Jak se připravit a chovat na horské túře

Turistika, vysokohorská turistika, horolezectví, skialpinismus a další outdoor aktivity jsou hezké trávení volného času, ale neměli bychom chodit do hor nepřipravení.

Hory jsou krásné, ale skrývají různé nástrahy. Samotné hory nejsou nebezpečné. Nebezpečím v horách je netrénovaný a nevědomý člověk! Aby túra neskončila tragicky musíme dodržovat několik základních pravidel.

Plán a příprava túry

Správné plánování a příprava začíná doma. Ohleduplným plánováním a přípravou túry vyloučíme mnoho nepříjemných překvapení a snížíme riziko nehody. V první řadě si musíme zjistit všechny dostupné informace o pohoří které chceme navštívit. Informovat se musíme zejména na:

celkovou délku (kilometry) túry

převýšení při výstupu a sestupu

doba trvání túry

možnosti nouzového ústupu

možnosti přenocování, stravování, zdroje vody

druh terénu a stav silnic

stupeň obtížnosti

klíčová místa z hlediska bezpečnosti

možnost použít lanovku a veřejnou dopravu

telefonní čísla horské služby a nouzového volání

Zdroje informací

Hlavním zdrojem informací jsou mapy v měřítku 1 : 50 000 ale nejlépe v měřítku 1 : 25 000, turistický průvodce a dnes nejvíce informací můžeme získat na internetu. Další informace můžeme získat od lidí kteří tam už byli, na chatách, v informačních střediscích, kancelářích horských vůdců. Shromážděné informace porovnat a vyhodnotit. Získané informace od cizích lidí musíme brát s určitou rezervou neboť obvykle bagatelizují objektivní nebezpečí a snaží se vylepšit své časy.

Především je třeba si dát pozor na různé informace z průvodců, hlavně když se odlišují od těch vašich. Maximálně opatrní musíme být v informacích typu například: Na Grosglockner se dá jít i v teniskách nebo "Na ledovci XY netřeba mačky a ještě si cestou můžete číst i noviny ..." Proto, i když sami poskytujete informace, snažte se o co největší míru objektivity a upozorněte na možné problémy a nebezpečí.

Na základě získaných informací túru naplánujte s ohledem na:

možnosti dopravy (lanovka, veřejná doprava - zajistit lístky, auto, kolo ...)

ročním období (délka dní, počasí, teplota, sněhové podmínky, provoz chat - zajistit nocleh ...)

schopnostem nejslabšího člena skupiny, nepřeceňovat ani své schopnosti (kondice, technická vyspělost)

vlivu vyšší nadmořské výšky (aklimatizace, sluneční intenzita, zima, vítr ...)

nutnosti další výzbroje a schopnosti ji správně používat (lano, cepín, mačky, jistící prostředky ...)

Skupina

určete odpovědného vedoucího (kompetence)

způsob komunikace ve skupině (všichni jsou obeznámeni s cílem a časovým plánem)

velikost skupiny (čím větší skupina tím potřebujeme více času - focení, úprava výstroje, různé zájmy ...)

složení skupiny (odpovědnost jedince, věk, motivace, nálada)

zkušenost a vybavení účastníků

tělesná zdatnost (tempo, únava, přestávky)

Orientace

Naučit se správně používat mapu, buzolu a výškoměr. Zabloudění v neznámém terénu může vést k smrtelnému pádu. Hlavně při náhlém sněžení nebo mlze lehce ztratíte značky a orientační body. Výborný pomocný prostředek pro orientaci v náročném terénu je družicový navigační systém (GPS). Ovládání si musíme nacvičit doma. Ale nespoléhejte jen na přístroje a cvičte si i přirozenou orientační schopnost.

Tělesná příprava

Součástí přípravy má být i tělesná příprava zaměřena hlavně na vytrvalost (joging, běh na lyžích, cyklistika). Začít s lehčími túrami a postupně přecházet na těžší. Před těžší túrou si otestovat svou zdatnost na lehčí túře. Hlavně osoby nad 45 let by se měli před náročnou túrou poradit s lékařem. Nedostatečná trénovanost může vést k selhání srdečního oběhu nebo k rychlému vyčerpání což může vést k nehodám.

Příprava túry

Při plánování túry si prostudujte klíčová místa, hledejte alternativy, varianty a možnosti přerušení túry v případě změny podmínek (úraz, počasí, nutnost obejít klíčové místo). Udělejte si profil trasy a časový rozpis. Určete výrazné body na trase (chaty, vrcholy, sedla ...), jejich nadmořskou výšku a časy pochodů k nim. Na těchto místech počká celá skupina a podle podmínek a času se určí další postup: pokračovat podle plánu, návrat, alternativní volba.
Naplánujte si i náhradní program pro případ špatného počasí.

