Těhotenství - povinná a doporučená vyšetření

Těhotenství není nemoc, ale preventivní vyšetření, která sledují zdraví těhotné ženy a vyvíjejícího se plodu jsou velmi důležitá a povinná. Jejich absolvování má význam pro budoucí maminku i v tom, že zajišťují její psychickou pohodu.

těhotenství, vyšetření v těhotenství, krevní testy, ultrazvuk

Vyšetření lze rozdělit na dvě hlavní části.

Jednu skupinu tvoří vyšetření, které vám udělají při každé návštěvě prenatální (těhotenské) poradny. Druhou skupinu zahrnují vyšetření, která se provádějí pouze jednou nebo jen několikrát během období těhotenství. Z medicínského hlediska je lze rozdělit i na povinné a nepovinné vyšetření. Povinná vyšetření jsou ta, která musí lékař udělat, aby nebyl obviněn ze zanedbání určené lékařské péče a nepovinná nebo rovněž doporučená vyšetření může, a nemusí provést. Určitá vyšetření se dělají všem těhotným ženám a některá nabídnou jen některým ženám s ohledem na jejich věk, osobní nebo rodinnou anamnézu.

Každé vyšetření vyžaduje informovaný souhlas,

proto se neobávejte zeptat, jaké vyšetření a z jakého důvodu vám budou provádět, pokud vás o tom zdravotnický personál předem neinformuje. Jelikož jsou mezi vyšetřeními i taková, u kterých jsou možné i určitá rizika, ohrožení zdraví matky nebo plodu, rozhodnutí je na vás, jestli ho podstoupíte. Je dobré předem si všechno promyslet a odpovědět si pro sebe na závažné otázky. Nechte si čas na zvážení, případně ke konzultaci s blízkými. Okamžitá odpověď v návalu emocí nemusí být vždy tím správným řešením. Pro získání přehledu ve spleti složitých informací ohledně vyšetření v těhotenství vám nabízíme malého průvodce všemi úkony, které vás čekají, nebo vás mohou i nemusí čekat, pokud jste právě zjistila, že jste v jiném stavu.

První vyšetření - Potvrzení těhotenství

První z testů v každém těhotenství je ten, který podává důkaz o tom, že je žena těhotná. Koncepce (oplodnění) obvykle nastává uprostřed menstruačního cyklu ženy. Dnešní těhotenské testy jsou velmi přesné a jsou schopny určit těhotenství už v době, kdy žena zjistí, že nedostala následující menstruaci - přibližně dva týdny po koncepci. Domácí těhotenské testy si lze koupit bez předpisu v lékárně. Po vynechání menstruace navštivte také svého gynekologa, který vám odebere krev na vyšetření hladiny hormonu HCG (těhotenský hormon) a tak zjistí, zda jste budoucí maminka nebo ne. Kromě toho vám udělá vaginální vyšetření, při kterém se dá zjistit v případě těhotenství zvětšení a prosáknutí (měkká konzistence tkáně) dělohy. Potvrzení těhotenství ultrazvukovým vyšetřením je možné cca od 5. - 6. týdne těhotenství, později v 10. týdnu těhotenství se prověřuje vitalita plodu. Zhodnocením výsledků těchto vyšetření lékař dospěje k závěru, zda jste či nejste těhotná. V případě potvrzení těhotenství vám vypíše těhotenskou průkazku a určí pravidelné termíny na prenatální poradnu, během kterých vám provedou těhotenská vyšetření, pravidelná i jednorázová. Mnohé z vyšetření se obvykle provádějí u vašeho gynekologa. Může se stát, že kvůli některým vyšetřením vás požádají navštívit polikliniku nebo některé oddělení nemocnice. Jsou to zejména vyšetření, které vyžadují přístrojové vybavení, speciální pomůcky či kvalifikovaného odborníka - specialistu, například ultrazvukové vyšetření, amniocentéza apod.

