Puberta a láska z pohledu nejen dospívajích dětí, ale i jejich rodičů

Jako lidští jedinci se vyvíjíme ve vztazích, proto je důležité vědět, na co je třeba se zaměřit. Čeho si je potřeba všímat z pohledu rodiče a čeho zase z pohledu dospívajících dětí. To vše si může nejen přečíst, ale také se nad tím i zamyslet.

láska, puberta, vztahy, rodina, rodiče, děti

Vývoj

Jak lidští jedinci se vyvíjíme ve vztazích. Mladí lidé se v průběhu života seznamují s různými formami vztahů, na jejichž základě získávají zkušenosti, rozvíjejí své potřeby a učí se, jak ve vztazích žít. To, jak prožívají své přátelské a intimní vztahy, do značné míry předurčují zkušenosti v rodině jako prvním "emocionálním prostoru". Proto je velmi důležité, v jakém rodinném prostředí mladý člověk vyrůstá, zda je milován, přijímán, chápán, jakou péči mu věnují rodiče.

Puberta

V pubertě rodina v očích dospívajícího ztrácí význam a do popředí se dostávají přátelé / kyně, party, intimní vztahy. Hledání kamarádů / ek, přátel / kyň, vysněného partnera / ky není vždy jednoduché. Často může hledání vést k mnoha zklamáním a do značné míry souvisí s uvědomováním si vlastní přitažlivosti a se sebevědomím. To, že chlapec nebo dívka má problém s navazováním přátelství, může mnohdy signalizovat snížené sebevědomí, slabý sebeobraz, nejistotu, úzkost. Proto i přestože si to mladí lidé nechtějí připustit, potřebují v tomto období podporu, opatrné a nenásilné vedení od rodičů, učitelů nebo jiných lidí, kterým mohou důvěřovat. Mladí lidé se snaží v období puberty podobat svým přátelům / kyním. Rádi se stejně oblékají, chtějí stejně vypadat, chodí na stejná místa, poslouchají stejnou hudbu. To, že jsou součástí party, jim dává pocit, že někam patří, pocit bezpečí a jistoty, zvýšení, resp. upevnění sebevědomí. Někdy je velmi těžké odolat přesvědčování, nátlaku přátel / kyň, a neudělat něco, co mladý člověk ani nechce. Např. kouřit, zkusit drogy, nejít do školy, mít pohlavní styk apod. Toto experimentování bývá v dospívání velmi lákavé, ale na druhou stranu může způsobit vážné problémy. Dobří přátelé jsou ti, kteří respektují názor ostatních a nesnaží se vnucovat své názory jiným. V období puberty se zvyšuje zájem o opačné pohlaví. Na začátku ještě brání navazování vztahů stud, nezkušenost, emoční nevyrovnanost. Je to čas prvních hravých kontaktů, když jsou v popředí erotické fantazie a platonické lásky, které přinášejí intenzivní vnitřní zážitky. "Opravdovým" láskám předcházejí lásky zaměřené na zidealizované osoby, jako jsou zpěváci, herci, sportovci. Mladých lidí v tomto období zajímají otázky spojené s tím, jak se líbat, jak sbalit kluka, holku, kdy mít první pohlavní styk, informace týkající se používání prezervativu apod. Vážně vztahy jsou v pubertě ještě výjimečné.

Masturbace

Pohlavní aktivita má převážně formu masturbace, většinou vykonávané tajně, s pocity viny. O škodlivých účincích masturbace se rozšířilo hodně výmyslů, ve skutečnosti je masturbace neškodným a zcela přirozeným způsobem, jak uspokojit přirozenou  touhu. Kluci mají během puberty sklon masturbovat více než dívky. Je to částečně proto, že penis je dostupnější než klitoris a chlapci se ho odmala dotýkají, vždy když jdou močit.

Filmy, literatura

Dospívající vyhledávají filmy, knihy a časopisy s erotickým obsahem a tyto podněty v nich vyvolávají zvláštní, příjemné pocity, které se jim líbí, vzrušují jejich. Předčasný pohlavní život je v tomto období ještě nežádoucí, neboť k němu dochází bez hlubších citových vazeb a často může být pouze náhradou za nedostatečnou citovou reakci v rodině. Kolem třináctého, čtrnáctého roku si dívky a chlapci začínají více všímat jeden druhého, navazovat první "vážnější" kontakty, navzájem se setkávat. Tyto setkávání jsou pro mladé lidi důležitou součástí jejich dalšího sexuálního vývoje. Rodiče často dělají chybu v tom, že brání mladým lidem v navazování jejich prvních erotických kontaktů, čímž mohou narušit formování vztahu k druhému pohlaví.

