Strava bez živočišných bílkovin krátkodobě zdraví prospívá, ale nedá se držet celý život!

Vegetariánství, veganství, raw strava a další způsoby stravování bez živočišných bílkovin má nesporné výhody, ale ne na dlouhou dobu. A to je nový fakt, který přiznávají i sami nadšení příznivci. Mluvit by o tom mohli i lidé, kteří na čas přestali živočišné bílkoviny používat a k masu se opět vrátili. Faktem je, že ani s ním by se to nemělo přehánět a navíc by člověk měl respektovat úctu k životu nejen lidí, ale také tvorů, kteří na něj mají stejné právo jako my! A navíc by měla zvířata vyrůstat a žít v důstojných podmínkách a důstojně i život skončit.

veganství, vegetariánství, živočišné bílkoviny, maso, raw strava, živá strava

Neúspěšné svědectví dlouhodobých veganů

Mahátma Gándhí a 22 jeho společníků jako vegani selhali. Gándhí nebyl schopen žít na veganské stravě. Nakonec prohlásil, že veganská tvrzení jsou podvod těch, kteří tvrdili, že veganství je možné, nazval "nepřáteli Indie". Mahátma Gándhí věnoval většinu svého života prosazování přísné vegetariánské stravy a roky experimentoval na svém vlastním těle, aby našel vhodný výběr rostlinných potravin, na kterých si dokážeme udržet zdraví. Ale všechny jeho pokusy selhaly. V roce 1929 přešel Gándhí se svými 22 společníky na stravu složenou pouze z omezeného výběru z neupravených rostlinných potravin. Zatímco strava působila nějaký čas dobře a vedla k výraznému zlepšení, neposkytovala dostatečnou výživu z dlouhodobého hlediska. Jeden po druhém byli Gándhího společníci nuceni odklonit se od této stravy a Gándhí si sám musel přidat do stravy kozí mléko, aby znovu nabyl své zdraví. "Pro mé společníky jsem byl slepcem vedoucím slepých," prohlásil Gándhí poté, co experiment skončil. Gándhí však stále cítil, že by mohly být prozkoumány "skryté možnosti nesčetných semen, listů a ovoce" na Zemi, které by mohly lidstvu poskytnout adekvátní výživu. Nikdy se nepřestal pokoušet v tomto směru experimentovat, ale vždy se musel vrátit zpět ke konzumaci kozího mléka. Nakonec musel uznat potřebu živočišné potravy. V roce 1946 prohlásil: "10 000 000 lidí v Indii dnes nedostává ani mléko, ani ghee, ani máslo, dokonce ani podmáslí. Není divu, že čísla úmrtnosti jsou na vzestupu a lidé mají nedostatek energie. Mohlo by se zdát, že člověk je opravdu neschopný udržet si život bez masa nebo mléka a mléčných produktů. Každý, kdo lže lidem v tomto ohledu nebo toleruje podvod je nepřítelem Indie. " To jsou silná slova muže, kteří věnoval většinu svého života hledání uspokojivé vegetariánské stravy. Ale Gándhího zkušenost není v oblasti výživy jediná. Mnoho dalších si také prošlo zkušeností víry v to, že člověku se může dařit výlučně na omezeném výběru syrových rostlinných potravin jen aby nakonec zjistili, že živočišné potraviny možná jsou pro výživu potřebné ...

Jak skončili další vegani

V tomto článku se dále používá termín "Přirozená hygiena" (Natural hygieně). Je to hnutí a filozofie, které aplikuje principy přírody na zachování a obnovení zdraví. Prakticky to znamená dodržování přírodních zákonů. Následující odborníci jsou zastánci Přirozené hygieny.