Návštěvy v prenatální poradně

Těhotné ženy chodí na pravidelné kontroly nejprve jednou za 4 týdny do 28. týdne těhotenství, pak jedenkrát za 2 týdny do 36. týdne těhotenství a od 36. týdne jednou za týden až do porodu. Během návštěvy v této poradně vám provedou dále uvedená vyšetření, poučí vás o různých aspektech těhotenství (výživa, pohyb) a o porodu, poskytnou vám sociální podporu a můžete se během ní poradit o všem ohledně těhotenství, porodu a rodičovství. Připravte se, že při první návštěvě vám gynekolog položí řadu otázek týkajících se vaší osoby, vašeho zdraví, zdraví vaší rodiny a rodiny vašeho manžela, životních podmínek (sociálních a ekonomických). Některé otázky mohou být velmi osobní, jiné méně. Pokud byste nechtěla na některou otázku odpovědět, řekněte o tom svému lékaři. Na základě vašich odpovědí (lékařská anamnéza) lékař zjistí, zda nepotřebujete některá speciální vyšetření nebo zda si vaše těhotenství nevyžaduje častější kontroly nebo zvláštní péči. Tyto informace jsou důležité pro posouzení výskytu problémů z hlediska dědičnosti a jiných rizikových faktorů, které by mohly negativně ovlivnit vaše těhotenství. Po získání potřebných údajů vám lékař při této příležitosti vypočte předběžný termín porodu, který se později upřesní ultrazvukovým vyšetřením.

Pravidelné povinné vyšetření

• Vyšetření moči - moč se testuje během těhotenství na přítomnost: cukru - zvýšená hladina cukru v moči může signalizovat těhotenskou cukrovku (diabetes gravidarum); bílkovin - což může poukazovat na závažný stav v těhotenství - preeklampsii (forma vysokého tlaku vyskytující se v těhotenství, postihující i ledviny), pokud se ihned neléčí, může vyústit do vážných zdravotních problémů; hnisu - který může být známkou infekce močových cest, když se tato infekce neléčí, existuje riziko jejího rozšíření do porodních cest, a tím možný vznik komplikací.
• Měření krevního tlaku - pokaždé, když přijdete, vám sestřička změří tlakoměrem krevní tlak, sledují se tím odchylky od normálních hodnot, zvýšení nebo snížení krevního tlaku, každou případnou změnu je třeba přísně monitorovat, případně léčit.
• Váha - při každé návštěvě se budete vážit a každý přírůstek nebo úbytek vaší tělesné váhy bude pečlivě zaznamenán, tak jako vaše počáteční váha.
• Vnitřní gynekologické vyšetření - absolvujete také pokaždé. Toto vyšetření je zaměřeno na určení pevnosti děložního čípku, jeho délky, polohy. Z těchto parametrů se vytváří tzv.. "Cervikální skóre", jehož hodnota je typická pro konkrétní týden těhotenství.
• gravidometrie - vzdálenost spona - fundus
Od 16. - 20. týdne těhotenství vám budou pravidelně měřit vzdálenost od stydké kosti po vrchol dělohy. Sleduje se tím růst miminka s určenými týdny těhotenství a možné odchylky od normy.
• Ozvy plodu - se rovněž sledují při každé návštěvě poradny od 20. týdne, a to buď stetoskopem (porodnický nástroj ve tvaru trychtýře) nebo elektronickým přístrojem, který vám umístí na některou oblast vašeho těhotného bříška, kde je možné zachytit ozvy srdíčka vašeho děťátka. Toto vyšetření podává důkaz o tom, že děťátko žije, a kromě toho se dá při něm zjistit, zda se rychlost tlukotu srdíčka pohybuje v normálních hodnotách a zda nedošlo k nějakým změnám (ke zvýšení nebo snížení frekvence).
• Pohyby plodu - od 20. týdne těhotenství se vás bude váš gynekolog pravidelně ptát, jestli cítíte pohyby vašeho miminka, které potvrzují jeho vitalitu.
• Otoky - pečlivě sledován bude i výskyt případných otoků na těle, zejména na dolních a horních končetinách, které by mohly souviset s jinými rizikovými příznaky (vysoký krevní tlak a výskyt bílkoviny v moči, a tím poukazovat na závažný stav v těhotenství - preeklampsii).

Ultrazvukové vyšetření

• 1. na začátku těhotenství, v 6. až 8. týdnu: dělá se na potvrzení těhotenství, ke stanovení počtu plodů a určení termínu porodu.
• 2. ve 20. týdnu těhotenství - přesněji se určuje věk plodu, přiměřenost růstu, velikost plodu, zpřesňuje se termín porodu, pátrá se po vrozených vývojových vadách (srdce, ledvin, hlavičky, končetin) plodu, vyšetřuje se krček dělohy, placenta, její velikost, měří se množství plodové vody.
• 3. ve 30. - 32. týdnu těhotenství se určí poloha plodu, kontroluje se akce srdce, sleduje se vyvinutí jednotlivých orgánů, kontroluje se množství plodové vody, sleduje se poloha, velikost a funkčnost placenty. U rizikových skupin žen může být počet ultrazvukových vyšetření vyšší, závisí to na jejich stavu a stavu děťátka.