Rodiče

Rodiče by měli své děti vyslechnout, nezesměšňovat je, nepodceňovat to, co je pro jejich dítě "životně důležité". Podpoří tak své dítě v tom, aby se jim svěřilo a otevřeně se s nimi mluvilo i o intimnějších věcech. Přestože, každý rodič si myslí, že dělá pro své dítě jen to nejlepší, někdy může svým nevhodným zasahováním a omezováním dítěti spíše ublížit.

Fyzická zralost

Kolem 15. roku jsou chlapci a dívky fyzicky zralí / é k tomu, aby měli pohlavní styk. Nejsou však emocionálně a sociálně zralí na to, aby se vyrovnali se závazky a odpovědností, které pohlavní život přináší. Často přemýšlejí o tom, že začnou pohlavně žít jen proto, že je to důkaz lásky, neboť to uspokojí jejich zvědavost, ze strachu před ztrátou přítele / ky, mají styk pod vlivem alkoholu nebo jiných drog či proto, že jejich kamarád / ka to už zkusil / apod. O tom, kdy a s kým mít pohlavní styk, má právo rozhodnout se každý / á sám / sama. Důležité však je, aby to bylo s partnerem / kou, jehož / ú má rád / ráda, bylo to ve shodě s jeho / její osobními názory, aby styk byl chráněný a plánovaný a aby oba partneři dokázali nést i následky. První pohlavní zkušenost může být úžasným zážitkem, ale může být i velkým zklamáním, dokonce i tehdy, když si mladý člověk myslí, že je připraven, když jde o tu pravou osobu, čas i místo.

Vývin každého partnerského vztahu 

Obvykle se začíná seznámením dvou lidí, kteří k sobě pociťují vzájemnou náklonnost, sympatii, cítí se spolu příjemně, a proto začnou častěji vyhledávat svou společnost, více se poznávat. Jejich vztah může zůstat na úrovni přátelství, nebo se dále prohlubuje, partneři spolu chodí, hlouběji se poznávají, nastává období zamilovanosti, ve kterém dominuje erotická přitažlivost. Zamilovanost doprovází bušení srdce, pocit vnitřního napětí, touha strávit každou volnou chvíli se svou láskou. Zamilovaný člověk není někdy schopen odpoutat se od partnera ani v myšlenkách, často k němu však bývá nekritický, nevěnuje pozornost jeho nedostatkům, má pocit, že partner je dokonalý. Zamilovanost může postupně přerůst v hlubší a stálejší cit, lásku - velmi intenzivní citové prožívání, hluboký, upřímný, nesobecký vztah k milované osobě. Základem dobrých partnerských vztahů je vzájemná komunikace, přátelství, tolerance, důvěra, jistota, smysl pro humor, stejné záliby.

Parnerství, manželství

Zatímco člověk najde toho, s kým se rozhodne uzavřít manželství, resp. s ním žít a mít děti, může projít těmito fázemi vztahu i několikrát. Není snadné rozeznat krátkodobé poblouznění od vztahu, který se stane trvalým. Stává se, že mladí lidé uzavřou manželství v období zamilovanosti, ale když tato pomine, zjištění, že si vzali člověka, kterého vlastně neznají, bývá někdy velmi kruté. Proto by celé období od seznámení přes chození, zamilovanost a intimní vztah mělo být dostatečně dlouhé na to, aby mohlo přerůst v hlubší cit, lásku. Urychlení chození nebo přeskočení některé z vývojových fází vztahu se může skončit velkým zklamáním, rozčarováním. Rozpad vztahu bývá ve většině případů bolestivý pro oba partnery, kteří se ho snaží někdy zachraňovat za každou cenu, doufajíc, že ​​se všechno urovná.Ukončit vztah vyžaduje velkou odvahu, ale někdy je nezbytné přiznat si, že se opravdu skončil a nemá význam dále se vzájemně trápit.

Vývoj vztahů - přátelství a láska

V období dospívání se stáváme kritickým článkem k okolí i k sobě samému. Trápíme se pro svůj vzhled - tělesné změny většinou způsobují nejistotu, rozpaky. Lidé v tomto období se cítí neohrabaní, často bezradní. Vnímají vás stejně i ostatní? Pro všechny komplexy často zapomínáme na přednosti, které má přece úplně každý. Nikdo není dokonalý. Všichni mají občas podobné pocity a suverenitu spíše předstírají. Vzhled není v životě jedinou silnou stránkou. Sympatie lidí vzbuzuje smysl pro humor, přátelská povaha i pozitivní postoj k životu. Ne každý je od narození suverén. Mnoho lidí však dokáže působit velmi sebejistě.

