Rady pro rodiče, kteří vychovávají a vzdělávají děti metodou Montessori

Systém vzdělávání a výchovy dětí podle italské pedagožky a lékařky Marii Montessori je speciální pohled na výuku a vychovávání dětí. Ona sama založila na začátku minulého století školu, kde učila děti podle svých vlastních pravidel s cílem maximálně pomáhat dětem s jejich rozvojem, a to nenásilnou formou. Školy a školky tohoto typu v současnosti zažívají boom i u nás. 

Montessori, děti, výchova dětí, alternativní metoda výchovy a vzdělávání dětí

Montessori vzdělávání

Montessouri, to nejsou jen školy a školky, to zcela jiný, aleternativní přístup k dětem a jejich tvůrčí činnosti. Proto je třeba, aby rodiče jen pouze "nedávali" své děti do zařízení tohoto typu, ale sami také doma své děti vedly k tomu, aby byly aktivní a tvořivé. A aktivní a tvořiví musí být i sami rodiče, protože děti sami si s vývojem a výchovou nepomohou! Na devatenáct rad, které sama autorka M. Montessori rodičům připravila, je třeba nezapomínat při každodenních činnostech a čase, který trávíte s dětmi.

Devatenáct rad pro rodiče

 1. Děti se učí tomu, co je obklopuje.
 2. Pokud je dítě často kritizováno, učí se odsuzovat.
 3. Pokud je dítě často chváleno, učí se hodnotit.
 4. Pokud vídá agresivitu, učí se bít.
 5. Pokud se zachází s dítětem poctivě, učí se spravedlnosti.
 6. Pokud se děti často osmělují, učí se nesmělosti.
 7. Pokud dítě žije s pocitem bezpečí, učí se věřit.
 8. Pokud se dítěti často nadává, učí se cítit provinile.
 9. Pokud dítěti často dáváte za pravdu, učí se mít k sobě dobrý vztah.
 10. Pokud projevujete vůči dítěti často svou shovívavost, naučí se být trpělivé.
 11. Pokud budete dítě často povzbuzovat, získá sebedůvěru.
 12. Pokud žije dítě v přátelské atmosféře a cítí se potřebné, naučí se v tomto světě nacházet lásku.
 13. Nemluvte o dítěti ošklivě, ať už je přítomno nebo není.
 14. Soustřeďte se na rozvoj toho dobrého u dítěte, aby mu na to špatné nezbylo místo.
 15. Vždy poslouchejte a odpovídejte dítěti, které na vás mluví.
 16.  Važte si dítěte, které udělalo chybu a dokáže ji hned nebo o něco později napravit.
 17. Buďte připraveni pomoci dítěti, které hledá a snažte se být neviditelní těm dětem, které již už našli.
 18. Pomáhejte dítěti osvojit si to, co si neosvojilo dříve. Pomáhejte mu a naplňte přitom okolí péčí, klidem a láskou.
 19. Pokud jednáte s dítětem, dodržujte vždy ty nejlepší způsoby - dávejte mu to nejlepší, co je ve vás samých.
 

comments powered by Disqus