Volba vybavení

Vybavení volte vzhledem k obtížnosti a ročnímu období. Základní zásady:

Oblečení - použít vícevrstvý "cibulový" princip. Nezapomínat že teplota klesá s výškou (na každých 100 m je to 0,6-1 ° C). výpočet tlaku a teploty v dané výši

Boty - čím horší cesta, delší túra a těžší batoh, tím kvalitnější musí být obuv. Pro nenáročnou turistiku bez těžkého batohu nám stačí i lehčí boty, pro náročné túry na skalách a ve sněhu potřebujeme vysoké kožené boty s profilovou podrážkou.

Do batohu si zabalte, nejlépe v igelitovém sáčku, odpovídající suché náhradní oblečení, čepici, rukavice. Mokré šatstvo nechrání před zimou a hrozí podchlazení. Dále si přibalte mapu, bivakovací pytel, izolační fólii, čelovku, lékárničku s výbavou na ošetření drobných úrazů a puchýřů, láhev s nápojem min.1 l, jídlo, kapsa na odpadky, krém proti UV záření, brýle, kapesní nožík a signalizační píšťalku. Pokud je to nutné vzhledem k obtížnosti cesty tak jistící pomůcky. Ještě lze doporučit teleskopické hole a mobil. Mobil výrazně urychlí přivolání pomoci. Na čelovku (baterka připevněná na čele), nezapomeňte hlavně na podzim a v zimě, kdy jsou kratší dny.

Neberte s sebou zbytečnosti. Zbytečně těžký batoh také představuje jisté riziko. Batoh by měl mít bederní popruh a jeho váha by neměla překročit 20% tělesné hmotnosti.

Speciální pozornost věnujte i výběru stravy. K jídlu během túry se doporučují především lehce stravitelná a výživná jídla. Je důležité dodržovat pitný režim i když nejste žízniví.

Před túrou

Den před a v den nástupu na túru, se informujte na předpověď počasí. Počasí patří k hlavním rizikovým faktorům v horách. Věnujte pozornost předpovědi (vývoj, prognóza, přechod fronty, lavinové zprávy) a odvoďte z toho vyplývající podmínky na túře - velmi teplo, srážky, mokro, sníh, lavinové nebezpečí, námraza, mlha, vítr. Po bouřce a jasné noci může být na druhý den námraza (nebezpečí uklouznutí).

Informujte příbuzné, nebo chataře o túře a předpokládaném návratu nebo zapište do knihy túr. Pokud změníte plán (např. túru přerušíte nebo zůstanete spát na některé jiné chatě), tak to oznamte, abyste nevyvolali zbytečnou pátrací akci.

Na túře

Zhodnoťte terén a podmínky, zda odpovídají našim představám a schopnostem. Na túry jděte minimálně ve dvojici. Túru začněte časně ráno, čím dříve, tím lépe, hlavně u túr nad 8 hodin! Získá se tím časová rezerva a můžeme se vyhnout odpoledním bouřkám, lavinám, nebo extrémně teplým dnům.

Na začátku cca 30 min. je zahřívací fáze. Pak si udělejte přestávku na odložení přebytečného šatstva, pití, úpravu batohu a výstroje. Dále jděte přiměřeným tempem bez spěchu, tak abyste stačili s dechem a udělejte si přibližně každé dvě hodiny přestávky na odpočinek a občerstvení.

Tempo přizpůsobte nejslabším ve skupině. Během túry sledujte svou výkonnost a časový rozpis. Pokud z nějakého důvodu výrazněji zaostáváte za plánovanými časy, tak túru zkraťte. Správná taktika chůze šetří energii i na návrat. Krátké kroky šetří sílu při výstupu a klouby při sestupu. Hole také podstatně šetří klouby. Nezapomeňte, že v horách nejste sami, v terénu s volnými skalami dávejte pozor, abyste na někoho neshodili kámen.

Pozor na sněhová pole - uklouznutí může mít smrtelné následky. Pokud je sníh tvrdý, tak ho raději obejděte. Pokud to není možné a nemáte mačky (ocelové hroty, které se připevní na botu), tak se vraťte. Na přechod krátkých sněhových polí stačí jednoduché 4-hroté mačky. Na strmém jarním svahu, na zamrzlé trávě můžete uklouznout a spadnout.

Cestu si nezkracujte přes kosodřevinu, protože v kleči se můžete snadno ztratit. Na podzim, kdy bývá na cestách nafoukané listí, musíte dávat větší pozor a kráčet opatrně. Můžete zakopnout o nějakou překážku (skála, větev) nebo šlápnout do jámy. V neznámém terénu nemůžete opustit značenou cestu - hrozí vám nebezpečí zřícení.

