Proč vede pokora ke šťastnému životu?

Pokora je lidská vlastnost, která se řadí mezi cnosti. Ale jak se žije v dnešní době lidem s touto cností? Není to zastaralé, být pokorný, uctivý a nesoustředit se jen na sebe? 

pokora, život, zdraví, suševní zdraví, pýcha

Velcí lidé znají význam slova "pokora"

Mezi silné vnitřní zbraně lidskosti i velikosti člověka patří i pokora. Ale o pravdě a pokoře se dnes příliš filozofuje a málo jedná. Přitom již staří Římané nás poučili o tom, že činy jsou víc než jen slova (acta, non verba), zkusme se tedy držet principu, že méně bývá někdy více. Pokora - pokud je skutečná, tak je přinejmenším právě tak znakem vnitřní zralosti a síly jako odvaha nebo schopnost odpouštět. Mnoho lidí takovou odvahu nemá, raději si od strachu zašpiní kalhoty a zbaběle chodí s pyšně po světě.

Pokora a pýcha

Podle jednoho z největších myslitelů a filozofů lidstva je pokora ctností ctností (T. Akvinský). Je to jedna ze sedmi ctností i podle křesťanství. Jde o pocit, když si člověk uvědomuje vlastní nedokonalost nebo závislost na někom. Opakem pokory je pýcha. Proto naši předkové zanechali chytrou zvěst a ponaučení i věčné poselství pro nás, že pýcha vždy předchází pád! Pokora je skromné chování, nesobeckost a projevuje se u člověka, respektujícího druhé. Pokora je i pocit, když si člověk uvědomuje vlastní nedokonalost, nebo závislost na vyšších požadavcích a má důvěru, když se to od něj očekává, a nejen když potřebuje neúměrně velebit sám sebe. Pokora vyrůstá z pocitu vlastní slabosti a nedokonalosti vzhledem k požadavkům.

Pokora a lidskost

Jak se stát pokorným? Stačí se otevřít, přijmout realitu a svou obyčejnou lidskost. A Také své nedostatky, stejně jako přednosti. Uvědomit si, proč a pochopit svá pozitiva i negativa, jak osobnostní tak i charakterové a všechny ostatní. Poznat dobře svá omezení, ubohost, ale také přijmout s povděkem i dary v podobě schopností. A nenechávat si to pro sebe, předávat své schopnosti dál. Teprve když bude člověk pokorný, může skutečně dávat a také přijímat. A všechny dobré skutky dělat bez zbytečného humbuku, nenápadně, ne proto, aby ho obdivovali, ale z lásky. Tehdy teprve budou mít úžasnou hodnotu! Pokora umožní komplexně růst nejen v práci, lásce, sebeúctě, pevné vůli, ale také ve znalostech .

Rady k získání pokory

  • Skromně přijmi sám sebe takového, jakým jsi - žádný systém na světě není dokonalý - může být jen horší nebo lepší. Ani žádný živý člověk není neživým robotem. Nežije, nepracuje a nekoná bez chyb. Nejen protože mýlit se je lidské. Ale také proto, že každá osoba má své silné i slabé stránky, své přednosti i nedostatky.
  • Buď střízlivým realistou, pragmatikem a nepodléhej na iluzi,že jsi někým, kým nejsi - ("mnozí na tomto světě by chodili zcela nazí nebo jen velmi bídně oblečení, kdyby měly obléci do své pokory").
  • Respektuj, cti a vyznávej pravdu - dbej o to, aby obraz, který svým životem maluješ jako své vlastní vrcholné dílo, byl vždy pravdivý.
  • Více dávej a méně ber, více tvoř s minimem nákladů - čiň více užitku a dobra ve prospěch jiných lidí, nejen pro sebe.
  • Nechlub se sám vlastním dílem - dobré dílo se chlubí samo.
  • Kráčej za světlem a sluncem - nespokoj se s cíli v duchovním bohatství, ale usilovně se uč a přijímej nové výzvy ke zdokonalení sebe a pomoci pro lidi a společnost.
  • Žít a konej podle zásady, že být znamená mnohem víc než mít - duševní bohatství je prvořadé před materiálním, hodnota je více než cena. Nejhodnotnější bohatství člověka - život, zdraví, moudrost, láska, spokojenost, štěstí - se nedá koupit za žádné peníze světa.
  • Pomáhej slabším a méně schopným - ne každý se narodil právě pod šťastnou hvězdou, a přestože má vůli, může mít různá jiná omezení, deformace a hendikepy, proč se nedokáže sám realizovat ( invalidé, děti ze sociálně slabých rodin...)
  • Pochop a prociť to, co je viditelné jen srdcem ne očima - rozvíjej svůj šestý smysl, nauč se slyšet neslyšitelné a vidět neviditelné a nauč se číst mezi řádky.
  • Nebuď sobec a nauč se rozdávat.

Aktuálnost pokory

Pokora je stále výzvou, šancí, příležitostí i cestou ke štěstí. Platí to i pro moderního člověka ve třetím miléniu. Málo se o ní učí ve škole, ale pro život je velmi důležitá. A není to jen o tom, že karma je zdarma, a že boží mlýny melou pomalu a nestále. Jedná se vyšší princip člověka. A nemít pokoru, to je jako nepřirozeně potírat lidskost a zadělávat si na problémy s duševním i fyzickým zdravím.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak se stát snadno neoblíbeným kolegou v práci?

Být oblíbeným kolegou je jistě přání většiny zaměstnanců. A je to běh na dlouhou trať. My se ale dnes budeme...
více…

Proč s přibývajícími roky ubíhá čas rychleji?

Také si občas říkáte, jak ten čas rychle letí? A také vám připadá, že s přibývajícími léty přímo pádí? Asi...
více…

Stres se dá zvládnout vhodným otužováním

Imunita, to není jen forma ochrany před infekčními chorobami. Funguje také psychický imunitní systém, který je...
více…

Lidé bez přátel strádají nejen duševně, ale trpí i jejich zdraví

Bez přátel by byl váš život pravděpodobně o něco smutnější, nudnější a především osamělejší. Ať už jde o...
více…

Bojíte se prohry a máte negativní myšlení? Máme pro vás řešení!

Považujete se za jednoho z těch lidí, kteří vidí sklenici vždy poloprázdnou? Říkáte si, že vám život zkrátka...
více…

Barvy v bytě určují, zda se v něm budete cítit dobře

Barvy dokáží v bytě doslova kouzlit. Tak proč si je nepustit do bytu? Bílá se sice hodí ke všemu, ale na druhou stranu...
více…

Pracovní vztahy, povinnosti a pracovní doba

Jsou nadřízení, kteří mají se svými podřízenými kamarádský vztah. Ale to je někdy docela zrádné a záludné,...
více…

Úspěch v práci je často záležitostí nejen znalostí, ale i šestého smyslu

Tak jako je různá práce, tak jsou i různí šéfové. Na některé s láskou vzpomínáme i léta potom, co již pod nimi...
více…

Zvládat více věcí najednou? Nesmysl, který trápí lidi, kteří to nedokáží!

Zvládat více věcí najednou je diktátem a téměř povinností současné doby. Ale lze to vůbec dělat více věcí...
více…

Jak hledat práci a jakých chyb se vyvarovat při jejím hledání?

Hledáte práci a chcete ji najít? Nezaměstnanost může potkat každého z nás, ale ne každého z nás položí na...
více…