Pět etap, kterými procházíme, když neprožíváme pouze vztah na jednu noc

Každý vztah prochází určitými fázemi vývoje. Ale každý pár prochází různými stádii rozdílnou rychlostí a pohybuje se při tom vpřed či vzad ze stadia do stadia. Pro názornost a porozumění si nadefinujeme vývoj, potřeby a důležité body investování do vztahu v pěti fázích.

vztahy, láska, manželství, rodina, děti

1. Stadium zamilovanosti

Všechny vztahy začínají v této fázi. Základní potřeba, která je uspokojována v této fázi je potřeba lásky a sounáležitosti. Fáze se vyznačuje jakousi "snovou" kvalitou, fantaziemi, nadějemi do budoucna. Vše je úžasné, krásné, zábavné a vzrušující. Realita je viděna přes růžové brýle, detaily jsou nejasné, temné. Oba se zaměřují se na podobnosti a dělají věci, které potěší toho druhého. Rozdíly jsou považovány za špatné, proto jsou odmítnuty. Důraz je kladen na spojení. V této fázi můžeme popřít část sebe sama a uvažovat: "Teď, když mám toho druhého, jsem úplný / á a šťastný / á." Etapa je krátká, protože v ní nemůžeme být celým člověkem, ale umožňuje vybudování základu pro budoucí vztah. Trvá v průměru dva měsíce až dva roky. Zamilovaným bere hodně energie tím vším dvoření a snahou být stejní - začne to být unavující. Pokud začne být cena vaší osobnosti příliš vysoká, začnete se snažit změnit toho druhého. Vznikne odpor, trváte na svém, což vytváří boj, který vede k další fázi: boj o moc.

2. Stadium boje o moc

Ve fázi boje o moc je uspokojována potřeba moci a jisté svobody. Uvědomujete si, že jste odlišní. Detaily se zaostřují a vidíte každý detail - rozdíly jsou zveličené. Jako kdyby jste již neměli téměř nic společného a vše, co ten druhý udělá, je špatně. Nastává tlak na odloučení, vzniká potřeba "vlastního prostoru" a nadechnutí se. Toto je stádium, ve kterém se nejčastěji vyskytuje rozvod nebo rozchod, případně pár hledá poradenství. Bojuje se zde o vlastní hranice a jasně se definuje nepřijatelné chování. Začínáte si sebe uvědomovat jakož i to, že se nutně potřebujete určit, co je pro vás důležité jako pro individuum. Je důležité získat zase zpět sebe sama jako celého člověka, jinak ve svém nitru doslova zemřete nebo budete nenávidět svého partnera / ku. Je důležité, abyste se pohnuli kupředu. V této fázi se soustředíte na přítomnost a minulost, z budoucnosti máte obavy. Potřebné je naučit se bojovat tak, abyste zvítězili oba (vzájemně se poslouchat se a hledat kompromis), což potvrdí individualitu obou partnerů. Akceptovat rozdíly je naprosto v pořádku a důležité je naučit se být společně i s těmito rozdíly, ale jinak než v romantickém stádiu. Toto stádium je předpokladem připravenosti vytvářet vztah jako dva celí lidé. Velmi nepříjemná může být situace, kdy se jeden z partnerů nachází ve stádiu zamilovanosti a druhý již ve stádiu boje - to co jeden dělá z lásky, na to druhý reaguje odmítnutím.

3. Stadium stability

V popředí je potřeba svobody a výběru. Oba jste si vědomi osobního a osobitého světa toho druhého a toho, že být rozdílný je v pořádku. Nesnažíte se změnit partnera. Určené jsou jasné hranice. Můžete prožívat i jistý pocit ztráty nebo smutku, když si uvědomíte, že vaše sny nejsou skutečností. Stádium boje bylo těžké a unavilo vás. Zároveň cítíte, že jste starší a moudřejší. Nyní jste ve fázi odpočinku. Válka skončila a přišel čas relaxovat. Nebezpečí tohoto stadia je v tom, že pár se může začít pomalu oddělovat v tendenci dělat si každý to své. K tomu pomáhá vědomí, že cesta každého jednoho v životě může být odlišná. Můžete cítit nudu a pocit oddělenosti, že nemáte nic společného. Rovněž je kladen důraz spíše na přítomnost než na budoucnost. Toto je druhé nejčastější stadium rozvodu či rozchodu. Na začátku stadia to je dobré, že ukončíte snahu měnit toho druhého - ale i život je neustálá změna a růst. Pozitivním aspektem stadia je to, že v této fázi máte nějakou společnou historii a to je potřeba využít, nezahodit vztah tak snadno. V této době se buď naučíte vzájemnému respektu nebo přejdete do druhého stadia.

