Box


Struktura výkonu v boxu

Působením vlivů vrozených dispozic, prostředí a záměrného tréninku se postupně vytváří skladba psychofyzických...
více…

Box a jeho charakteristika

Box, jeden z nejstarších olympijských sportů, patří mezi úpolové sporty. Existuje profesionální box a olympijský...
více…