Poznejme naše čakry a bude se nám žít lépe!

Čakry jako energetická centra jsou důležitá pro správné fungování těla i ducha člověka. Proto se hlavně ve východních tradicích přikládá čakrám velký význam. Právě různé východní nauky a filozofie přiřadily čakrám jména a kreslené symboly. Byly jim přiřazeny také mnohé jiné věci, jako tóny, barvy, části těla a podobně.

 

Čakra první

První čakrou je Muladhara, která je také nazývána čakrou kořene nebo základní čakrou. Nachází se mezi análem a pohlavními orgány. Je spojena s kostrčí a otvírá se směrem dolů. Aktivní čakra svítí ohnivě červeně. První čakra je přiřazena elementu Země, smyslová funkce - nos. Symbolizuje ji lotos se čtyřmi okvětními lístky. Základní čakra spojuje člověka s fyzickým světem. Mění kosmickou energii na tělesnou, pozemskou rovinu. Zároveň proudí první čakrou energie Země do celého systému energií.

 

Přes tuto čakru máme kontakt s "duchem matky Země", zažíváme její sílu, lásku a trpělivost. Do působnosti první čakry patří všechny základní individuální i všeobecné požadavky života jako takového, pro přežití na této planetě. Pokud je tato čakra otevřená, pak mezi její "dary" patří pozitivní "ano" k životu na Zemi, k fyzické existenci a připravenost působit v harmonii se silami Země a učit se od nich. Do oblasti působení první čakry patří také budování existence, materiální zabezpečení a zachování vlastního druhu založením rodiny, stejně jako sexualita - tělesná funkce a prostředek k plození dětí. První čakra tvoří životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry. Tudy jsme napojení na nevyčerpatelný zdroj energie kundalini a zde také začínají tři hlavní kanály energie - Sušumna, Ida a Pingala. První - základní čakra je centrem našeho oběhového systému energií. Také je sídlem kolektivního podvědomí. První čakra by měla být v rovnováze s čakrou sedmou, abychom si udrželi svou vnitřní stabilitu.

 

Čakra druhá

Druhá čakra se ve východních naukách nazývá Svadhisthana. Můžeme ji však také nazývat čakrou sakrální. Nachází se nad pohlavními orgány a je spojena s křížovou kostí a otevírá se směrem dopředu.

 

Barva druhé čakry je oranžová a je jí přiřazen element voda. Smyslová funkce pro druhou čakru je chuť. Symbolem čakry je lotos se šesti okvětními lístky. Druhá čakra je centrem původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Prostřednictvím této čakry máme přístup k bytí a vstřícným energiím, které pronikají celou přírodou. Tato čakra je často považována za sídlo Šakti - ženského aspektu boha, ve formě tvořící rodící síly. Rozhodujícím způsobem ovlivňuje druhá čakra mezilidské vztahy, obzvlášť ke druhému pohlaví. Do její působnosti patří rozmanité hry erotiky, stejně jako vzdávání se ohraničeného ega a zážitek větší jednoty v sexuálním spojení.

 

Čakra třetí

Třetí čakrou je Manipur, čakra solar - plexu. Tato čakra se nachází přibližně dva prsty nad pupkem a otevírá se směrem dopředu. Barva třetí čakry je žlutá až zlatožlutá. Element třetí čakry je oheň a smyslová funkce zrak. Symbolem čakry je lotosový květ s deseti okvětními lístky. Základním principem třetí čakry je vytváření bytí. Je centrem, kterým přijímáme sluneční energii, a která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu ke světským věcem a k ostatním lidem. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízeny naše mezilidské vztahy, sympatie a antipatie, stejně jako schopnost trvalých citových vazeb.