  • Herbert M. Shelton byl nejvlivnějším Přirozeným hygienikem dvacátého století. Šest desetiletí hlásal nadřazenost syrové veganské stravy. Ale také si neužil dlouhý a vitální život. Ve svých šedesáti letech jeho zdraví upadalo a ve věku 77 let byl kompletně upoután na lůžko kvůli degenerativnímu nervosvalové onemocnění, předpokládá se, že kvůli Parkinsonově chorobě. Posledních 13 let života strávil na lůžku o třináct let později, přičemž nebyl schopen zlepšit své vlastní zdraví navzdory mnoha pokusům. Zemřel ve věku 89 let.
  • TC Fry učil o neomylnosti syrové veganské stravy 26 let, přesto zemřel ve věku 70 let. Dlouho před smrtí trpěl různými zdravotními problémy. Podle Dr. Zovlucka, který byl jeho blízkým přítelem 30 let, Fry zemřel na koronární embolii. Na nohou měl množství aterosklerotických trombů, otoky, tělesné poruchy, lézi na plicích, anémii, zácpu, osteoporózu, problémy se zuby a s dásněmi, atd.
  • George R. Clements (Hilton Hotema), tvrdil, že se stal veganem ve věku 9 let, a že žil jako breatharián-fruitarián přes 80 let. Dožil se 92 let.
  • Herewarda Carrington, autor The Natural Food of Man, věřil, že přísná strava ze syrového ovoce a ořechů by mohla "udržet muže v perfektním zdravotním stavu". Zemřel ve věku 78 let.
  • Dr. Abramowski byl doktor narozený v Německu a přestěhoval se do Austrálie v roce 1884. V nemocnici úspěšně léčil lidi čerstvým ovocem a šťávami. Napsal několik knih a myslel si, že jeho strava z ovoce, ořechů a obilovin mu umožní dožít se 100 - 120 let. Zemřel ve věku 58 let.
  • Ross Horne, nejznámější australský autor o syrové stravě byl přesvědčen, že jeho frutariánska strava je nejlepší. Přestože se pevně držel stravy z tropického ovoce 22 let, zemřel poslední rok na rakovinu prostaty ve věku 79 let.

Nemoci způsobené veganskou stravou

Veganství způsobilo nemoci u pacientů Dr. Curse v 1950-tých letech, a to například: U dětí vznikly kosterní a zubní problémy, kýly, krátkozrakost, svalové problémy, deformované hlavy, mladí dospělí dostali zubní kazy, odstoupení hranice dásní, roztroušenou sklerózu, problémy s chemickým složením krve, několik úmrtí, bylo zaznamenáno několik úmrtí novorozenců. Dr. Cursio přerušil veganskou stravu přidáním vajec a mléčných výrobků, což vyřešilo problémy, přidal do stravy i mnohem větší množství mixované zelené listové zeleniny a snížil podíl kyselého (citrusového) ovoce. Dr. Christopher Gian-Cursio byl úspěšným doktorem a představitelům Přirozené hygieny, zastáncem přirozené stravy s dlouhodobými výsledky a pozorováními. Z frutariánství však později ubral vysoký podíl ovoce, přiřadil mnohem vyšší podíl zelené listové zeleniny a do stravy přiřadil buď vaječné žloutky nebo syrové nepasterizované mléčné výrobky. Po zařazení těchto potravin začal pozorovat rozdíly - krátkozrakost, kýly, hydrokély, slabá svalovina - to vše zmizelo. Zlepšilo se chemické složení krve u matek a dospělých. Domníval se, že zdravotní problémy způsoboval příliš velký podíl hlavně kyselého ovoce a nedostatek vitaminu B12 .