 Vyšetření v 6. - 8. týdnu těhotenství

• Krevní testy: Odeberou vám vzorek krve, z níž vyšetří:
1) krevní skupinu a Rh faktor. U budoucích maminek s negativním Rh faktorem (Rh -) se toto vyšetření provede i otci dítěte pro možná rizika v pozdějším období.
2) krevní obraz na zjištění množství červených a bílých krvinek, krevních destiček a množství hemoglobinu. Výsledky ukáží, zda nemáte anémii (nedostatek červených krvinek nebo hemoglobinu). V těhotenství se tento stav často vyskytuje. Lékař vám pravděpodobně předepíše přípravek obsahující železo ve formě tablet. Později vám opět odeberou krevní vzorek, aby se zjistilo, zda tablety zaúčinkovaly a hodnoty se opět vrátily do normálního rozmezí.
3) krevní biochemie - zaměřená na zjištění hladin minerálů v krvi, hladiny cukru
4) vyšetření na:
• BWR - přítomnost syfilis
• Anti HIV - přítomnost AIDS
• HbsAg - přítomnost hepatitidy typu B (žloutenka t. B)
• imunologické vyšetření na přítomnost toxoplazmózy, zarděnek, cytomegaloviru a viru herpes
• Vyšetření prsou - vyšetření pohmatem na zjištění odchylek prsní žlázy a jejího okolí
• Stěr z děložního čípku - onkologická cytologie - vyšetření buněk z děložního čípku na vyloučení vážných chorobných změn, které by mohly mít vliv na těhotenství
• Kultivační vyšetření z pochvy - zaměřené na zjištění přítomnosti infekce
• Interní vyšetření + EKG - u vašeho praktického (obvodního) lékaře nebo internisty, který vám zkontroluje funkci ostatních orgánů v těle (srdce, plíce, játra, ledviny atd..).
• Zubní vyšetření - vám provede váš zubní lékař, který prohlédne váš chrup a dásně a zhodnotí jejich stav.

16. týden těhotenství

• Krevní test na AFP (alfafetoprotein) - podle výšky hladiny AFP se dá zjistit možné poškození plodu.Pokud jsou hodnoty 2 - až 3-krát vyšší než normální parametry, může to signalizovat nebezpečí neurologických problémů, například rozštěpu páteře nebo hydrocefalu. Zvýšená koncentrace AFP se může zjistit i při víceplodovém těhotenství nebo nesprávného určení stadia těhotenství. Proto třeba udělat ultrazvukové vyšetření a pokud ultrazvuk vyloučí obě možnosti, lékař vám navrhne absolvovat amniocentézu. Amniocentéza je vyšetření, při kterém se odebírá vzorek plodové vody na genetické vyšetření.

24. týden těhotenství

• Opakovaný odběr krve na zjištění protilátek antiD u Rh negativních žen.
28. týden těhotenství
• OGTT - orální glukózo-toleranční test - vypijete koncentrovaný roztok glukózy, kterou si den předtím vyzvednete v lékárně na předpis a doma rozpustíte ve vodě podle návodu těsně před užitím, nejlépe ráno, a za  hodinu po jeho vypití se dostavíte do ambulance vašeho gynekologa na odběr krve. U rizikových skupin žen se odběr dělá i dvě hodiny po vypití roztoku. Takto se dá odhalit skrytá cukrovka nebo porucha glukózové tolerance.

30. týden těhotenství

• Opakovaný odběr krve na krevní obraz - pátrání po anémii

33. týden těhotenství

• Opakovaný odběr krve na zjištění protilátek u Rh negativních žen

36. týden těhotenství

• Opakovaný odběr krve na vyhledávání onemocnění BWR (syfilis), AIDS, HbsAg B (žloutenka typu B)

V zahraničí se od vaginálních vyšetření postupně upouští,

zejména v počátečních stádiích těhotenství. Později během těhotenství jej provádějí pouze tehdy, pokud je to nezbytné a existuje v daném případě relevantní příčina. Odborníci, zejména zastánci přirozeného průběhu těhotenství a porodu, se shodují v názoru, že těhotenství by mělo být "nedotčené". Vaginálním vyšetřením se může narušit vnitřní prostředí v porodních cestách (např.: narušení hlenové zátky, která má ochrannou funkci proti infekcím, aj.).. Také je toto vyšetření pro mnohé ženy nepříjemný až stresující zážitek a těhotné ženy by takové situaci neměly být vystaveny, neboť jsou v tomto období mnohem citlivější. Důležité je odstranit co nejvíce negativních vlivů. Jejich oponenti však namítají, že vaginálním vyšetřením lze včas zjistit například předčasné otevírání děložního čípku, tím zachytit hrozící předčasný porod a včas ho léčit. Odpovědí druhé strany je, že pokud neexistuje příčina, proč by měl předčasný porod nastat (pozitivní anamnéza, výsledky jiných vyšetření - ultrazvuk aj.)., pak není důvod k vaginálnímu vyšetření.