 

Čakra čtvrtá

Čtvrtá čakra - Anahi, také nazývaná čakra srdce nebo srdeční centrum. Je uprostřed prsou ve výši srdce. Otevírá se směrem dopředu. Barva energie čakry je zelená, také růžová a zlatá. Jako element jí byl přiřazen vzduch a smyslová funkce hmat. Symbolem čtvrté čakry je lotos s dvanácti okvětními lístky. Základním principem srdeční čakry je odevzdanost. Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři fyzicko-emoční centra, s třemi horními - duchovními. Úloha srdečního centra je sjednocování skrze lásku. Každá touha po vroucím kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce. Tyto projevy jsou zřetelné i v opačném případě - smutek, bolest, strach z odloučení, ze ztráty lásky apod.

 

Ve své očištěné a dokonale otevřené formě je čakra srdce centrem opravdové, ničím nepodmíněné lásky - lásky, která je zde jen kvůli sobě samé, kterou není možné "mít" nebo "ztratit". Ve spojení s horními čakrami se stává tato láska Bhakti, tzn. láskou boží. Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní láskyplné "ano" naproti tomu vytváří vibrace, ve kterých se negativní formy projevu a negativní pocity nemohou udržet a mizí (pokud trpíme nějakou bolestí nebo nemocí, můžeme pozorovat, že láskyplnou pozorností k nemocnému orgánu nebo části těla se může uzdravení významně zrychlit, vyzkoušejte si to někdy). Prostřednictvím čakry srdce disponujeme velkým potenciálem transformace a uzdravování a to jak pro nás samotné, tak i pro ostatní. Centrum srdce vyzařuje velmi silně. Otevřená čakra srdce má na ostatní spontánní uzdravující účinek (při vědomém uzdravování spolu působí i čakra čela).

 

Čakra srdce vyzařuje v zelené, růžové a někdy i ve zlaté barvě. Zelená je barva uzdravení, harmonie a sympatie. Když člověk vidící auru spatří u někoho v oblasti čakry srdce čistou, jasnou zelenou barvu, je to pro něj důkaz výrazných léčitelských schopností dotyčného člověka. Zlatá, jemně růžová aura označuje člověka, který žije v čisté, oddané lásce k božstvu. Srdeční čakra je často nazývána také bránou do duše, protože není jen sídlem nejhlubších pocitů lásky. Pomocí ní se můžeme spojit s univerzální částí naší duše.

 

Čakra pátá

Pátou je čakra krční, nazývána Višuddhi a říká se jí i komunikační centrum. Tato čakra se nachází mezi krční jamkou a ohryzkem. Je spojena s krční páteří a otevírá se směrem dopředu. Barva páté čakry je světle modrá, také stříbrná a zelenavě modrá. Element této čakry je éter a smyslová funkce sluch. Symbolem krční čakry je lotos se šestnácti okvětními lístky. Základním principem páté čakry je rezonance s bytím. V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týlu, která má sídlo ve vazu a otevírá se dozadu. Tyto dvě čakry bývají někdy považovány za jedinou, protože jsou svými funkcemi úzce spjaty.

 

Pátá čakra vytváří velmi důležité spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně. Propojuje zároveň obsahy všech čaker s vnějším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme všechno, co v nás žije - smích, pláč, pocity radosti a lásky, stejně jako strachu a zlosti, naše úmysly, přání, myšlenky a názory, naše vnímání vnitřního světa. Přiřazen element čakry - éter je také nositelem zvuku, mluveného slova. Je to zprostředkovatel informací na všech úrovních. Éter je pojímán jako prostor Ákaša, ve kterém "hustší" elementy rozvíjejí svoji působnost. Nejhlubší poznání nám bude umožněno jen tehdy, když budeme otevření jako nekonečný prostor, jehož světle modrá barva je barvou krční čakry.

 

Co pro nás znamená čakra?