Neveganská, ale syrová strava

Veganství, frutariánství, breathariánství nebo podobně jsou všechno velkolepé experimenty, protože nemáme historické záznamy žádné skupiny lidí žijící takovým životním stylem desetiletí a mnoho generaci. Dr. John Fielder je jedním z lidí, kteří jsou v současnosti na 100% syrové stravě nejdéle. Žije v Austrálii, věnoval se klinické praxi a už žije na své 300 akrů organické farmě. Vyučuje Přirozenou hygienu. V mládí byl jeho zdravotní stav velmi špatný a trpěl vážnými nemocemi, bronchitidou, migrénami, artritidou a astmatem. Velmi se ztotožňuje s tvrzením Dr. Sheltona, že vše, co tělo dělá, je správné - i když v některých chvílích to tak nevnímáme. Podnebí v tropech je velmi příznivé pro život pouze na ovoci, ořechách, semínkách, atd. První tři roky se jeví jako velmi dobré, další dva stabilní a pak to jde dolů z kopce. To samozřejmě platí, pokud jsou ve své stravě přísní a nepodvádějí. A někteří, kteří byli právě takoví, to nezvládli, zemřeli. Některé ženy nemohou otěhotnět do té doby, dokud nepřidají nějaký druh živočišných produktů do své stravy. A pokud pokračovali tímto způsobem, jejich děti by byly normální. Ale pokud nepokračovaly s konzumací živočišného produktu, jak náhle počaly dítě, jejich dítě se může narodit s poškozením mozku. Počet dětí s poškozením mozku kvůli veganské stravě jsou přibližně 3%, takže 3 na každých 100 narozených dětí. A neměly by být žádné. Tito lidé se nevystavovali žádným chemikáliím nebo jiným faktorům, které by se mi podařilo zjistit. A rozhodně nebyli zapojeni do užívání sociálních drog. Přidání živočišných produktů se vztahuje k veganské stravě, která zahrnuje i zeleninu, nejen ovoce. Živočišný produkt může být sYrový nebo vařený.Pokud bychom byli schopni následovat celý tento cyklus a všechny jeho důsledky, jako Pottenger se svými kočkami, mohli bychom zjistit, že živočišné produkty by mohly přinášet mnohem lepší výsledky, pokud by byly syrové. To, že děti nerostou, bylo a je běžné, pokud jsou děti krmené výhradně ovocem. 

Intolerance laktózy

Velké procento lidí světové populace je intolerantních na laktózu. Obecně jsou sladké mléčné výrobky určené pouze pro mláďata. Kynutí, které je předtrávením mléka, pomáhá překonat tento problém pokud je samozřejmě mléko syrové. Pokud je zahřáté (vařené), pak způsobuje další problémy, způsobující, že bílkoviny jsou méně dostupné, vitaminy se ničí, atd. Všichni si musíme najít, což je z těchto pravidel správné pro nás. Některé tělo netoleruje takové věci, jako syrové žloutky, ale bude tolerovat přírodní jogurt. Myšlenka syrového masa není atraktivní. 

Brianův výzkum

Po 30-ti letech výzkumu není pochybnosti, že základ zdravé stravy by měla být čerstvá, syrová, organicky vypěstovaná zelenina, ovoce, klíčky, ořechy a semínka. Z krátkodobého hlediska veganská strava poskytuje obrovské přínosy na překonání vážných zdravotních problémů. Nicméně dlouhodobé fyzické a psychické zhoršení nastane, pokud nebudou konzumovány živočišné výrobky.

Kde jsou vegani, kteří mají více než sto let?

Ze 60 000 lidí v USA starších než 100 let není žádný vegan. Mnoho známých veganů zemřelo poté, co bojovalo s vážnou nemocí několik let. Krátkodobá syrová veganská strava poskytuje obrovské přínosy na překonání zdravotních problémů. Z dlouhodobého hlediska však téměř jistě nastane fyzické a psychické zhoršení. Krása veganství a frutariánství zní lákavě, ale je tu jen jedna malá chybička ... většina lidí, kteří se takovou stravou řídí, selžou. Nakonec je chronické zdravotní problémy zapříčiněné nutričními nedostatky donutí přidat do své stravy živočišné potraviny. Příběhy nejznámějších veganů na celém světě ilustrují tento model znovu a znovu. V USA je 60 000 lidí starších 100 let, v Británii 9 000 a v Austrálii 3 000. Většina z nich konzumuje maso, několik je vegetariánů, ale žádný není vegan nebo frutarián. V nejdéle trvajících světových studiích o lidech nad 100 let se zjistilo, že žádný účastník nebyl vegan, frutarián nebo dokonce vegetarián! Studie stoletých lidí Okinawa Centenarian Study probíhá od roku 1976 a prozkoumala životy přes 600 lidí nad 100 let. Jejich strava zahrnovala ryby, vepřové maso, drůbež, mléčné výrobky a vejce. Arnold Ehret Health Club v USA funguje od roku 1920, takže by již mělo existovat množství 100 letých frutariánů. Nicméně v klubu přiznali, že žádné neznají. H. Jay Dinshah, zakladatel a prezident Americké veganské společnosti byl vegetariánem od narození, pak veganem 43 let a zemřel ve věku 66 let na infarkt.

