Dospívání, puberta


Sympatie k opačnému pohlaví

Stále více si mladí lidé začínají všímat opačného pohlaví. Vyjadřují si náklonnosti, sympatie, začínají...
více…

Sociální rozdíly mezi vrstevníky

Doba, v níž žijeme, nám mimo jiné přinesla i větší, nejednou až propastné rozdíly mezi našimi dětmi. Když si...
více…

Sociální vztahy v pubertě

Malé dítě vyžaduje neustálou pozornost rodiče a nejlépe a nejjistěji se cítí v jeho přítomnosti. Puberta je...
více…

První zkušenost s alkoholem

Vaše dítě a jeho první zkušenost s alkoholem ... Pokud jste to ještě neabsolvovali, tak vás to čeká. Ti z vás,...
více…

Puberta vs. teenager

Teenager už není malé dítě, ale zároveň není ještě ani dospělák. Je to něco mezi, a to jako fyzicky, tak...
více…

Puberta po fyzické stránce

"Jak jsi jen vyrostl, to snad není pravda" slyšíme často na adresu teenagera. Fyzické znaky puberty jsou stále...
více…