V terénu mimo cestu se pohybujte pomalu a promyšleně. Nejdříve se dívejte a pak kráčejte.
Ve strmých úsecích se pohybujte soustředěně abyste nezakopli nebo neuklouzli. Když už se stmívá a nevíte jak dál, musíte začít uvažovat o bivaku.

Počasí

Vývoj počasí sledujte i během túry (tvoření oblačnosti, změnu teploty, větru atd.).. Když už nás překvapí nepříznivé počasí, tak je třeba zvážit jak postupovat dále:

vrátit se

zvolit bližší cíl

zkrátit túru

přečkat nepříznivé počasí ve spolehlivém úkrytu

Bouře - Pokud nás překvapí studená fronta a bouře nepřipravené, může to ve vysokých horách dopadnout špatně. Možný je pokles teploty o 10-15 ° C a může nás ohrozit studený déšť, sněžení, kroupy, bouřka. I v malém potoce může prudce stoupnout voda.

Ve výšce nad 2 000 m může být úplně jiná povětrnostní situace, jak dole v údolí. I uprostřed léta může sněžit. Déšť, sníh podstatně ztěžují chůzi, terén se stane kluzký - hrozí nebezpečí pádu. Hustá mlha nebo nízká oblačnost ztěžují orientaci a snižují rychlost pochodu. Pokud nejste vhodně oblečeni, ledový vítr vás podchladí během několika minut, proto v předpovědi oznámené bouřky, nebo přechod studené fronty berte vážně. Pokud přichází bouře vyhýbejte se nezajištěným cestám a hřebenům, kde je větší možnost zásahu bleskem.

Mlha - Na horách často vznikají mlhy. Mlha je srážející se vodní pára na drobné kapičky v chladné vzduchové vrstvě. Velmi ztěžuje orientaci pro nedostatek záchytných bodů vlivem nízké dohlednosti. Musíte si všímat i nepatrných terénních útvarů. Někdy se dívejte i zpět, zda v opačném směru není značkování spolehlivější.

Pokud ztratíte značku nesnažte se "nějak" postupovat dál, ale vraťte se k poslední značce a cestu hledejte znovu. Postup naslepo, neznámým vysokohorským terénem může být životu nebezpečný. Za snížené viditelnosti nebo v nepřehledném terénu se skupina musí držet spolu.

Slunce - nepodceňujte jeho účinky. Sluneční záření je na horách, za jasné oblohy silnější než u moře. Proto si musíte chránit pokožku (krémy s vysokým UV faktorem), rty (mast na rty) a oči (dobré sluneční nebo ledovcové brýle se 100% UV-ochranou). Chraňte si i hlavu před úpalem, krk a uši před spálením.

Zima

V zimním období se musíte především informovat o lavinové situaci. Respektovat zimní uzávěry dolin a lavinové výstrahy. Uvědomte si, že cesty jsou značkované pro letní turistiku a proto je v zimě nezbytné sledovat značky se zvýšenou pozorností. Hlavně při mlze a sněžení.

Při sněžení postupujte podobně jako při mlze. Nad hranicí lesa slouží pro zimní turistiku tyčové značení, které se vyhýbá lavinovým terénům, proto si nezkracujte cestu traverzou, hlavně ne přes strmé žlaby. Tyčové značení nemusí přesně kopírovat letní značení. Nikdy neopusťte tyčové značení a když nedohlédne od tyči po tyč, postupujte tak, že poslední ve skupině, neopustí tyč pokud první nenajde další tyč. Skupina se musí držet spolu. Nedejte se svést starými stopami před vámi, pokud nevíte bezpečně - kam vedou. Nevíte kam měl naplánovanou túru turista před vámi nebo také mohl bloudit.

Na hřebenech se v zimě tvoří převisy, proto se nikdy nepřibližujte až k jeho okraji (focení, výhledy), neboť hrozí zřícení s utrženými převisy. V údolí většinou tečou horské bystřiny a potoky, které jsou v zimě hluboko pod sněhem. Na jaře se zvyšuje stav vody a vytvářejí se pod sněhem dutiny a můžete se propadnout do vody. Při silnějším proudu můžete být strženi pod sníh. Proto nechoďte nad potokem, ale vedle něj.

Při chůzi v hlubokém sněhu dělejte krátké kroky a v čele se pravidelně střídejte. Při mrazu a větru si více navzájem kontrolujte nos, bradu, uši, tváře, aby nikomu nezačali bělat - nebezpečí omrznutí. Difúzní (rozptýlené) světlo - se vyskytuje tehdy, když je jemná mlha a prosvítá slunce. Vše je bílé, sníh i obloha. Terén je rovný a plochý, nevrhá stíny a nejsou kontrasty. Kráčejte opatrně, neboť nerozeznáte prohlubně ani převýšení. Snadno můžete spadnout. Opatrně při sjezdu na lyžích. I když je mlha, je třeba mít sluneční brýle neboť intenzita slunečních paprsků je vyšší.

