Řeč těla mluví jasně, jen je třeba ji správně chápat

Haptika je důležitý způsob komunikace mezi lidmi. Že jste tento výraz ještě nikdy neslyšeli? A co třeba řeč těla? A víte, že řeč těla mluví často srozumitelněji než vyslovené věty? Jen je třeba si umět jednotlivé dotyky a jejich způsoby provedení správně vyložit.

dotyk, city, emoce, lidé, vztahy

Řeč těla

Neverbální komunikaci, která zde byla jako první, zastínila slova. Přesto je silným komunikačním nástrojem. Její vliv se nevyplatí podceňovat, protože dokáže odhalit i to, co má zůstat utajeno. Řeč těla doplňuje a podporuje verbální projev, zesiluje účinek slov, dokonce v některých případech je zcela nahrazuje, ale především dokáže vyjádřit skutečné emoce. Důležitou roli v komunikaci bez slov hrají i dotyky, které jsou jedním ze základních lidských smyslů. Jsou tak přirozené a samozřejmé, že si jejich obrovskou sílu neuvědomujeme. Přitom obyčejný dotek řekne o člověku víc, než bychom očekávali.

Haptika

Haptika - je nauka o dotecích v komunikaci, resp. o dorozumívání prostřednictvím dotyků. Právě dotek je nejstarším a zároveň nejpřirozenějším prostředkem komunikace. Význam slova můžeme hledat v řeckého slově haptein - dotýkat se. Haptika je velice důležitou součástí každodenního života a komunikace. Pomocí dotyku poznáváme své okolí, vyjadřujeme své pocity, náklonnost, ale i agresi či nepřátelství. Dotyk nám zprostředkovává spoustu informací o věcech i lidech, kterých se dotýkáme. 

Haptická komunikace

Komunikace prostřednictvím dotyků je velmi účinná a dokáže předat množství informací a signálů o pocitech a postojích, myšlenkách a motivacích člověka. Protože dotek, tedy hmat je velmi citlivý na tlak, chvění, teplo, chlad, umí mluvit i o vnitřním stavu člověka, tedy prozradí, v jaké jste pohodě nebo nepohodě a vyjádří vaše vnitřní postoje. Vnímat, interpretovat a správně pochopit signály je složitější než u verbálním projevu, ale pokud umíte dobře "číst", dozvíte se i to, co by mělo zůstat tajemstvím. Je důležité číst pozorně, nic neuspěchat a signály si pospojovat spolu s verbálním projevem. Dotyk umí odhalit i lež nebo manipulaci, má sílu, kterou umí ovládat chování a postoje druhých. Ať už se nevědomky vyjadřuje pocity pozitivní, jako např. podpora, náklonnost nebo uznání v podobě objetí, polibku, nebo negativní, či agresivní, jejichž projevem v rámci haptiky je úder, odstrčení. Dotyky jsou důležitou součástí komunikace, ale i každodenního života pro lidi bez zdravotního omezení. Pro nevidomé je tento způsob poznávání světa klíčový. Dotyk je nepochybně důležitý pro každého, protože při dlouhodobé dotykové absenci nastává tzv. dotykový hlad, což má vliv i na povahu člověka.

Dělení dotyků

 • formální
 • neformální
 • přátelské
 • intimní

Dotykové pásma

 • společenská
 • profesionální
 • zdvořilostní
 • osobní
 • přátelská
 • intimní
 • erotická

Pěti nejdůležitějších významů doteků

 • Pozitivní emoce - dotyk jako vyjádření ocenění podpory a náklonnosti.
 • Hravost - ve smyslu náklonnosti mezi přáteli.
 • Ovládání - dotyk při usměrňování chování, manipulaci chování a postojů.
 • Rituální význam - dotyk jako pozdrav, loučení, objetí, podání ruky.
 • Funkční význam - doteky za určitým účelem jako např. očištění kabátu, podepření apod.

Podání ruky

Za nejpoužívanější dotyk se považuje podání ruky, kterému se přiděluje rituální význam. Je důležitou součástí sociálního styku. Výpovědní hodnotu mají stisk, uchopení ruky, tvrdost či měkkost dlaně, ale i průvodní jevy, jako je vzdálenost, pohled, délka stisknutí.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak správně vybrat barvy stěn do jednotlivých pokojů?

Vymalovat byt, to není nic složitého. Ale jak si vybrat ze široké škály barev? Přitom v sázce je hodně. Sice nátěr...
více…

Léky na bolest z rozchodu jsou stejné jako při bolesti zubů

Bolest bude výraznější, když nejste vnitřně v pohodě. To je celkem známá věc. Záda bolí více, pokud odkládáte...
více…

Strach z bolestivých lékařských výkonů lze překonat účinným autotrénikem

Každý z nás se něčeho bojí a díky tomu také přežíváme! Ale co když se bojíte něčeho, co vám život může...
více…

Jak najít vhodného partnera? Buďte šťastni sami se sebou!

Najít si správného partnera je často obtížné z mnoha důvodů. Možná jsme vyrostli v rodině, kde nebyly vzory...
více…

Bojíte se prohry a máte negativní myšlení? Máme pro vás řešení!

Považujete se za jednoho z těch lidí, kteří vidí sklenici vždy poloprázdnou? Říkáte si, že vám život zkrátka...
více…

Umíte se ovládat? Pokud ne, chce to trénink!

Sebeovládání nemusí v dnešní době svobody a důrazu na spontánnost znít našim uším zrovna nejpříjemněji....
více…

Jak zvládnout stres a trému před zkouškou?

Konec semestru představuje pro studenty náročné období. Blíží se zkoušky a je potřeba se na ně připravit. Jistě to...
více…

Profesionální naslouchač nahradí práci psychoterapeuta?

Mnoho Japonců, od dospívající mládeže po seniory, pociťuje potřebu vyprávět do nezúčastněných uší, aniž by...
více…

Předsevzetí, nejen do nového roku, která vás udělají šťastnými

Předsevzetí se dají dávat s novým rokem, ale i ve starém a nemusí to být jen u určitých příležitostí. Prostě se...
více…

Mateřská dovolená nemusí být jen o přebalování a péči o miminko

Ženy na mateřské dovolené si často stěžují, že ztrácí kontakt se světem. A jiné by daly nevím co za to, kdyby ho...
více…