Růst, vývoj a vývin dítěte

Růst, vývoj a zrání? Co tyto pojmy znamenají ve vztahu k období dětství? Jaké změny v jednotlivých etapách nastávají a proč růst úzce souvisí se zráním, ale neznamená totéž? Po vysvětlení těchto pojmů si probereme jednotlivé etapy dětství, ale i prenatální a perinatální období vývoje dítěte.

těhotenství, děti, vývoj a růst dětí, porod

Růst

Růst vyjadřuje hmotnostní změny a změny velikosti (hmotnost, výška, změna kostí, orgánů). Základní podmínkou růstu je tvorba bílkovin. Růst jednotlivých částí těla není stejně rychlý, proto se musí udržovat v určitých vztazích (proporcích).

Vývin

Vývin je proces závislý na růstu. Vyjadřuje postupné zdokonalování funkcí soustav a orgánů člověka (např. nervová, pohybová soustava). Vývin není během života rovnoměrný. Jde o dlouhodobý, nepřetržitý proces, který je podmíněn několika faktory (biogenetickým základem, prostředím, ve kterém dítě žije a vyvíjí se i vlastní aktivitou osobnosti).

Principy růstu a vývinu

Během vývoje se uplatňují specifické pravidelnosti, které lze pozorovat u každého normálního jedince.Jde o tzv.zákony nebo principy vývinu. Lze je charakterizovat jako kontinuální celoživotní procesy ovlivňovány vnitřními i vnějšími faktory. Vzorec růstu a vývinu je stejný. Posloupnost jednotlivých vývojových období je geneticky podmíněná, ale jejich začátek, trvání a efekt se liší. Každé vývojové stádium je charakteristické. Vývin probíhá v cefalokaudálním směru (od hlavy k dolním končetinám) a od proximálních částí těla k distálním (od středu těla směrem ven). Vývin postupuje od jednoduchého ke složitému, dochází k postupné diferenciaci vývinu.

Zrání

Zrání je celoživotní proces, který je podmíněn dědičností a který nelze vnějšími vlivy urychlit ani zpomalit. Kritériem pro dokončení zrání je schopnost reálně uvažovat, být tolerantní k jiným, být nezávislý a za přijatá rozhodnutí brát plnou odpovědnost.

Rozdělení dětského věku

Pokusů o periodizaci vývoje bylo několik. Ujalo se rozdělení dětství do 5 etap:
1. Kojenecký věk (0 - 1 rok, zahrnuje i novorozenecké období).
2. Batolecí období (1 - 3 roky).
3. Předškolní věk (3 - 6 let).
4. Školní věk (dělí se na mladší školní věk: 6 - 10 let u dívek, u chlapců 6 - 12 let; starší školní věk: 10 - 14/15 let u dívek, u chlapců 12 - 16 let).
5. Adolescence (15/16 - 20/22 let).

Při vývoji rozlišujeme 3 somatotypy

1. Endomorfní typ - měkký, kulatý, obézní, má rád pohodlí.
2. Mezomorfní typ - má velké kosti, těžké svaly, je aktivní.
3. Ektomorfný typ - tenký, křehký, citlivý.

Typy osobnosti podle temperamentu

1. Sangvinik - společenský, živý, pohotový, snadno se přizpůsobuje, vyrovnaný. Snadno u něho vznikají city, které nejsou prudké, snadno se střídají.
2. Cholerik - nevyrovnaný, vysoká dráždivost, sklon k výbuchům, rychle mění chování i náladu, může reagovat nepředvídaně, provést věci, které později lituje.
3. Flegmatik - vyrovnaný, klidný, klidný, pomalý, ležérní, jeho nálady nepodléhají změnám, budí dojem, jako by mu bylo všechno jedno.
4. Melancholik - pomaleji se přizpůsobuje, má sklon k smutné náladě, je přecitlivělý, snadno zranitelný, vážný, city projevuje méně.