Pro obyčejného člověka je třetí čakra sídlem osobnosti. Je místem, kde nachází svoji společenskou identifikaci a hledá její potvrzení svojí silou, vůlí k výkonu, snahou pomoci nebo i přizpůsobit se společenským normám. Důležitým úkolem třetí čakry je očišťovat tendence a přání dvou spodních čaker, vědomě řídit a využívat jejich tvůrčí energie, manifestovat duchovní kvalitu vyšších čaker v materiálním světě a dosahovat tak na všech úrovních co největšího naplnění v životě.

 

Čakra je v přímém spojení s astrálním vibračním polem, nazývaném polem "přání" nebo "žádosti". Vitální hnací síly, přání a pocity nižších čaker jsou zde analyzovány, "stráveny" a transformovány do vyšších energií, aby pak byly s energiemi vyšších čaker použity k vědomému formování našeho života. Kladný postoj k životu a smysluplná integrace pocitů, přání i našich životních zkušeností vedou k tomu, že se třetí čakra uvolní a otevře, čímž světlo v nás nabývá na síle a prosvětluje náš život a celý náš svět. Naše celkové naladění je velmi závislé na tom, kolik je v nás světla. Když je naše třetí čakra otevřená, cítíme se svěže, radostně a vnitřně naplněni. Oproti tomu pokud je tato čakra zablokována nebo narušena, je naše nálada nevyrovnaná a pochmurná. Tento pocit promítáme vždy do okolního světa, takže celý náš život se zdá buď jasný, nebo temný. Množství světla v nás určuje jasnost našeho náhledu a kvalitu naší práce. S přibývající integrací a vnitřní zralostí se postupně proměňuje žluté světlo intelektuálního porozumění ve třetí čakře na zlaté světlo moudrosti a hloubky.

 

Čakrou vnímáme také přímo vibrace ostatních lidí a odpovídajícím způsobem na ně i reagujeme. Během konfrontace s negativními vibracemi, cítíme v místě třetí čakry hrozící nebezpečí - čakra se stáhne, což je její přechodný obranný mechanismus. Nestává se to však v případě, že světlo v nás je tak silné, že svým vyzařováním vytváří kolem našeho těla "ochranný" obal.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Profesionální naslouchač nahradí práci psychoterapeuta?

Mnoho Japonců, od dospívající mládeže po seniory, pociťuje potřebu vyprávět do nezúčastněných uší, aniž by...
více…

Předsevzetí, nejen do nového roku, která vás udělají šťastnými

Předsevzetí se dají dávat s novým rokem, ale i ve starém a nemusí to být jen u určitých příležitostí. Prostě se...
více…

Když vám problémy přerostou přes hlavu, nestyďte se a vyhledejte pomoc psychologa

Bolí vás duše? To je bolest, která není vidět, ale dokáže pěkně potrápit a dovést člověka až k tomu, že...
více…

Šťastný den není věc náhody, dobře se na něj připravte!

Štěstí přeje připraveným. Připravte se na šťastné dny. Nic na tom není. Stačí pět bodů, které vám možná jen...
více…

Jak přežít pátek třináctého?

Nejste pověrčiví, ale pátek třináctého ve vás vyvolává znepokojení? A víte vůbec, proč zrovna tato číslovka,...
více…

Sociální fobie, sociální úzkostná porucha

Základním příznakem sociální fobie je silná úzkost, která se objevuje v různých, těžko zvládnutelných...
více…

Aura člověka je jako chameleón

Když oči jsou zrcadlem duše, nás obklopující elektromagnetický energetický obal, (obecně známý pod pojmem aura),...
více…

Jak zvládat stres bez stresu?

Bolesti hlavy, očí, náchylnost na všechny možné choroby, neustálá únava. Cítíte se vyčerpaně, nic vás nebaví,...
více…

Deprese - její příčiny, příznaky a léčba

Čím je bolest v duši horší než ta fyzická? Neexistuje od ní odpočinek, není poloha, která by přinášela...
více…

Rukavice na outdoorové aktivity

Palcové, prstové nebo s krátkými prsty? Tak to záleží na konkrétní outdoorové aktivitě! Ale zkrátka rukavice k...
více…