Vitamin B12

Nejproblematičtější živinou veganů a vegetariánů je právě vitamin B12. Veganství může způsobit zejména problémy týkající se nervové soustavy a někteří vegetariáni zemřeli i na infarkt. Jsou to problémy, které se spojují i s vitaminem B12 , zda však za to může jen nedostatek tohoto jednoho vitaminu samostatně zatím nevíme.

Tip

Toto neznamená, že by veganská strava byla horší než klasický způsob stravování. Při něm lidé trpí nedostatkem ne jedné, ale mnoha živin a nejsou zdraví. Zmínění odborníci doporučují zejména syrovou veganskou stravu na 90 - 95%, a jen zbytek z toho doporučují přidat syrové živočišné produkty dle vlastního výběru, což je podle nich z dlouhodobého hlediska stravování podstatné. Ale zůstává naděje, že na světě ještě přece jen není prozkoumáno všechno. Ale pokud už jíte něco živočišného, musí to být kvalitní a nikoliv z obchodu a z velkochovu, aby zvířata při tom netrpěla!

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Tvaroh pomáhá regenerovat svaly, kosti, ale pomáhá i při únavě a psychickém vyčerpání

Tvaroh patří pro svou stravitelnost, díky obsahu tolik potřebných bílkovin a malému obsah cukrů mezi potravinu,...
více…

Maso z pohledu vegeratiánů

Jíst či nejíst maso? Světová zdravotnická organizace WHO varuje před tím, že příliš mnoho masa škodí a uzeniny...
více…

Cuketa sníží riziko infarktu, pomůže zhubnout a její příprava nezabere moc času

Cuketa je vyšlechtěná odrůda tykve. Tykev sice nepochází z Evropy, ale cuketu vyšlechtili v Itálii, takže si...
více…

Olivový olej zachraňuje životy

Olivový olej by neměl chybět v žádné kuchyni. Přesto jsou lidé, kteří stále pochybují. Některým nechutná, jiné...
více…

Jídelníček při zvýšené hladině cholesterolu

Odcházíte z preventivní prohlídky u lékaře a přestože se cítíte fit, lékař vám sdělí, že máte vysokou hladinu...
více…

Vejce - prevence rakoviny prsu, obezity a osteoporózy

Vejce - potravina, která se dá jíst na mnoho způsobů a mnoho jídel se bez nich ani dělat nedá. Jedli je s oblibou naši...
více…

Jak by měla vypadat správně vybavená lékárnička?

Ze zákona je nutné vozit s sebou lékárničku v autě, ovšem to neznamená, že se nám nemůže hodit i jinde. Ať už...
více…

Dezinfekce na ruce: Která je nejspolehlivější?

Dezinfekce rukou je velmi důležitá, avšak přesto na to mnoho lidí nemyslí. Obzvláště pokud se pohybujete na...
více…

Jak přestat kouřit a už znovu nezačít?

Se začátkem roku přichází, pro kuřáky nepopulární, zdražování cigaret. A s ním ruku v ruce i odhodlání, s...
více…

Probiotika mohou způsobovat poruchy soustředění

Syntetické léky mají své léčivé, ale i vedlejší, a to někdy hodně negativní, účinky. Některé z nich by měla...
více…