Při nepředvídaných potížích buďte ohleduplní, obezřetní a rozumní. Nejprve myslete pak jednejte. Při zhoršování počasí, pokud někdo má příznaky onemocnění, vyčerpanosti, nebo pokud se vyskytnou jiné potíže, je lepší volit návrat než riziko. Pokud máte pochybnosti, tak se raději vraťte.

Nehoda

I při nejlépe připravené túře může z různých příčin dojít k nehodě. V případě, když už k nehodě dojde, tak zachovejte klid a jednejte promyšleně. V krátkosti zhodnoťte situaci. Myslete na svou bezpečnost a nevydávejte se dalšímu nebezpečí.

Zajistěte postiženého před dalšími škodami a poskytněte mu první pomoc. Uložte jej na bezpečné místo, chraňte před chladem a vlhkem (bivakovací pytel, Al fólie). Postiženého nenechávejte nikdy samotného. Pokud usoudíte, že nehodu nezvládnete vlastními silami, oznamte to horské službě. Zprávu o nehodě můžete podat na nejbližší chatě, stanici lanovky, stanici horské služby... Nejjednodušší a nejrychlejší je to přímo mobilem, nebo vysílačkou.

Mobil výrazně zkrátí čas na přivolání pomoci, ale můžete pomocí něj zjistit i např.. předpověď počasí, lavinovou situaci a další nezbytné informace. Pokud je v daném místě slabý signál změňte stanoviště. Někdy stačí pár desítek metrů. Nezapomeňte před túrou mobil dobít a chránit jej před chladem, špínou a vlhkostí. Nejlepší je nosit ho u těla. Vypněte odkazové služby (hlasovou schránku), aby vás v případě potřeby mohli kontaktovat. Předčasnému vybití náhodným zapnutím mobilu zabráníte zamknutím klávesnice.

Pokud nahlásíte nehodu zůstaňte v oblasti signálu a nevypínejte mobil abyste mohli odpovídat případné dotazy.

Pokud nevíte číslo horské služby tak volejte celoevropské nouzové číslo 112. Pokud máte mobil bez roamingu nebo nemáte správnou SIM kartu, tak můžete volat pouze číslo 112 a to tak, že mobil vypnete, znovu zapnete a místo PIN čísla zadáte 112.

Sedm rad na závěr:

Pečlivě si naplánujte túru, přiměřeně svým schopnostem

Zkontrolujte zda máte přiměřenou a kompletní výstroj

Nikdy nechoďte na túru sami

Ohlaste cíl své cesty

Neustále sledujte vývoj počasí

Naučte se mezinárodní nouzové signály

Držte se zásady: Pokud máte pochybnosti, vždy se vraťte

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak přežít sněhovou lavinu

Lavina je masa sněhu, která se náhle sesune dolů svahem. Člověka dokáže usmrtit hned několika způsoby - mechanicky...
více…

Spitzingsee - lyžování kousek od Mnichova

Přibližně 70 kilometrů od německého Mnichova se nachází lyžařské středisko Spitzingsee. Dobře ukryté v...
více…

Jak se chovat na sjezdovce?

Odpovědné chování na lyžařské trati je velmi důležité nejen vůči sobě, ale i vůči ostatním lyžařům....
více…

Lyžařská střediska pro každou peněženku

Dobré lyžování je pro mnohé neodmyslitelnou součástí každé zimní sezóny. Nicméně každý lyžař, ať už...
více…

Kraťasy - na treky i do města

Krátké nebo tříčtvrteční, šortky, bermudy nebo kraťasy? Také jste si oblíbili jejich nošení a ukládáte je až s...
více…

Nepromokavé kalhoty

Nepromokavá bunda a nepromokavé kalhoty, to je základ outdoorového vybavení, které využijete nejen na horách....
více…

Mikiny a svetry na outdoorové aktivity

Mikiny a svetry patří v zimním a chladnějším období mezi oblíbené části oblečení. Na to, aby nám při venkovních...
více…

Vesty - péřové, proti větru a zateplené

Vrstvení oblečení je vynikající předpoklad k tomu, aby nám v chladu, vlhku a větru nebyla zima. Pokud si vyberete jako...
více…

Bundy proti větru

Bundy proti větru neboli “větrovky” jsou populární mezi sportovci a lidmi, kteří milují aktivní pohyb velkou řadu...
více…

Vybavení na sníh - lavinové vyhledávače, sondy, lopaty…

Vybavit se bezpečně na zimní vysokohorskou turistiku, skialpinistickou túru, freeriding, jízdu na sněžném skútru nebo...
více…