D


Diabetická retinopatie (nezánětlivé onemocnění oční sítnice)

Sítnice (retina) se nachází ve vnitřní části oka. Je strukturou, na kterou se v oku promítá obraz. Sítnice v oku je...
více…

Diabetes inspidus (onemocenění způsobující narušení hospodaření těla s vodou)

Vazopresin (také nazývaný jako antidiuretický hormon) je hormon uvolňovaný z hypotalamu. Vazopresin působí na...
více…

Dengue (nemoc přenášená komáry)

Dengue je infekční virové onemocnění, které přenášejí na člověka komáři z rodu Aedes. Vyskytuje se v...
více…

Demence (vážné duševní onemocnění)

Demence je duševní nemoc projevující se zhoršením paměti a rozumových schopností v důsledku degenerativních změn v...
více…

Delirium

Je to akutní stav mentální zmatenosti, postihuje vědomí (osoba má zákal vědomí), pokles mentálních funkcí a...
více…

Dekubitus (proleženina)

Proleženina je nekrotické poškození kůže a podkoží. Je vyvolaná přetrvávajícím působením tlaku na místech,...
více…

Dehydratace (nedostatek tekutin)

Toto onemocnění je způsobeno nedostatkem tekutiny v cirkulujícím oběhu a v tělních tkáních, která je potřebná...
více…

Deficience vitaminu C (nedostatek kyseliny askorbové - kurděje)

Vitamin C je důležitý pro správnou integritu pojivové tkáně, vaziva, kostí, zubů, pro vstřebávání...
více…

Deficience niacinu

Niacin hraje velmi důležitou roli v biochemických reakcích organismu. Nedostatek tohoto vitamínu může způsobit nemoc...
více…

Deficience (nedostatek vitamínu A - retinolu)

Vitamin A je potřebný pro zrak, hojení ran, vývoj zubů, pro zdravou kůži, růst a laktaci. Má ochranný účinek...
více…

Defekt komorového septa

Srdce má dvě komory - levou a pravou. Pravá komora čerpá krev vracející se z těla do plic. Levá komora sklízí...
více…

Dacryocystitis (dacryocystitida - zánět slzného váčku)

Dacryocystitidou označujeme zánět slzného váčku. Rozlišujeme akutní (náhle vzniklý) a chronický (pomalu se...
více…