D


Dna miluje muže, maso a alkohol

Dna je nemoc, o které se příliš nemluví. Ale je známá již od starověku jako "nemoc králů". Navíc, příznaky lze...
více…

Ne každý, kdo zapomíná, trpí demencí

Každým rokem je v Česku nově diagnostikováno desetitisíce lidí na demencí. Touto...
více…

Druhy dermatitidy, příčiny, průběh a léčba

Kontaktní dermatitida vzniká v důsledku dráždivého, toxického působení různých chemikálií na kůži. Její vývoj...
více…

Léky, které léčí deprese a úzkostné stavy nejsou návykové, ale léčbu vždy řídí lékař

Antidepresiva jsou důležitým prvkem při léčbě deprese a úzkosti, ale i například poruch příjmu potravy. Deprese...
více…

Dystonie (mimovolné stahování svalů)

Dystonie je termín popisující nedobrovolný pohyb s abnormálním (zvýšeným nebo sníženým) svalovým tonusem, je...
více…

Dysfonie (porucha řeči a hlasu)

Dysfonie je porucha řeči, která se týká zejména fonace a hlasu. Může se objevit během puberty, rýmy a bolesti v...
více…

Dupuytrenova choroba (chronické onemocnění ruky)

Dupuytrenova choroba označovaná i jako Dupuytrenova kontraktura je chronické onemocnění. Postihuje aponeurózu...
více…

Duoenitida (zánět dvanácterníku)

Duodenitida je zánětlivé onemocnění dvanácterníku, první části tenkého střeva. Je způsobena drážděním stěny...
více…

Downův syndrom (onemocnění zapříčiněné genomovou mutací)

Genetická porucha způsobená abnormalitou na 21. chromozomu.Obvykle jsou tyto děti po narození hypotonické, mají...
více…

Dna (zvýšená tvorba kyseliny močové)

Dna (uratická artritida) je chronické metabolické onemocnění. Charakteristickým znakem je zvýšená hladina kyseliny...
více…

Divertikulitida (onemocnění střeva)

Divertikulitida je zánětlivé onemocnění divertikulóz. Divertikuly jsou výchlipky, výdutí střeva, které vznikají za...
více…

Diplopie (dvojité vidění)

Když se pacient dívá na jeden objekt, ale vidí dva, hovoříme o dvojím vidění - diplopii. Je příznakem několika...
více…

Difúzní spasmus jícnu (růžencovitý nebo vývrtkovitý jícen)

Jícen je trubicovitý orgán nacházející se v hrudníku. Umožňuje přechod potravy z úst do žaludku. Jeho stěna je...
více…

DIC (Disseminovaná intravaskulární koagulopatie)

Při DIC dochází z různých důvodů k aktivaci procesu srážení krve. Tím se spotřebují srážecí faktory, což vede...
více…

Diabetické změny čočky

Čočka oka je strukturou, která je propustná pro tekutiny. Při vysoké hladině glukózy v krvi dochází k prostupu...
více…