Cíle


Cíl versus efekt

Často si lidé kladou za cíl kategorie, jako štěstí, radost, zdraví, peníze. Chci být bohatý. Chci být v životě...
více…

Cíl – vyhýbat se překážkám

Asi tušíte, že to je strategie, která odsuzuje podprůměrný život. Pokud jen ustupujete, Váš životní prostor se...
více…

Jak Vás cíl nasměřuje?

Co však dnes dělá většina lidí? Nedávají si žádné cíle. Nemají na to čas. Přes den v práci, odpoledne po...
více…

Sny, přání, cíle, program

Však jste už viděli časopis s televizním programem? Sloupce ukazující, co bude televize dávat. Lidé si ho každý...
více…

Jak se věci nevěnujete, nápady nepřijdou

Zaměstnanec si možná občas povzdechne, že by asi bylo lepší podnikat. Ale jsou to podobná povzdechnutí, jako kdyby...
více…

Jaká je cesta nejmenšího odporu?

Pokud neopustíte svou zónu pohodlí, je jisté, že nedosáhnete ničeho mimořádného. Dosáhnete to, co má 80% lidí....
více…

Jaký cíl je přiměřený pro Vás

Cíl přirovnejme ke skoku do výšky. Cíl by měl být dostatečně vysoký, musí být slušnou výzvou. Musíte...
více…

Představivost, vize

S tím úzce souvisí schopnost představit si, co budu mít z toho, pokud podstoupím nepohodlí. Úspěšní lidé si...
více…

Hledejte způsoby

Pokud něco nejde, hledejte způsoby, jak by to jít mohlo. Možná se bojíte, co řeknou ostatní na to, že nesledujete...
více…

Máte nějakou úlohu?

Položte si pár otázek: Musím to udělat? Kdo to řekl? Pro koho to bude prospěšné? Co se stane, když to udělám až...
více…

Jak si rozplánovat den?

Jak rozpoznat, kterým věcem máme věnovat svůj čas? Jak si stanovit program v životě? Měli byste si rozdělit čas...
více…

Potřeby člověka

Často si neuvědomujeme, jak mnoho dnes máme na rozdíl od mnoha současníků z jiných končin naší planetky. Máme...
více…

Problémy, které si vlečeme z minulosti

Představte si, že byste posledních 10 let života mohli začít žít zcela od začátku. Co byste s dnešními znalostmi...
více…

Jaké máte cíle?

Už jsme si řekli, že úspěch znamená splnit nějaký konkrétní cíl. Pojďme nyní definovat, co je to cíl. Mnoho...
více…