Jak začít podnikat? 2

Stát se soukromníkem je nesmyslné, pokud člověk nemá pro koho pracovat. Stejně jako bez fanoušků není filmové hvězdy, tak bez zákazníků není úspěšného podnikatele. Proto už v přípravné fázi je vhodné se zamyslet nad možnostmi, jak si získat odběratele.

Je třeba si položit otázky: "Kde a jak mám zákazníky hledat?" "Jakým způsobem je mám oslovit?" "Jakou nabídkou si je mohu získat?" Vhodnou pomocí může být to, když si člověk určí hlavní skupinu nejpravděpodobnějších možných klientů.

Například elektrikář chce být živnostníkem silnoproudařem. V první řadě si vyhlídne elektrikářské firmy, které by mohly mít o jeho služby zájem a rozhodne se, že nejlepším postupem, jak si je získat, bude osobní setkání. Dále si zvolí stavební firmy, s nimiž by se snad dalo dohodnout na spolupráci při výstavbě budov, přičemž zjistí, že má pár dobrých kontaktů, které by mohl pro tento účel využít. Zároveň objeví způsob, jak může být včas informován o konkrétních poptávkách po elektrikářské práci, například pomocí internetu, a tak si na počítači vytvoří nabídkový formulář, nebo "hlavičkový papír", co mu v budoucnu pomůže pohotově reagovat na každou zajímavou poptávku.

Se získáváním zákazníků úzce souvisí reklama. Je to způsob jak na sebe upozornit, prezentovat se a oslovit tak své potenciální odběratele.

Nejlepší a nejlevnější reklamou jsou pro každého podnikatele jeho vlastní výrobky, či služby. Pokud je s nimi klient spokojen, je velmi pravděpodobné, že se podělí se svými dobrými zkušenostmi i s jinými lidmi - známými, kolegy, spolupracovníky. Kvalita a dobré jméno se šíří dál.

Přesto, že si uvědomuji výjimečnost vyplývající z typu vykonávané práce, nedá mi neuvést jeden příklad - znám vynikajícího grafika, který, kromě jiného, dělá návrhy reklamních bilboardů, poutačů, nebo grafik na auta. Dobře mu za práci zaplatí a zároveň každý jeho výtvor - vyvěšen po městech či brázdící cesty ve formě barevných grafik na autech - je reklamou i na něj samého. Lidé oslovují firmy a ptají se, kdo jim dělal ten či onen reklamní poutač. Grafik nemá o práci nouzi, právě naopak.

Kromě takové "přirozené", existuje velké množství placené reklamy - noviny, časopisy, televize, reklamní bilboardy, poutače, reklamní předměty, letáky ...

Je mnoho způsobů, jak dát o sobě vědět. Každý podnikatel by měl z nich zvolit ten nejvhodnější a nejúčinnější, a přitom přihlížet k jejich finanční možnosti.

Ještě předtím, než člověk vstoupí na půdu živnostenského úřadu s úmyslem založit si živnost, měl by se orientovat v příslušné legislativě. Měl by mít nastudovány minimálně ty zákony, které se dotýkají změny jeho současného statutu na OSVČ a měl by mít alespoň základní informace o tom, co ho v rámci legislativy a byrokracie čeká.

Obchodní zákoník, daňová problematika, zákon o sociálním pojištění, účetnictví ... i když ne on sám, tak někdo (placená účtařka) se musí starat o dodržování zákonů. Musí účtovat, dělat daňová přiznání, platit daně, odvádět dávky, dělat roční zúčtování zdravotního pojištění apod. Neznalost zákona se trestá.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Na fakturu nebo bez papírů?

Každý člověk, ať už z pozice prodávajícího nebo kupujícího, chce minimalizovat své finanční výdaje,...
více…

Podnikat s někým nebo sám?

Možná máte nápad, podnikatelský plán, ale máte obavy jít do toho sami a tak uvažujete o tom, že byste někoho...
více…

Co je podnikání?

Podnikání, podnikatel, podnik. Pod tímto slovem zpravidla rozumíme aktivitu ve smyslu vytvoření něčeho co nám...
více…

Deset rad pro budoucí úspěšné podnikatele

Samostatně podnikat je činorodá, pružná, ale také zejména hodně náročná cesta, jak se stát vlastním šéfem a...
více…

Úspěch v práci je často záležitostí nejen znalostí, ale i šestého smyslu

Tak jako je různá práce, tak jsou i různí šéfové. Na některé s láskou vzpomínáme i léta potom, co již pod nimi...
více…

Co je Paretovo pravidlo?

Zkuste si svůj život podrobit rychlé analýze. Využijte na to Paretovo pravidlo. Jde o pravidlo 80 ku 20. Platí...
více…

Spoření peněz

Mnoho lidí má problém s penězi. Vždy, když si s nimi vyprávím, poslouchám něco na způsob "měl bych si najít...
více…

Proč začít spořit?

Mnoho lidí dnes nespoří peníze. Mají na to dost dobré důvody. Výplaty jsou malé, náklady na život jsou vysoké. A...
více…

Platíte rádi spropitné?

Mnoho lidí odevzdává dobrovolně své peníze i tam, kde by nemuseli. Je to vlastně zajímavý úkaz. Jdete například...
více…

Proč nikdy nedělejte ručitele?

Další tip, jak si chránit své rodinné peníze je také z kategorie osobních a nepříjemných. Mnoho lidí si chce...
více…