Jaký vliv může mít alkohol na psychiku člověka?

Alkohol mnohokrát nadělá neodvratitelné problémy, že člověk sáhne na to nejkrajnější řešení - ukončení života. Nevidí jinou možnost, smysl života a žít s pocitem, že ubližuje svým nejbližším, nastane zkrat v rozmýšlení a přijde k takové radikální změně. 

Podle S. Freuda je sebevražda agrese obrácená proti sobě jako reakce jedince na frustraci, čili jde o posun agrese: "nikdo nezabíjí sebe sama, chtěl přece zabít někoho jiného." Zajímavý přístup k sebevraždě měl Epikuros, jehož myšlenky jsou stále aktuální. Domníval se, že všudypřítomný strach ze smrti je základní příčinou lidského utrpení. Podobně jako Hesse napsal, že lidé nenáviděli život, protože ho nemohou žít věčně. Tato nenávist k životu nás žene do náruče smrti, nebo za nesmyslnými činnostmi, abychom utišili bolest, která pramení z konečnosti, dočasnosti lidské existence. Raději život ukončit dříve, než čekat až si pro nás přijde smrt sama.

Alkoholická sebevražda 

Je častá i u mužů i žen. Je projevem autoagresivního řízení u osoby závislé na alkoholu, s úmyslem vědomě ukončit život, zejména když vzniknou zdánlivě neřešitelné životní situace a obtíže, vyplývající z pití. Nejvíce sebevražd bývá během opilosti, kdy se dostavují výčitky svědomí a pochybnosti o smyslu života. 
Alkoholická žárlivost se výrazněji projevuje u mužů, ale častá bývá i u žen. 
Dlouhodobým užíváním alkoholu dochází k psychickému poškození, které může vyústit do žárlivého bludu, což mnohdy vede k rozpadu rodiny. V této fázi není třeba žádného podnětu k žárlivosti, dotyčná osoba si ho vyrobí sama ve své hlavě. 

Korsakova psychóza 

Je doprovázena výraznou ztrátou paměti, projevy polyneuritidy (nejvíce na nohou), atrofií svalstva, nepřítomností svalových reflexů a bolestí nervových kmenů. 
Poruchy paměti se vztahují hlavně na novo paměť, což nemocným brání pokračovat v zaměstnání. Schopnost zapamatování se však neztrácí úplně, ale vztahuje se většinou na poslední období před vypuknutím choroby, např. na posledních pět let. Trvalým příznakem jsou výmysly - konfabulace, které jsou tvořeny z neskutečných a nepravdivých historek, v nichž hraje nemocný významnou roli. Konfabulacemi se snaží nemocný vyplnit mezery v paměti. I přes výrazné poruchy paměti se v některých případech zachovává intelekt. Nemocný je schopen vnímat, říkat vtipy a podobně. Charakteristickým příznakem Korsakovy psychózy je tupá euforie, chybí náhled psychického onemocnění. 

Alkoholická paranoidní psychóza

Je velmi časté onemocnění a trpí jí téměř každý alkoholik. Základním znakem této psychózy jsou bludy pronásledování, žárliví blud, blud nevěry a chorobná vztahovačnost. Bludy přetrvávají i několik let po zahájení abstinence. Alkoholická demence začíná poruchami paměti, později přichází k poklesu rozumových schopností (intelektu), až na úroveň těch nejjednodušších tělesných funkcí (přijímání potravy, nekontrolovatelné vylučování, vyjadřování svých pocitů jen smíchem a pláčem…) a nemocný končívá svůj život na uzavřeném oddělení psychiatrie. 

Demence

Bývá mnohdy pokračováním některé z popsaných alkoholových psychóz. Další důsledky alkoholu jsou těžké poškození biologických funkcí mozku a všech orgánů, společenská izolace, spirituální problémy, ekonomická ztráta, dluhy. Pití nemá dopad pouze na samotnou osobu, ale i na nejbližší okolí, trpí zejména děti. 

 

Alkoholici nejčastěji umírají na různé následky nemocí - játra, srdce. Přímé příčiny smrti jsou otrava alkoholem, nebo silný absťák, ale v neposledním důsledku jsou to i tragické nehody, úrazy a sebevraždy.

 

comments powered by Disqus


Doporučené kontakty

Brixton gastro, s.r.o. - catering, gastronomie

http://www.brixton-catering.cz/ infobrixton-catering.cz tel.:+420 724 784 125

Brixton-catering zajišťuje kompletní gastroservis včetně doprovodných služeb pro všechny druhy společenských akcí po celé České republice. Při našich realizacích se opíráme o vlastní bohaté zkušeností, které jsme získali během více než desetileté praxe v oboru, ale dbáme také na...

více...

Podobné články


Řeč těla mluví jasně, jen je třeba ji správně chápat

Haptika je důležitý způsob komunikace mezi lidmi. Že jste tento výraz ještě nikdy neslyšeli? A co třeba řeč těla?...
více…

Jak úniková hra připravuje člověka na různé životní situace

Specialisté nejrůznějších oborů, od policistů a vojáků, přes manažery až po astronauty, jsou během svého výcviku...
více…

Sedm kategorií řidičů, se kterými se můžete setkat v dopravním provozu

Autoškoly ročně "vyprodukují" tisíce nových řidičů. A když k tomu připočteme řidiče, kteří řidičský průkaz...
více…

Život se skupinou stejně smýšlejících lidí a nebezpečí, která z toho mohou vyplynout

Jste sami nebo jste součástí nějaké sociální skupiny? S lidmi, kteří mají podobný názor jako my, se žije lépe. A...
více…

Jak správně vybrat barvy stěn do jednotlivých pokojů?

Vymalovat byt, to není nic složitého. Ale jak si vybrat ze široké škály barev? Přitom v sázce je hodně. Sice nátěr...
více…

Léky na bolest z rozchodu jsou stejné jako při bolesti zubů

Bolest bude výraznější, když nejste vnitřně v pohodě. To je celkem známá věc. Záda bolí více, pokud odkládáte...
více…

Strach z bolestivých lékařských výkonů lze překonat účinným autotrénikem

Každý z nás se něčeho bojí a díky tomu také přežíváme! Ale co když se bojíte něčeho, co vám život může...
více…

Jak najít vhodného partnera? Buďte šťastni sami se sebou!

Najít si správného partnera je často obtížné z mnoha důvodů. Možná jsme vyrostli v rodině, kde nebyly vzory...
více…

Bojíte se prohry a máte negativní myšlení? Máme pro vás řešení!

Považujete se za jednoho z těch lidí, kteří vidí sklenici vždy poloprázdnou? Říkáte si, že vám život zkrátka...
více…

Pravidlená konzumace alkoholu zvyšuje riziko srdečních onemocnění

Většina lidí si občas dopřeje skleničku nebo dvě jako přípitek, či za účelem uvolnění. Takové množství...
více…