Doporučená vyšetření

6. - 8. týden těhotenství
• Vyšetření moči - sediment moči a kultivace moči, vyšetření zjišťuje infekci močových cest, která by mohla být ohrožující pro těhotenství.
12. týden těhotenství
• Ultrazvukové vyšetření nuchální translucence - výsledky tohoto vyšetření jsou důležitým ukazatelem genetických nebo anatomických vývojových vad plodu. Měří se tloušťka vrstvy tekutiny na zadní straně krku děťátka. Děti s Downovým syndromem ji mají hrubší.
15. týden těhotenství
• Včasná amniocentéza - je diagnostický test zaměřený na odhalení genetických a vývojových poruch plodu. Mohou se pro něj rozhodnout pacientky, u kterých je podezření na přítomnost některého z uvedených stavů. Tenkou jehlou se odebere trocha plodové vody, která obklopuje děťátko. Ultrazvuk pomáhá při vyšetření pro nalezení správného místa vpichu. Plodová voda obsahuje buňky z děťátka, které odborníci detailně zanalyzují v laboratoři. Výsledek vyšetření je zpravidla o 4 týdny od vyšetření.Toto vyšetření je velmi přesné. S tímto vyšetřením je spojeno 1% riziko komplikací, například potratu.
20. týden těhotenství
• Krevní testy na trombocyty (krevní destičky), fibrinogen a faktory srážlivosti krve u rizikových skupin žen
36. týden těhotenství
• Kultivace z pochvy na přítomnost streptokoka skupiny B, u rizikových skupin i na přítomnost gonokoků a stěr z děložního na zjištění přítomnosti chlamydií
• Sledování pohybů plodu - poučení od gynekologa pro rizikové pacientky o sledování pohybů dvakrát denně
38. týden těhotenství
• CTG (kardiotokografický) záznam - sleduje srdeční činnost miminka a činnost dělohy (přítomnost kontrakcí)
40. týden těhotenství
• CTG záznam
• Ultrazvukové vyšetření - kontrola růstu a stavu plodu, též průtoku krve pupečníkem a stav placenty a její funkce.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Domácí cvičení pro těhotné ženy

Cvičení pro nastávající maminky pod odborným vedením je aktivita, která těhotným ženám skvěle prospívá. Ale...
více…

Co znamená těhotenská cukrovka?

Pokud si vás za oběť vybrala těhotenská cukrovka, nebojte se, inzulín si nebudete píchat věčně. Ani z děťátka...
více…

Prematuritas (předčasně narozený novorozenec, nedonošený plod)

Novorozenec narozený před 38. týdnem těhotenství. Za fyziologických okolností trvá těhotenství 40 / 42 týdny. Za...
více…

Jaké používat bylinky v těhotenství a při kojení?

Mnoho žen, když čeká miminko nebo své miminko kojí, si dává mnohem větší pozor na to, co se dostane do jejich...
více…

Co a kolik by měla pít budoucí maminka?

Ve formě nápojů se kromě vody dostávají do organismu i další látky, které mohou ovlivnit nejen organismus matky,...
více…

Pití kávy - je to riziko nebo ochrana?

Jedním ze stále diskutovaných problémů je účinek pití kávy na lidský organismus z hlediska jeho zdraví.   Káva...
více…

Káva a neplodnost?

Během těhotenství mnoho žen přirozeně ztrácí chuť na kávu nebo mají pocit na zvracení, takže její pití...
více…

Přestala jste kouřit v těhotenství? Pozor na kávu!

Kouření, které velmi často pití kávy provází, metabolismus kofeinu zrychluje, a proto kuřáci mají nižší hodnoty v...
více…

Jaké by mělo být stravování v těhotenství?

"Teď budeš muset jíst za dva, tak pěkně přibírej!" Která z nás tuto větu ještě neslyšela? Ano, ženami často...
více…

Pálení žáhy při těhotenství?

Když mi babička říkala, jak ji pálí žáha, nevěděla jsem, o čem mluví. Pálení žáhy jsem neznala, dokud jsem...
více…