Nádherné katedrály v Anglii a Irsku

Postůjte v úžasné hlavní lodi katedrály v Canterbury, pohlédněte do barokní kopule katedrály St. Paul´s v Londýně a přemýšlejte o historii dublinského Christ Church.

Nádherné katedrály v Anglii a Irsku

Ucítíte dech věků a čirý pocit majestátní krásy, který až způsobuje mrazení. Nejkrásnější z anglických a irských katedrál kombinují historický význam s vizuálním dojmem i s technickými výdobytky.

 

Některé barokní a moderní architektonické klenoty jsou rozesety po celých britských ostrovech, avšak gotika mezi nejkrásnějšími budovami převládá.

Londýn

Hned vedle neogotického paláce parlamentu najdete krásnou, historií obtěžkanou katedrálu Westminster Abbey, kterou nemůžete při prohlídce města vynechat.

Nádherné katedrály v Anglii a Irsku

Vyniká svojí majestátnou ranou anglickou gotiku 12. století i událostmi, kterých byla svědkem a které připomíná. Angličtí panovníci jsou zde korunováni už od doby Viléma Dobyvatele v roce 1066 a mnoho z nich je zde také pohřbených.

 

Výjimky pro významné obyčejné lidi byly uděleny např. pro hrobky Chaucera, Dickense, Hardyho, Kiplinga, Newtona a Handela a pro pomníky Shakespearovi a Austenové.


Nelze si představit panorama Londýna bez kopule a věží katedrály St. Paul´s postavené podle návrhu Sira Christophera Wrena po Velkém požáru Londýna v roce 1666.

 

Katedrála je nejlepší ukázkou anglického baroka, je zdobená a monumentální, avšak umírněná ve srovnání s italskou barokní výstředností. 

 

Uvnitř můžete vyšplhat 30 m vysoko na Akustickou galerii u základny kopule a pak po úzkém schodišti až na Zlatou galerii ve výšce více jak 85 m, odkud se můžete těšit krásným výhledem na střed Londýna a ještě dál.

Jižní a západní Anglie

Pokud stihnete navštívit pouze jednu katedrálu mimo Londýn, zajeďte do Canterbury v Kentu, což trvá hodinu a půl cesty vlakem z Londýna.

 

Toto místo je spojováno s křesťanstvím už téměř 1500 let a jeho historie úzce souvisí s historií Británie. Canterbury je od dob zavraždění Thomase Becketa v roce 1170 poutním místem a od jejího založení také duchovním centrem Anglikánské církve.

 

Nádherná štíhlá hlavní loď, do které proudí světlo skrz mnohobarevné skleněné vitráže, je pouze jednou ze zajímavostí celého komplexu katedrály.


V podobné vzdálenosti od Londýna, avšak západním směrem, se nachází katedrála v Salisbury, skutečný klenot anglické gotiky, známý především díky své výrazné věži nad plochými salisburskými pláněmi.

Nádherné katedrály v Anglii a Irsku

Je to nejvyšší dochovaná středověká stavba v Británii. Rovněž na západ od Londýna najdete katedrálu ve Winchesteru, která je jedním z největších středověkých kostelů na světě. Její hlavní loď je dlouhá 162 m a obklopují ji zdobené kaple a výjimečné dřevořezby.

Střed a sever Anglie

Jednou ze dvou britských katedrál, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO, je komplex katedrály a hradu v Durhamu, který dominuje panoramatu tohoto severoanglického průmyslového města.

 

Je to sídlo z hnědočerveného kamene s hranatými věžemi zvedajícími se nad strmými břehy řeky Wear. Katedrála pochází z přelomu 11. a 12. století a je jedním z nejlepších příkladů dochované normanské gotiky. Uvnitř lemují majestátní hlavní loď silné sloupy zdobené strohými geometrickými liniemi.


York Minster, největší gotická katedrála severně od Alp, uchvacuje svými vitrážemi, kterými světlo zaplavuje interiér ze zlatavého kamene. Nezapomeňte také vyšplhat na věž, odkud budete mít výhled na změť středověkých uliček starého města.

Nádherné katedrály v Anglii a Irsku

Gotickou katedrálu v Coventry zničily v roce 1940 německé nálety. Místo rekonstrukce však byla na jejím místě postavená nová katedrála, jejíž součástí jsou zbytky té původní: obvodové stěny bez střechy a věž.

 

Nová katedrála má moderní design z oceli a betonu podle návrhu Basila Spence a nejprve byla velmi kontroverzní, brzy  se však stala symbolem usmíření, odpuštění a zmrtvýchvstání.


Moderní katolická metropolitní katedrála Christ the King v Liverpoolu byla postavena v 60. letech 20. století v přímém moderním kruhovém designu Fredericka Gibberda a vyznačuje se největší vitráží na světě, která obklopuje lucernu a zalévá interiér modrým světlem.

Irsko a Severní Irsko

Když budete v Belfastu v Severním Irsku, udělejte si výlet do Armaghu vzdáleného 64 km, což je malé město se dvěma katedrálami.

 

Obě jsou zasvěceny patronu Irska a zakladateli tamní církve, svatému Patrikovi, a jsou postaveny v neogotickém stylu. Skromnější, avšak zajímavější, katolická, a větší anglikánská na sebe vzhlížejí z protilehlých kopců.


Hlavní město irské republiky Dublin má také dvě katedrály. Přestože je Irsko převážně katolické, obě středověké katedrály v Dublinu patří anglikánské církvi Irska.

 

Katedrála sv. Patricka označuje místo, kde světec pokřtil prvního irského křesťana a je jednou z nejstarších středověkých budov ve městě.

Nádherné katedrály v Anglii a Irsku

Nejstarší dochovanou budovou v Dublinu však je hrobka druhé katedrály Christ Church. Když zde budete, nezapomeňte se podívat na děsivou a fascinující mumifikovanou kočku s krysou, které jsou nazývány „Tom a Jerry“.

 

comments powered by Disqus