značném množství. Zapomínat netřeba ani na ovládání hydraulických napínacích a regulačních prvků, či variátory proměnného časování ventilů a podobně, ve kterých proudí také motorový olej. Jejich provoz či životnost může být výrazně ovlivněna právě znehodnoceným olejem. Dlouholeté zkušenosti a měření potvrzují následující fakta. Při běžném používání (střídavý provoz ve městě a na delší cesty) je syntetický olej znehodnocen nejpozději po nájezdu 15 000 km, speciální syntetický olej s prodlouženou trvanlivostí (tzv. Longlife olej) ztrácí své předepsané schopnosti nejpozději po 20 000 km. Častější jízdy ve městě, větší počet studených startů, krátké trasy, nebo dynamičtější jízdní styl tento interval ještě podstatně zkracují. I z uvedených čísel vyznívají výrobci předepsané intervaly 30 000 km (v některých případech 50 000 km) jako reklamní nesmysl. Obzvláště u moderních vozidel není dobré stav oleje podceňovat a navzdory optimistickému intervalu výměny "longlife", je třeba toto číslo zkrátit na 15 000 max. 20 000 km.

Důležitost správné a pravidelné výměny olejové náplně

Výměna motorového oleje je považována za jednoduchý servisní úkon, který je nezřídka méně zkušenými mechaniky zlehčovaný. Neuvědomují si, že předčasně znehodnocený olej je často z důvodu předchozí špatné výměny. Pokud je totiž motorový olej před výměnou nadměrně znehodnocen, vytváří v motoru polotekuté až pevné usazeniny, které jsou novou olejovou náplní dobře rozpustné. Už několik procent takového materiálu může v nové olejové náplni způsobit prudký pokles její kvality. Nová olejová náplň tak může být již krátce po výměně na konci své životnosti, což následně vede k omezení funkce mazacího systému (snížená mazivost, zvýšené opotřebení motoru, atd.). Velmi důležité je tedy dostat z motoru co největší množství staré náplně, ideální by bylo provést proplach novým motorovým olejem nebo zkrátit následný interval výměny. Samozřejmostí je dostatečně prohřátý motorový olej při výměně. Právě nedostatečně přehřátý motor při výměně bývá nejčastější chybou. Znehodnocený olej má zhoršené viskózní vlastnosti (někdy až o dvě třídy), přičemž největší rozdíl ve viskozitě bývá při teplotách oleje pod 40 ° C. Zkušení mechanici kontrolují starý olej i tzv. vizuální kontrolou, která bohužel v případě výměny starého oleje odsátím není možná. Je třeba si také uvědomit, že běžný motorista se stavu olejové náplně většinou vůbec nezabývá, protože provoz vozidla je mezi pravidelnými prohlídkami tzv. bezúdržbový. K tzv. bezstarostnosti přispívají i kontrolky na přístrojovém panelu, které signalizují nedostatek oleje, či výpadek mazání. Pokud tedy nastane problém-porucha motoru v důsledku nekvalitně provedené výměny oleje, je téměř nemožné dokázat skutečnou příčinu - tedy nekvalitní výměnu oleje.

Několik pravidel týkajících se výměny oleje

Technicky i ekonomicky je nejvhodnější a nejvýhodnější používat motorový olej podle předpisu výrobce. Není třeba věřit na různé řeči o tzv. lepších olejích a podobně. Platí zásada a obzvláště při některých citlivějších motorů, aby byl použit vhodný olej dle požadavků výrobce a aby byl měněn před koncem jeho životnosti správným postupem. Za maximální interval výměny oleje se považuje 15 000 km, v případě long life olejů max 20 000 km. V případě dynamického ježdění, či častější jízdy ve městě (studené starty) se doporučuje se tyto intervaly ještě zkrátit (10 000 a 15 000 km). Důležité je sledovat množství a vizuálně i kvalitu oleje. Stejně tak je třeba dbát na řádné provedenou výměnu, aby nedocházelo pouze k částečné výměně olejové náplně, což znehodnocuje celou novou náplň a z dlouhodobého hlediska může dojít ke snížení výkonu, životnosti motoru nebo až k jeho poškození. Některé motory potřebují olej průběžně dolévat i mezi výměnami, což vede některé motoristy k domněnce, že životnost oleje lze prodloužit doplňováním čerstvého oleje. Používání takové praktiky vede k podstatně rychlejšímu opotřebení motoru, zvláště pokud se jedná o výkonné maloobjemové agregáty.

