Konopí - i lehká droga je škodlivá

Mnoho lidí tvrdí, že konopí je lehká droga, která je v podstatě neškodná. Je to však fatální omyl. 

Droga je droga, ať se na ni díváme z jakéhokoli úhlu pohledu. Hašiš patří mezi zakázané drogy, ale lidé se na něj dívají trochu jinak, než na heroin nebo kokain. Patří ke kultu určité skupiny lidí a tak trochu se nad ním přimhuřují oči, protože není tak silný jako jiné drogy. Bohužel, obvykle je to vstupní brána k silnějším drogám, i když si to mnozí neuvědomujeme. Existují snahy o legalizaci této tzv. lehké drogy, ale je to diskutabilní. 

Konopí se označuje za lehčí drogu jako je alkohol, obětí alkoholu je několikanásobně více, není natolik agresivní jako alkohol a je poměrně snadné přestat s jeho užíváním. Takže proč takový poplach? Inu, je dokázáno, že uživatelé lehkých drog mají menší zábrany začít později s tvrdými drogami. Proto se i mnozí brání požadované legalizaci konopí, protože by to mohlo mít za následek pokračování v užívání tvrdých drog. 

Většina lidí začíná s hašišem ve fázi experimentování. Část z nich si však dá drogu častěji než na začátku. A zde vzniká nebezpečí závislosti, případně přeorientování na jiné, tvrdší drogy. Jako u jiných drog, i zde vzniká problém s jejich kupováním a dealerstvím. 

Hašiš je možné požít různými způsoby - jako sladkou či slanou látku, pít v čaji nebo jiných nápojích. Nejúčinnější působení je však kouřením. Na rozdíl od cigaretového kouře, kouř hašiše se nerozfukuje po místnosti, ale vdechuje se hluboko do plic a tam se několik sekund zadržuje. 
Tato lehká droga nezpůsobuje velké psychické výbuchy, jako např. LSD, ale změny cítění a vnímání mohou být hluboké.

Následky 

Paranoia 
Paranoia se skoro pravidelně vyskytuje mezi kuřáky drog a její typický důvod je neschopnost si odpočinout. Často se říká, že postihuje hlavně nové narkomany a proto zmizí již po několika posezeních. Kromě špatného duševního stavu narkomana mohou způsobit paranoiu i příměsi. 

Toxicita 
Přerušované užívání nepříliš silného materiálu obecně neprodukuje jasné příznaky toxicity. Denní nebo častější užívání zvlášť silných preparátů může způsobit chronickou intoxikaci. Pak trvá celé týdny, dokud se organismus vyčistí při totální abstinenci. 
Kouř z konopí je škodlivější než cigaretový kouř. Také zatěžuje srdce. Hašiš může způsobit zvracení, průjem a tísnivé pocity v břiše. Chronické užívání může způsobit sklony k infekcím. Oslabuje imunitní systém. 

Co se týče intelektu, je dokázáno, že marihuana poškozuje paměť, smysl pro čas, schopnost reakce, motorickou koordinaci během marihuanového opojení. Změny paměti trvají několik hodin, ale pro někoho se může stát problémem ukládání nových informací do dlouhodobé paměti. 
Nejzranitelnější skupinou je rychle rostoucí mládež a starší lidé, kteří metabolizují drogu pomaleji, mohou být citliví na její účinek. Někdy mohou být drogou aktivovány některé vedlejší příznaky duševní choroby, srdce a epilepsie.

Co je vlastně na droze přitažlivé? 

Po jejím užití přichází pocit osvobození od zábran, snění, ostřejší vnímání zvuků, barev a tvarů. Hudba zřejmě zní mnohem kvalitněji než obvykle. Odhaluje skryté vrstvy a přichází impuls pronášet hlubokomyslné řeči, smát se a jíst obrovské množství potravin. Pro tyto iluzorní pocity je i tato droga nebezpečná, protože člověk často přestane vnímat rozdíl mezi iluzí a skutečností a domáhá se jí stále více. A to je první krok do pekla.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Konopí, marihuana, hašiš - cestička do pekla

Rostlina konopí pochází z Indie. Dnes, ale i v minulosti, našla široký okruh zájemců. I když někteří tvrdí,...
více…