Práce v členských státech EU


Jak na pracovní pobyt v zahraničí?

Pracovní pobyt v zahraničí závisí na druhu práce a času, na který pracovní poměr uzavřete. Vybrat si můžete buď...
více…

Jaká je práce v Anglii?

Oblíbenou pracovní destinací je Anglie nebo Velká Británie.                  Jedním z hlavních důvodů...
více…

Jaká je práce v zahraničí?

Práce v zahraničí se obvykle vyznačuje tím, že je dočasná.              Ať už pracujete v továrně na...
více…

Pobyt v zahraničí v případě ztráty práce

Jestliže jste pracovali v jiné zemi EU, máte nárok v ní legálně zůstat pouze v případě, pokud splňujete jednu z...
více…

Pracovník vyslaný do jiného členského státu EU

Práce v EU se vás může dotknout i tak, že zahraniční firma, ve které pracujete se rozhodne vyslat vás nějaký čas do...
více…

Vezměte si rodinu s sebou

Vaši rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost, mají právo doprovázet vás nebo přijít za...
více…

Jaké jsou sociální dávky v EU?

Vy a vaše rodina máte nárok na stejné dávky sociální výpomoci, jak mají občané země, v níž jste zaměstnáni, a...
více…

Jaká máte práva při práci v EU?

Co se týče mzdy, výpovědi a opětovného zařazení do pracovního procesu, jakož i opatření na ochranu zdraví a...
více…

Svoboda pohybu při hledání práce v EU

V souladu s novou směrnicí o volném pohybu osob z roku 2004 se redukují administrativní náležitosti. Občané EU již...
více…

Odchod za prací do zahraničí

Pokud jste si našli placenou práci v jakékoliv zemi EU, máte právo opustit svou vlastní zemi bez nutnosti vyřizovat...
více…

Jak dlouho si můžete hledat práci v EU?

Pokud nevyužijete nabídku domácích nebo zahraničních pracovních agentur a rozhodnete se hledat si práci přímo v...
více…

Můžete vykonávat svou práci v EU?

To, zda můžete pracovat v jiných členských státech EU ve svém oboru a za jakých podmínek závisí jednak na zemi, v...
více…

Práce v členckých státech EU

Práce v EU (Evropské unii) je stále častějším jevem. Ti dříve narození si ještě pamatují, že ještě zcela...
více…

Jaké jsou podmínky odborné kvalifikace?

Platí základní zásada, že pokud ve své domovské zemi máte kvalifikaci pro výkon určitého typu práce, jste...
více…