Píše vaše dítě levou rukou?

Je zažité, že automaticky podáváme dětem věci do pravé ručičky. Učíme je jíst a držet lžíci v pravé ruce, brát hračky, ale i podávat ji při uvítání. Většina dětí to tak i provádí, ale co když si všimneme, že instinktivně vše bere do levé ručky? Někteří rodiče si myslí, že děťátko do školní docházky převychovají a ono začne ve škole jako “pravák”.  Ale to je pro dítě velice špatný přístup, který může mít i negativní účinky na jeho zdraví a psychiku.

děti, výchova dětí, praváci a leváci

Lateralita

Leváctví a praváctví - je důležitým činitelem ve vývoji dítěte. Výzkumy mozku dokazují, že nejcharakterističtější vlastností, která odlišuje lidský mozek od ostatních živočichů je, že mají nesouměrnou činnost obou jeho polokoulí. U většiny lidí (cca 64%) je levá polovina mozku specializovaná pro abstraktní logické myšlení, řeč a písmo. Je z ní řízena i "šikovnější" pravá horní končetina. Pravá polovina mozku u této části populace má významnou roli v konkrétním vnímání a myšlení, při vnímání hudby, času, prostoru, v číselných vztazích a v konstruktivních úlohách. Ani při tvorbě řeči není pasivní. Rozlišuje se zde např. mužský hlas od ženského a řídí se citové zabarvení řeči. Zvláštností je, že u leváků byla řečová oblast ve více než polovině případů zjištěna v levé mozkové polokouli, tedy v téže jako u praváků. Leváctví není převráceným praváctví, ale vyznačuje se zcela odlišným charakterem mozkové nesouměrnosti a pravděpodobně složitějším uspořádáním řídících mozkových mechanismů. 

Každý nešetrný zásah do přirozeného vývoje leváctví může vést k vývojovým poruchám jeho mozkových mechanismů

Některý dětský mozek snese procvičování bez většího poškození, vždy však hrozí následky, které se projeví u dětí nejčastěji v oblasti motoriky, řeči, vývoje intelektu a charakteru:

  • Psychomotorický neklid - vystupuje dost nápadně při vynucovaných pravorukých činnostech, dítě zlobí, je neposedné, přechází z jedné činnosti do druhé.
  • Změny v chování - některé děti se stávají bázlivé až plačtivé, jiné jsou agresivní, neposlušné, útočné.
  • Obtíže při psaní pravou rukou - jsou následkem toho, že přecvičovaný levák nezvládne psaní "nešikovnou" rukou, písmo je neurovnané, nekoordinované až nečitelné.
  • Koktavost - někdy se projevuje jako jasná souvislost s procvičováním levorukosti.
  • Odpor ke škole - je reakcí na potlačování levorukosti ve škole. Typický bývá náhlý zlom v prospěchu.
  • Nepozornost - od té doby, kdy dítě začali přecvičovat, nedokáže se tak dobře soustředit na svou práci, zejména při psaní a čtení.
  • Nešikovnost - je zvláště výrazná u manuálních činnostech, rodiče často uvádějí, že dítě "je na obě ruce levé".
  • Neurotické příznaky - okusování nehtů, tiky, denní nebo noční pomočování. Protože u většiny rodilých leváků přecvičování rovná se poškozování dítěte, zásadně se stavíme proti němu. Nejdůležitější je, aby rodiče, prarodiče a vychovatelé nezasahovali do přirozeného vývoje levorukosti dítěte. Dítě má mít od útlého věku možnost používat přednostně svou "šikovnější" ruku, ať už pravou, nebo levou.

V prvních měsících a letech života

dítě střídavě používá horní končetiny. Stává se, že jednou uchopí hračku nebo lžičku pravou, jindy zase levou rukou. Tato nevyhraněnost končí kolem čtvrtého roku. Levorukost se zřetelně projevuje v 5-7 letech a definitivně ustaluje v 10-11 letech.

Za největší problém levoruký dětí se považuje zvládnutí psaní

Učitelé i vychovatelé musí věnovat zvláštní pozornost levorukosti a uplatňovat správnou metodiku výchovy leváků. Postup nácviku psaní je podobný jako při psaní pravou rukou. Levoruké děti mají problém se sklonem písma. Píší stojato, nebo mají opačný sklon písma. Nemusíme však trvat na ležatém písmu, pokud jim to dělá problémy. Postoje a názory rodičů či spolužáky mají učitelé směřovat tak, aby se na leváctví nedívali jako na osobitost. Všímejte si svých děti a nenuťte je psát pravou jen proto, že "tak se to má". Správný postoj a pomoc okolí jim pomůže stát se sebevědomými a šikovnými, musíme však zapomenout na staré, zažité a často "dobře míněné" rady "zkušenějších", abychom děti odmalička učili, kterou rukou se najedí. Hlavní je jejich pohoda a duševní zdraví.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak pomoci dítěti překonat strach ze školy?

Prvňáčci mají za sebou premiéru a ne všichni ji stejně zvládli. Někde byly i slzičky, jinde ” jen” strach z...
více…

Dětské batohy

Dítě není zmenšený dospělý, ale rádo dospělé napodobuje. Proto když jde rodina na výlet a balí objemná...
více…

Nákup školního batohu: Ergonomie a design v hlavních rolích

Letošní prázdniny byly opravdu vcelku dlouhé. Tedy v případě, že počítáme i ty koronavirové. Aktuálně se...
více…

Jak zařídit bydlení, když chceme vychovávat děti metodou Montessori?

Montessori systém výchovy dětí, to není jen návštěva školky a školy s tímto názvem, ale je to především výchova...
více…

Deset rad rodičům, kteří učí děti psát

Prvňáčci se ve škole potýkají s mnoha novými věcmi. Musí se naučit psát, číst, počítat a další a další...
více…

Milujete své dítě? Tak ho nechraňte před problémy!

Každý dospělý se ve svém životě občas setká s neúspěchem a měl by se s ním umět vyrovnat. A pokud se jedná o...
více…

Jak nezešílet z malého dítě, které si chce za každou cenu prosadit své?

Výchova dětí, to nejsou jen příkazy a zákazy. Děti se musí vychovávat s láskou. Ale i přestože své děti...
více…

Nosíte své miminko často v náručí? Nejenže ho vychováte správně, ale také správně poroste!

Utišujete dítě když pláče v náručí? Tak to ale vůbec neděláte chybu! Nejenže své dítě rychleji utišíte, ale...
více…

Chcete poslat své dítě na letní tábor? Nenuťte ho, ale svědomitě připravte!

Přestože prázdniny ještě tak úplně neklepou na dveře, starost kam v tomto období s dětmi je již zcela na místě. A...
více…

Jak nevychovávat děti, pokud chcete, aby byly v životě spokojené?

Jak vychovat dítě se zdravým sebevědomím, dítě které se nebude cítit ukřivděné nebo naopak nebude nebezpečně...
více…