Vyzkoušejte si jednoduchý nácvik:

  • Pokud se s někým povídáte, dívejte se mu / jí přímo do očí;
  • zkuste se oprostit od své nejistoty - přestaňte se sledovat;
  • sledujte okolí - zaměřte se na svého / u partnera / ku, uvědomte si, že je zřejmě stejně nejistý / á jako vy;
  • v rozhovoru reagujte, pokuste se zeptat, poznamenat.

Pokud vám problémy přerůstají přes hlavu,

zastavte se na chvíli a podívejte se na ně znovu. Možná se jako problémy jen jeví. V některých situacích vše vypadá horší, než ve skutečnosti je. Například když jste unavení, dopřejte si dostatek odpočinku. Problémy nezmizí, pokud se člověk uzavře do sebe a bude se potichu.  Je dobré o nich mluvit. S rodiči, s přáteli, s lidmi, kterým důvěřuje. Výborně pomáhá i tělesný pohyb, vylučují se při něm "hormony štěstí" (endorfiny). Fyzická námaha "vyvětrá hlavu" a přijdete na jiné myšlenky. Ve sportovních klubech je navíc šance potkat plno nových zajímavých lidí. Přátelství a nové vztahy hrají v tomto věku velmi důležitou roli.

Přátelství

Vztahy, které se v tomto období navazují s vrstevníky, bývají velmi silné. Prožívání společných radostí, problémů, jejich názor je najednou ceněn více než rady rodičů. S přáteli je obvykle spojují stejné zájmy. Mohou se na ně spolehnout, jsou zde. Dostanete vždy jen tolik, kolik jste ochotni dát. V partě kamarádů, kde všichni mají podobné zájmy, získávají pocit, že někam patří. Stejně pocit jistoty, který je velmi důležitý. Ačkoli se nechtějí lišit, ne všechna rozhodnutí party třeba slepě následovat. Pod tlakem druhých mohou snadno udělat rozhodnutí, kterých by později litovali. Zvláště nebezpečné je zkoušení drog, alkoholu, první pokusy s kouřením, z nichž se snadno stane závislost. Pokud si jednotlivec nebo celá skupina vybere dalšího za terč svých posměšků a začne ho znevažovat, život takto šikanované oběti se změní na horor. Není přípustné, aby někdo trpěl jen proto, že je jiný!

Idoly

Občas jsou fascinováni lidmi, kteří jsou pro ně "nedosažitelní". Stává se, že se zamilují do učitele / ky, známé hvězdy showbyznysu nebo jiné platonické lásky. Mohou se cítit skutečně zamilovaní, což je naprosto přirozené. Skutečná láska však většinou přijde až později.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Milenec nebo manžel, odejít nebo zůstat?

Říkat, že milujete jednou provždy a nikdy se na nikoho jiného s touhou nepodíváte, je holý nesmysl. Tím ale...
více…

Jak se zaručeně ztrapnit před dospívajícím dítětem?

Máte doma děti pubertálního věku a chcete s nimi vycházet? Teď jde o to, jestli na to nejdete tak, že zkoušíte své...
více…

Dospělé děti závislé na rodičích?

Proč děti zůstávají tak dlouho u svých rodičů? Je to tím, že jsou méně šikovné, soběstačné a průbojné než...
více…

Výchova dětí a rozdílné názory rodičů

Výchova dětí je v mnoha rodinách příčinou sporů. Každý partner si nese do života způsob, jakým byl vychováván a...
více…

Svatba vašeho dítě nejsou jen povinnosti, dá se prožít i v klidu

Vaše dítě vám oznámilo, že bude chystat svatbu? Co vás napadne? Dělejte si malou svatbu a v klidu. A děti s tím...
více…

Starší školní věk dětí - puberta a snaha o nezávislost

Starší školní věk je náročné období pro dítě i rodiče. Nastupují rychlé změny tělesných proporcí a mění...
více…

Ideální svět pro rodiče i děti

Napadlo vás někdy, jak by mohl vypadat ideální svět, aby se v něm všem líbilo rodičům i dětem? Utopie? A proč by...
více…

Život v satelitních městečkách není pro všechny a vůbec není ideální!

Satelitní městečka se v Česku ve větší míře začaly stavět koncem minulého století. Lidé chtěli bydlet v domě...
více…

Jak nezešílet z malého dítě, které si chce za každou cenu prosadit své?

Výchova dětí, to nejsou jen příkazy a zákazy. Děti se musí vychovávat s láskou. Ale i přestože své děti...
více…

Jak nevychovávat děti, pokud chcete, aby byly v životě spokojené?

Jak vychovat dítě se zdravým sebevědomím, dítě které se nebude cítit ukřivděné nebo naopak nebude nebezpečně...
více…