Co si představit pod muzikoterapií?

Dnešní doba zná různé druhy terapií, které nám pomáhají překonávat každodenní stres a únavu, například aromaterapie či dokonce vínoterapie. Ale neméně příjemnou je i muzikoterapie.

 

Už z názvu vyplývá, že jde o hudbu. Pozitivní účinky hudby na člověka jsou známé už odpradávna. Pomáhá nejen léčit a uzdravovat, ale aktivizuje i životní energii, blahodárně působí na emocionální svět člověka, usnadňuje rozhodování, bystří paměť i fantazii, podporuje intuici a kreativitu - prostě ovlivňuje kvalitu života.

 

Působením hudby na lidský organismus se zabývali filozofové již ve starověké Číně, Egyptě či Řecku. Aristoteles se zabýval hudební katarzí, čili uvolněním psychické zátěže. V Egyptě už tři tisíce let před naším letopočtem vozili nemocné na loďkách po Nilu, přičemž jim hráli uklidňující hudbu na jednoduchých nástrojích. Ve Starém zákoně se dozvídáme o králi Davidovi, který zpěvem a hrou na harfu vyléčil krále Saula z trudomyslných stavů. Ve staré Judeji používali hudbu na léčbu amoku, ale i při záchvatech epilepsie.

 

Zpěv a spory

Dnešní muzikoterapie je speciální psychoterapeutická metoda, při které hudba může významným způsobem urychlit celkový terapeutický proces. Mezi aktivní způsoby patří zpívání - hlasivky jsou totiž dokonalým léčebným prostředkem, velmi účinně působí při léčbě řečových poruch. Při zpěvu se prohlubuje dýchání, zlepšuje se okysličení krve, osvěžují se plíce. Plný a hlasitý zpěv rozechvěje všechny dutiny v těle a člověka vnitřně masíruje. V rodině, kde se zpívá, bývá méně sporů.

 

I aktivní hra na hudebních nástrojích se využívá na rozvoj jemné motoriky u pacientů, kteří mají problémy se sebeovládáním, s pohybovými poruchami a je vhodná pro osoby s problémovým chováním. Do této skupiny patří i rytmický pohyb, který zlepšuje pohyblivost kloubů, koordinaci pohybů, rovnováhu, správné držení těla a pomáhá i při relaxaci svalů. Pozitivně působí i na zvyšování motivace a dodává radost z výkonu.

 

Hluky a šumy

Nejširší využití muzikoterapie má pasivní způsob - poslech hudby. Tóny v určité melodii stimulují vegetativní projevy organismu. Svaly a nervy se během hudby koncentrují a v krátkých pauzách ve skladbě relaxují. Hudbou vchází do těla energie, která ovlivňuje celý nervový systém. Jelikož rytmus hudby je blízký rytmu srdce a srdečnímu tepu, při relaxační hudbě dochází k poklesu tlaku v cévách a k uklidnění.

 

Pomalá, monotónně se opakující hudba a dlouhé tóny zpomalují srdeční tep a frekvenci dechu a ty reagují na zvukové podněty. Uklidňující melodie léčí i vysoký krevní tlak, napětí, křeče, nespavost, srdeční onemocnění, bolesti hlavy. Jejich pozitivní účinky oceňují i ​​těhotné ženy, neurotici, astmatici či lidé s žaludečními potížemi.

 

Ne všechny zvuky jsou pro člověka přínosem. Zvuky s nepravidelným kmitočtem se nazývají hluky, s pravidelným kmitočtem tóny. Hluky a šumy působí na člověka negativně, čímž vzniká zátěž, stres a napětí.

 

Lidské uši dokážou rozeznat více než tisíc rozdílných tónů od 6 do 20 tisíc herců. Slyšíme nejen ušima, ale i dlouhými svaly, kostmi a vibruje nám i voda v buňkách těla. Nesmíme zapomínat na důležitou věc, a to je náš sluch. Příliš hlasitá hudba, zejména pokud je puštěna do sluchátek, nám může sluch nenávratně poškodit. Kromě toho, tichá a tlumená hudba nám dají pocit hlouběji se ponořit do melodií.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Koupelny - vhodný výběr sanitární keramiky

V minulosti jste mohli v koupelnách našich předků, pokud ji vůbec měli, najít smaltované vany na nožkách,...
více…

Jak si dobít baterky?

Do jara ještě zbývá hodně času a energie se postupně míjí. Pokud ji nedobijete ihned, čekejte, že vás o měsíc...
více…

Poznejme naše čakry a bude se nám žít lépe!

Čakry jako energetická centra jsou důležitá pro správné fungování těla i ducha člověka. Proto se hlavně ve...
více…

Skryté síly v člověku (2. díl)

Lidská aura má oblasti, které slouží jako skladiště energie. Nazývají se "čakry". Protože aura je výsledkem...
více…

Skryté síly v člověku (1. díl)

Vše, co existuje, má základní energie, které tyto formy existence - ať už je to člověk, zvíře, rostlina, kámen,...
více…

Co si představit pod vinoterapií?

Nyní mnohým zasvítila očka, ale je to skutečně tak, existuje i taková léčba.   Čím je réva tak...
více…

Aura člověka je jako chameleón

Když oči jsou zrcadlem duše, nás obklopující elektromagnetický energetický obal, (obecně známý pod pojmem aura),...
více…

Jak se provádí autogenní trénink?

Autogenní trénink vznikl jako relaxační metoda v roce 1926. Za jeho autora je považován J. H....
více…