Výměna oleje - servis a svépomocí

  • Při výměně oleje musí servis jednoznačně dodržovat postup stanovený výrobcem vozidla. Pokud ale nemáte v servis důvěru, raději tam vůbec nejezděte nebo při první sporné zkušenosti se servisem požádejte o vlastní přítomnost při výměně oleje. Pokud si zákazník přinese vlastní olej, který chce do motoru naplnit, přebírá tím na sebe a svého dodavatele oleje odpovědnost za kvalitu a splnění garančních podmínek. Přestoto nedoporučujeme donášet do servisů vlastní materiál, žádejte přesné zaznamenání druhu, specifikace a originality dodaného motorového oleje do servisní knížky. Donesením vlastního oleje riskujete, že pokud při výměně nebudete fyzicky přítomni, nemusí ani váš olej skončit ve vašem vozidle.
  • U svépomocné výměny oleje je třeba vypustit olejovou náplň bezprostředně po delší jízdě, aby byly zcela prohřáté všechny části motoru. Dále je nutné po vypuštění oleje a odmontování olejového filtru nechat z motoru zcela vykapat zbylý olej po co nejdelší dobu.

Na závěr

Jak je vidět z popsaných informací, výměna oleje je při respektování základních pravidel poměrně jednoduchou záležitostí (použití výrobcem předepsaného oleje, sledování kvality a životnosti oleje i před uplynutím servisních intervalů a správně provedená výměna). Je ale třeba, dávat si dobrý pozor, ať už je výměna prováděna v servisu nebo svépomocí. Zvláště u moderních motorů tak lze předcházet zbytečným problémům.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Chcete ušetřit na povinném ručení? Podat výpověď je snadnější, než si myslíte

Čím dál více řidičů zjišťuje, že i na povinném ručení mohou výrazně ušetřit. Online kalkulačky řidičům...
více…

Povinná výbava aut pomůže řidičům, ale bezpečně řídit je nenaučí!

Počet mrtvých na silnicích rok od roku stoupá, přestože se vyrábějí stále bezpečnější auta. Bezpečností provozu...
více…

Auta ničí ovzduší, způsobují řadu vážných nemoci, a my se přesto rádi vozíme!

Auta všude kolem nás, to není je znak toho, že jsme bohatí a máme na to. Množství aut, to znamená také znečištěný...
více…

Současný super hit – kamery do auta!

Stále častěji jsou auta vybavována palubními kamerami, a to z mnoha důvodů. Jedním z nich je možnost zachytit na...
více…

Jak opravit škrábance na světlech automobilu?

Na design předních světlometů jsou kladeny stále větší nároky, stejně jako na snižování výrobních nákladů a...
více…

Kdy je třeba vyměnit chladicí kapalinu, brzdovou kapalinu a vzduchové filtry?

Chladicí kapalina pro automobily je nemrznoucí směs, která má několik úkolů. Nejdůležitější je odvádění tepla z...
více…

Oprava poškozeného disku

V případě používání klasických plechových disků chrání jejich povrch před drobnými poškozeními plastová...
více…

Rezervní kolo - ohrožený druh

Pokrok nám často přináší věci, které kvalitu našeho života spíše snižují, než zlepšují. Příkladem může...
více…

Omezení rychlosti na silnicích nevede ke snížení nehodovosti

Dva roky probíhající dánský výzkum o vlivu rychlosti jízdy na počet dopravních nehod má šokující výsledek....
více…

Jízda v zimě - nebezpečí černého ledu

Ačkoli se vám to nebude zdát, černý led existuje od té doby, kdy se začalo jezdit po asfaltových silnicích. Přesto...
více…