Spokojený život bez dětí? A proč ne!

Mít nebo nemít děti, to je pouze soukromá a intimní věc každého páru. Pokud se dva lidé rozhodou, že budou rodiče, určitě je to ve většině případů důvod k radosti. Ale pokud se tak nerozhodnou, nemají ani mor ani žádnou jinou nemoc! Prostě se tak rozhodli a i tak mohou prožít bohatý a krásný život. Jen některým sousedům a příbuzným jsou potom trnem v oku! 

děti, rodina, bezdětnost, láska

Nedobrovolná bezdětnost

Některé páry nemohou mít z různých příčin děti. V této souvislosti hovoříme o neplodnosti, nedobrovolné bezdětnosti. Vzestupný trend neplodnosti se v současnosti připisuje částečně faktorům životního stylu, obezitě, kouření a vysokému výskytu sexuálně přenosných infekcí. V rozvinutých zemích je dalším faktorem neustále oddalování první gravidity, což může způsobit stárnutí pohlavních orgánů. Zatímco pojem neplodnost je medicínský pojem (neschopnost počít dítě během 1 roku nechráněného pohlavního styku s normální frekvencí), pojem nedobrovolná bezdětnost obsahuje sociální rozměry. Nedobrovolná bezdětnost může být chápána jako stav, kdy už pár vzdal všechny dostupné možnosti asistované reprodukce a rozhodl se žít bez dětí. Dopad neplodnosti na identitu člověka je o to větší, že se odehrává až po tom, než se člověk rozhodl být rodičem. Lidé, kteří nemohou mít děti se často cítí stigmatizováni, proto často svou neplodnost tají, vyhýbají se tématům, která jsou pro ně zraňující. Nedobrovolná bezdětnost může být psychologickým břemenem, proto by takový pár měl dostat fundované poradenství ve všech otázkách - zdravotních, psychologických i sociálních.

Je touha po dítěti přirozená?

Tak jako všude i zde se názory odborníků různí. Na jedné straně tvrdí, že mateřský pud a pud zachování rodu je vrozený a přirozený. Francouzská socioložka E. Badinter ale například říká, že mateřský pud je sociální konstrukt, jehož obsah se v průběhu historie měnil.

Dobrovolná bezdětnost

Jsou ženy, které přímo vědí, že nechtějí mít děti. Důvody pro toto rozhodnutí jsou různé a individuální. Jedním z důležitých faktů je ten, že nenašly vhodného partnera. Mnohé dávají přednost profesi, kariéře, to je častokrát však jen zástupný důvod, proč nemít děti. Rozhodnutí nemít děti vyžaduje vnitřní sílu obhájit si tuto volbu před okolím. Je pravdou, že ženy, které se rozhodnou nemít děti nesou s sebou riziko, že v pozdějším období budou litovat. Nemusí to tak ale být. Je mnoho žen, které zůstaly bezdětné a vedou smysluplný a plnohodnotný život. Faktory ovlivňující rozhodnutí nemít děti jsou individuální. Může to být například: Ekonomická nejistota, chybějící vhodný partner - otec, překročení určité životní etapy (věk), negativní zkušenost z rodiny při výchově dítěte, neochota obětovat se pro výchovu dítěte, strach z mateřství a porodu, strach z fyzických změn po porodu, strach, že by dítě omezilo intimnost vztahu, náročná práce, profesní růst, nejistota ohledně rodičovství...

Childfree

Bezdětní lidé jsou často vystavováni tlaku okolí a svým způsobem mohou svou bezdětnost pociťovat ze strany společnosti jako stigma. Pojem childfree označuje ženy v plodném věku a muže, kteří se rozhodli nemít děti. V širším smyslu zahrnuje i místa, prostředí, kde děti nejsou vítány a rozšiřuje se i na děti druhých. V roce 1984 založil Jery Steinberg ve Vancouveru klub NO kidding - klub pro ty, kteří nikdy neměli děti. Poskytuje prostor na seznámení, společné aktivity a diskuse pro ty, kteří se rozhodli nemít děti. Podobné kluby vznikly v různých rozvinutých zemích a společně tak bojují proti diskriminaci a negativním názorům společnosti a rozvíjejí společné aktivity a zájmy.

