Seznam zdravotních vyšetření


Gastrin

Gastrin je hormon, který se tvoří ve sliznici žaludku. Gastrin stanovujeme v séru.   Fyziologické...
více…

Gama-glutamyltransferáza (GMT)

Gama-glutamyltransferázu (GMT) vyšetřujeme ze séra.   Fyziologické hodnoty: Dospělí muži:
více…

FSH (folikuly stimulující hormon)

FSH - folikuly stimulující hormon se vyšetřují ze séra nebo moči.   Fyziologické hodnoty: Sérum: dospělí...
více…

Fibrinogen (koagulační faktor I)

Fibrinogen (koagulační faktor I) vyšetřujeme z plazmy.   Fyziologické hodnoty: Dospělí: 1,5 - 3,5 g / l nebo 4,0 -...
více…

Fibrin Degradační produkty (FDP)

Fibrin Degradační produkty stanovujeme v plazmě.   Fyziologické hodnoty:
více…

ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie)

Fyziologický nález: Žlučové cesty a pankreatický vývod jsou průchodné, bez známek obstrukce, rozšíření,...
více…

Elektromyografie (EMG)

Elektromyografie (EMG) patří mezi nejběžnější neurofyziologické metody. Spolu s klinickým neurologickým vyšetřením...
více…

EKG (Elektrokardiografie)

Elektrokardiografie zaznamenává elektrickou aktivitu srdce. Jak probíhá vyšetření? Sestřička...
více…

ECHO (Echokardiografie)

Co je ECHO? Echokardiografie je vyšetření srdce pomocí ultrazvuku. Poskytuje informace o velikosti a funkci...
více…

EEG (elektroencefalografie)

Fyziologické hodnoty: Při vyšetření se zaznamenává spontánní aktivita mozku, která vzniká z kortikální...
více…

Diagnostika infekční žloutenky (diagnostika infekční hepatitidy)

Jak probíhá vyšetření? Pacientovi odebereme krev na vyšetření. V séru pacienta stanovujeme protilátky...
více…

Cystouretrografie

Co je cystouretrografie? Cystouretrografie je rentgenové vyšetření močových cest s použitím kontrastní látky....
více…

Cystoskopie

Co je cystoskopie? Cystoskopie je vyšetření močového měchýře pomocí cystoskopu - kamery zavedené do...
více…

CT - počítačová tomografie

CT je neinvazivní rentgenová metoda. Zdroj RTG záření i detektorů se společně pohybují okolo pacienta, počítač...
více…

C-reaktivní protein (CRP)

C-reaktivní protein stanovujeme v séru. Je zánětlivým parametrem, tzn. jeho hodnoty vyšší než 10 mg / l hovoří o...
více…