4. Stadium závazku

Toto je v podstatě jediné stádium, které je skutečnou připraveností na manželství. V této fázi jste při plném vědomí, děláte jasné rozhodnutí o sobě a partnerovi, které jsou založeny na vašich individuálních rozdílech a tom, co máte společného. Jasně vidíte, kdo jste a co chcete a totéž i u partnera / ky. Toto je jediná cesta pro zdravý vztah. Nyní si vybíráte jeden druhého plně s vědomím jeho / její minulosti, přítomnosti a směrování do budoucnosti. V této fázi vztahu je naplňována potřeba lásky, sounáležitosti, zábavy, moci a svobody. Nepotřebujete jeden druhého, vy si vybíráte, že chcete být spolu. Pokud je jeden z partnerů ve stádiu stability a druhý ve stádiu připravenosti na závazek, pár buď zůstane ve stadiu tři nebo se vrátí do druhého stadia. Oba potřebují být připraveni na stadium závazku. I přestože některé prvky z předchozích etap se zde mohou znovu ukázat, bylo již provedené tolik společné partnerské práce, že si vytvořili strategie, jak to zvládat. Partneři potřebují žít ve stádiu stability tak dlouho, dokud nejsou připraveni na závazek a opravdu chtějí vytvářet jeden "tým". Základní postoj partnera / ky pro toho druhého je: "vybral / a jsem si tě milovat tě s tím, že všechno vím, to dobré i zlé". To, že se pár vezme po vzájemném soužití, je může vrátit zpět do stádia zamilovanosti.

5. Stadium společné tvorby

V této fázi se dva lidé rozhodli tvořit tým a takto vejít do světa. Základní vzorec je: já a ty ve světě. Tento svět zahrnuje např. děti, nějaký projekt, byznys apod. Nebezpečí tohoto stadia je v přílišném angažování se ve venkovních aktivitách a vztah může být proto zanedbaný. Z tohoto důvodu musí být vztah vědomě naplňován a živen během společné cesty životem. Znamená to potřebu společného času pro druhého, pro mě, pro nás a pro ně. Někdy je to velmi náročné a těžké a je třeba dělat správné volby. Je třeba si uvědomit, že tato stádia nejsou lineárním procesem: je to kruh, který jde spirálovitě nahoru, takže pokud se dostanete do určitého stadia ve stadiu boje o moc, bude to o něco lehčí. V jakémkoliv dalším stadiu, ve kterém jste v daném momentě, se nacházejí i kousky jiných stádií. Znalost těchto fází vám může pomoci přes ně procházet.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Varovné signály nevěry je třeba vnímat, ale zbytečně nepřeceňovat

Zabýváte se otázkou, zda vám je vaše partnerka věrná? Máte strach, že by vás mohla podvádět? Možná jste jen...
více…

Kamarád s bonusem aneb Není to láska, ale vztah bez budoucnosti

Máte za sebou ošklivý rozchod či rozvod a nechcete rovnou vplout do dalšího závazného vztahu, ale sami být...
více…

Muž s vařečkou v ruce je ideální typ pro manželství

Vaření stále pro většinu mužů zůstává “ženskou” záležitostí. Přesto roste počet mužů, kteří vaří. Pro...
více…

Ženy, nechtějte být dokonalé, partnery dokonalost nefascinuje

Dokonalá žena vypadá v očích žen jako ta, která má neustále uklizeno, spořádané a čistě oblečené děti a navíc...
více…

Proč muži hledají obyčejné ženy a berou si afektované zlatokopky?

Dnešní muži sice hledají “normální” ženy, ale většinou skončí u úplně jiných. Alespoň tohle si ty...
více…

Horoskop nevěry, která hrozí podle znamení

Hvězdy vědí víc než lidé. Jak jinak si vysvětlit, že lze předpokládat nevěru podle znamení zvěrokruhu? O jaké...
více…

Seznámení přes internet

Chcete se seznámit přes internet? A proč ne! Tuto moderní metodu seznamování využila již spousta osamělých lidí, ze...
více…

Seznámení se šesti typy mužů, od kterých štěstí nečekejte

Seznámit se s mužem většině žen nedělá problémy. Ale co potom, když to není ten pravý? Jak poznat muže již podle...
více…

Co muže v posteli zaručeně odradí?

Život není jen o sexu, ale rozumět si v jeho oblasti je pro většinu párů zásadní. Někdo ho bere tak samozřejmě...
více…

Den matek se blíží! Víte, jak se slaví ve světě?

Asi pro většinu z nás je matka tím nejdůležitějším člověkem na světě. Prošla spoustou bolesti, aby nám mohla...
více…