Single

Označení a životní styl singles je stejně spojen se životem bez dětí. Single je člověk, který se rozhodl žít o samotě, tedy bez partnera. Do této kategorie spadají lidé ve věku 25 - 40 let, kteří se tak rozhodli, aby mohli rozvíjet jiné než rodinné životní strategie. Charakteristickými rysy jsou: Věk 25 - 40 let, ekonomická nezávislost, samostatné bydlení, život bez partnera, nemají konkrétní vize do budoucnosti a jsou s tím spokojení, preferují svobodu a nezávislost. I singles mohou být okolím tlačeni do "normálního" partnerského vztahu. Oni však mohou mít úplně jiné očekávání od života a od sebe. Mnozí zůstávají sami více méně dobrovolně, protože si nemohou najít vhodného partnera, případně si neumějí představit soužití s někým druhým. Život single může být chápáno jako individuální, jakási přechodná fáze vývoje dospělosti. Faktem však zůstává, že v pozdějším věku je již obtížné naplnit případnou potřebu partnerského vztahu či rodičovství. Psycholog Mohaupt si myslí, že singles nechtějí zůstat sami. Spíše se nedopracovaly k nalezení toho pravého partnera.

Svobodná volba

Ať se už člověk rozhodne jakkoli - mít nebo nemít děti, je to jeho rozhodnutí a svobodná volba. Někdy je opravdu zodpovědnější děti nemít, pokud se žena a muž necítí být dostatečné jisti, ekonomicky zabezpečení, mají ambivalentní postoj k případné výchově vlastního dítěte nebo mají náročné povolání, kterému se chtějí naplno věnovat. Lidé bez dětí to mají těžší v konfrontaci s názory a postoji společnosti, která stále preferuje rodinné hodnoty. Je to ale dobře, že existuje svobodná volba a okolí by ji mělo respektovat!

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Dovolená s malými dětmi se dá užít v klidu, chce to jen systém

Chystáte se na dovolenou s malými dětmi? Nemáte hlídací babičky nebo si prostě chcete dovolenou užít jako rodina?...
více…

Ideální svět pro rodiče i děti

Napadlo vás někdy, jak by mohl vypadat ideální svět, aby se v něm všem líbilo rodičům i dětem? Utopie? A proč by...
více…

Kuchařka pro dceru: Chybět by neměla nikomu, kdo je v kuchyni teprve v začátcích

Tato kuchařka se skvěle hodí pro každého, kdo by se chtěl naučit vařit, ale stále tak trochu tápe. Obsahuje totiž...
více…

Milujete všechny své děti stejně?

Milujete všechny své děti stejně a chováte se k nim pokaždé tak, aby vaši lásku cítily? Pravda je, že by rodiče...
více…

Proč malé děti nechtějí spát? Mohou za to rodiče!

Máte nespavé děti? Možná bude problém ve vás, rodičích! Proto, aby dítě zdravě spalo musí mít vytvořené...
více…

Život v satelitních městečkách není pro všechny a vůbec není ideální!

Satelitní městečka se v Česku ve větší míře začaly stavět koncem minulého století. Lidé chtěli bydlet v domě...
více…

Jak nezešílet z malého dítě, které si chce za každou cenu prosadit své?

Výchova dětí, to nejsou jen příkazy a zákazy. Děti se musí vychovávat s láskou. Ale i přestože své děti...
více…

O čem a čím se baví dnešní děti?

Asi by nebylo těžké uhádnout nejoblíbenější hračku malých i velkých dětí. Ale o tom, že si děti hrají s mobily,...
více…

Jak nevychovávat děti, pokud chcete, aby byly v životě spokojené?

Jak vychovat dítě se zdravým sebevědomím, dítě které se nebude cítit ukřivděné nebo naopak nebude nebezpečně...
více…

Děti vychovávané mazlením, budou duševně vyvinutější než děti, na které se křičí

Objímáte často svoje děti a mazlíte se s nimi? Tak to svým dětem pomáháte ke správnému duševnímu vývoji. A...
více…