Prenatální a perinatální období vývinu člověka

  • Vývin člověka nezačíná až po narození, ale už v momentě oplodnění vajíčka spermií. Toto období až do porodu se označuje jako prenatální. U člověka trvá v průměru 280 dní. Po uplynutí tohoto období je dítě schopno mimoděložního života (zpravidla jsou mimoděložního života schopné děti už po 28. týdnu, pokud mají dostatečnou lékařskou a ošetřovatelskou péči). Pro prenatální období je charakteristický vznik a utváření důležitých orgánů a nervové soustavy. Je to období mohutného růstu plodu (během života se hmotnost těla zvětší asi 20x, od početí po narození se hmotnost plodu zvětší 6 biliónkrát). Organismus budoucí maminky nejen zajišťuje všechny fyziologické potřeby plodu, zprostředkuje jeho vztah s vnějším prostředím (dítě reaguje na zvukové, dotykové a polohové podněty), chrání plod ale jeho stav může mít vliv na vývoj plodu. Prenatální období je velmi citlivé na negativní vlivy vnějšího prostředí. Stres, alkohol, nikotin, užívání některých léků, záření, infekční nemoci hlavně v prvních 4 měsících těhotenství mohou negativně ovlivnit nejen nitroděložní vývin ale i tělesný či duševní vývoj dítěte po narození. Proto je důležité, aby budoucí maminka žila v klidném prostředí a dodržovala zásady správné životosprávy.
  • Perinatální období je velmi krátké. Jde o období času kolem porodu. I když většina porodů probíhá bez komplikací, vzácně může dojít k poškození v důsledku nedostatku kyslíku nebo mechanického poškození zejména hlavičky. Tato poškození mohou mít za následek tělesné poruchy ale i poruchy chování.
     
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Kdo může být při vašem porodu?

Přesto, že nejčastějším doprovodem ženy při porodu je její partner, nemusí to být vždy tak, k porodu si můžete...
více…

Porod

Porod dítěte je jedinečným okamžikem, kdy nový človíček poprvé spatří světlo světa a zakusí život mimo...
více…

Hračky, které zabaví děti na dlouhé hodiny

Hračky a děti patří odjakživa k sobě. Ať už jsou to panenky, autíčka, plyšáci, různé stavebnice, domečky,...
více…

Nosíte své miminko často v náručí? Nejenže ho vychováte správně, ale také správně poroste!

Utišujete dítě když pláče v náručí? Tak to ale vůbec neděláte chybu! Nejenže své dítě rychleji utišíte, ale...
více…

Ryby jsou zdravé, ale pozor na ty z kontaminovaných vod!

Jsou opravdu ryby zdravé a pro všechny? Konzumace ryb se mnohdy doporučuje kvůli jejich vysokému obsahu omega-3 mastných...
více…

Těhotenská cukrovka ohrožuje hlavně vývoj miminka

Těhotenská cukrovka není jen banální záležitost. Zatímco budoucí maminka si myslí, že je pouze těhotná, miminko...
více…

Jak udržovat vlasy po porodu a nezanedbávat dítě ani sebe?

Proč mnohé maminky po porodu nemají čas a péči o svůj zevnějšek odsouvají na poslední místo? Ženy, které mají...
více…

Poruchy chování u dětí mohou být způsobeny jejich obtížným porodem

Agresivita dospělých lidí je často plně vysvětlitelná. Ale proč jsou agresivní děti? Děti, které jsou vychovávány...
více…

Babské rady, které pomáhají rozhodnout o pohlaví dítěte

Vědci stále nemají jasno v tom, jak by se dalo ovlivnit pohlaví při početí dítěte. Ale přesto kolují mezi lidmi...
více…

Vývoj řeči dětí od dvou do tří let

Od prvních slůvek, se kterými si dítě vystačí během druhého roku, již jeho koncem začínají děti komunikovat s...
více…