Jak se provádí autogenní trénink?

Autogenní trénink vznikl jako relaxační metoda v roce 1926. Za jeho autora je považován J. H. Schultz.

 

Princip autogenního tréninku je založen na určitých cvičeních, pomocí kterých dochází ke zklidnění celého těla. Dochází k propojení somatických, myšlenkových, citových a volných procesů, k záměrnému vyvolání určitých myšlenek, pocitů, tělesných stavů a ​​způsobu řízení.
Autogenní trénink umožňuje člověku, aby si sám provedl tělesné a psychické propojení. Tento proces se uskutečňuje na základě vytvoření podmíněných reflexů.

 

Typický průběh cvičení vyžaduje správné držení těla, zavření očí, stav úplného klidu.

 

1. fáze

Cvičící zaujme pohodlnou polohu na pohovce, leží na zádech s rukama po stranách a s mírně roznoženýma nohama, nebo vzpřímeně sedí. Pak se pokouší uvolnit dominující ruku, aby v ní dosáhl pocitu tíže. Při úspěšném provádění cviku vzniká pocit tíhy nejprve v pociťované ruce a rozšiřuje se během cvičení do ostatních končetin. Přibližně po 14 dnech s prováděním cviků 2 až 3 krát denně po dobu 2 až 5 minut se dá počítat s dostatečným efektem na všechny končetiny. Poté následuje další fáze, vytváření pocitů tepla.

 

2. fáze

Slouží k vytváření pocitů tepla jako výsledek dilatace krevních nádob. Cvičící začíná tím, že opakovaně říká "moje pravá ruka je docela teplá." Po jednom až dvou týdnech cvičení může vyvolat pocit tepla ve všech čtyřech končetinách. Po dobré generalizaci tíhy a tepla se modeluje pociťování činnosti srdce a následné celkové zklidnění.

 

3. fáze

Směřuje k ovlivnění frekvence srdeční činnosti. "Moje srdce bije klidně a silně". Při tendenci ke zvýšené srdeční činnosti zase "klidně, silně, pravidelně".

 

4. fáze

Dalších 14 dní slouží pro kontrolu a pocit klidného a pravidelného dýchání.

 

5. fáze

Směřuje k ovlivnění vnitřních orgánů. Cvičící se koncentruje na oblast břicha a snaží se vyvolat v podbřišku pocit tepla. Pokud se i této fáze podaří dosáhnout, následuje poslední fáze.

 

6. fáze

Směřuje k uvolnění svalstva obličeje.

 

Při spojení se sportovní činností lze dosáhnout těchto výsledků:

- Zvýšení výkonnosti a intenzity
- Úspora sil a zvyšování koncentrace
- Optimalizace procesu zotavení
- Kombinace pohybových cvičení se sportovním tréninkem
 - Klidná a vyrovnaná příprava v důsledku redukce rušivých faktorů

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Koupelny - vhodný výběr sanitární keramiky

V minulosti jste mohli v koupelnách našich předků, pokud ji vůbec měli, najít smaltované vany na nožkách,...
více…

Jak si dobít baterky?

Do jara ještě zbývá hodně času a energie se postupně míjí. Pokud ji nedobijete ihned, čekejte, že vás o měsíc...
více…

Co si představit pod muzikoterapií?

Dnešní doba zná různé druhy terapií, které nám pomáhají překonávat každodenní stres a únavu, například...
více…