Umíte se ovládat? Pokud ne, chce to trénink!

Sebeovládání nemusí v dnešní době svobody a důrazu na spontánnost znít našim uším zrovna nejpříjemněji. Kontrola nad námi samými funguje v našem chování tak, jako funguje logika v našem myšlení.

lidé, ovládání, psychologie

Logika

Cílem logiky je vnést řád do myšlení, zorientovat se v realitě, lépe ji uchopovat. Cílem sebeovládání je vnést pořádek do našeho jednání, získat jistou vládu nad sebou, umět si přikázat a nebýt jen tak vláčeni každým impulsem, který v nás vznikne a snaží se nás ovládnout.

Sebeovládání má sociální rozměr

Sebeovládání je tedy schopnost získat vládu a řízení nad sebou samým. Můžeme proto hovořit o sebeovládání jako o schopnosti "poručit si" něco udělat nebo neudělat. Neudělat znamená limitovat se, a to může mít i sociální rozměr. Lidé se mohou chovat vůči druhým sobecky či nevhodně (neslušně, asociálně), protože neumí limitovat své touhy. Sebeovládání se učíme již v dětství a je hlavním úkolem výchovy. V jejím rámci usměrňujeme, stanovujeme mu hranice. Souvisí to zároveň i s jistou morálkou a úspěchem: Učení se limitům vůči jiným - co můžeme a co už ne. Rovněž s výchovou a učením. Principy ovládání svého bytí si nejprve osvojujeme "tlakem" zvenčí, a pak přecházíme do úrovně sebeovládání. Získáváme nad sebou, nad svým chováním kontrolu. Významným prvkem při sebeovládání je schopnost myšlení, reflexe či chápání - to je základní předpoklad. Smysluplně ovládat sami sebe můžeme pouze při určité úrovni inteligence.

Sníženou kontrolu nad sebou mají proto často:

  • ti, kteří mají sníženou úroveň myšlení;
  • ti, které to neměl kdo naučit. Jejich chování je proto velmi dezorganizované, neumí ničeho dosáhnout.

Učením se sebeovládání posilujeme svou vůli

Sebeovládání zda síla vůle je dovednost. K základním principům, jak zvýšit naše sebeovládání a sílu vůle patří:

  • Sejde z očí, sejde z mysli: naše schopnost odolávat okamžitému impulsu, tedy pokušení, je posílena tehdy, pokud máme danou věc či podnět mimo náš zrak a dosah. Co je mimo naše vidění, "neotravuje" naši mysl. Je to "odstranění" podnětu či pokušení z dosahu.
  • Vytvoření plánu: úkolem a cílem zároveň je vytvoření si plánu předem. Plán či úmysl vždy začíná slovy: "Pokud - tak potom ...." Pokud např. nechceme na nějaké párty pít alkohol, můžeme si vytvořit plán: "Pokud mě nabídnou alkohol, tak pak vždy požádám o minerálku s citronem nebo nealkoholické pivo". Vím, co chci a vím jak asi reagovat. Nejsem v dané situaci tak úplně bezmocný.
  • Odepření si něčeho - cvičení vůle a sebeovládání: cílem této techniky je naučení se schopnosti říct ne svým choutkám, pokušením či nutkání. Je to schopnost "říct si ne". Může jít io drobnost: nemusíme mít vše, nemusíme všechno vidět, slyšet, sníst, ochutnat a podobně. Proto je sebeovládání jistým druhem cvičení - cvičení sebe. Sebeovládání zda síla vůle je často přirovnávána ke svalům. Někdy můžeme být, stejně jako sval, vyčerpání. Ale funguje to stejně jako se svaly - dlouhodobým a postupným zatěžováním svalů získávají sílu a vytrvalost. Stejně funguje i schopnost sebeovládání. Odmítnutím si sladkostí, pravidelným tréninkem opět získáváte sílu a vytrvalost - tu vnitřní. Kuřáci, kteří chtějí přestat kouřit a posilují své sebeovládání jsou pochopitelně úspěšnější než ti, jejichž vůle je slabá a netrénovaná.
  • Sebemonitorování: jeho cílem je získání schopnosti vnímat sebe - co dělám, jak to dělám a kdy. S tím souvisí i vytváření si cílů, které chceme dosáhnout a bod vytváření si plánu "jak- tak potom". Je zde konkrétní představa, co chci dělat a co chci dosáhnout a konkrétní směry - cíl samotný. Mít cíl znamená poloviční výhru - vím, co chci a hledám prostředky, jak toho dosáhnout. Cíl dodává snaze smysluplnost, motivaci a energii. Usměrňuje.
  • Pravidelné opakování: pravidelný trénink, donucení se do něčeho, odepření si něčeho, překonání se v něčem. Jak se říká - cvik dělá mistra. To platí i v sebeovládání.

Pozor na novoroční předsevzetí

Vznosné a velkolepé novoroční předsevzetí působí destruktivně a oslababuje na sebeovládání. Lepší je stanovit si jeden plán v daném čase a soustředit se na něj jako na řadu, které nezvládnete a přestanete si věřit. Oslabuje to vaši vůli. Rozhodnout se přestat kouřit, pravidelně tvrdě cvičit plus další a další cíle jsou cestou k neúspěchu. Je třeba si plán i síly rozložit. Lehčeji přemůžeme jednoho soupeře než tři najednou. Pokud něco zvládneme, nepotřebujeme už pak tolik síly a vůle na jeho další udržování a můžeme přejít i na něco jiného.

Fyzické cvičení

Sebeovládání velmi významně podporuje a posiluje pravidelné fyzické cvičení. Ovládáním a rozkázaním svému tělu dokážeme poroučet i své psychice.

Pokušení a touha

Jsou jako vlna: impuls k něčemu, co chceme překonat, funguje jako vlna. První nápor je silný - je třeba vyčkat alespoň 10 minut, nejít do toho hned. Pak buď ustane a my ho ustojíme nebo vydržíme alespoň těch 10 minut, než podlehneme pokušení. I to je něco.

Odpuštění si

Někdy se chceme velmi ovládnout, mít silnou. Často však selžeme. To může vést k sebeodporu či sebenenávisti. Je dobré být si vědom selhání, ale však důležité je i umět si odpustit, abychom se mohli postavit a znovu to zkusit.

Odložení uspokojení

Toto spojení znamená schopnost říct si ne teď. Je to odolávání okamžitým nutkáním. Pokud se teď dokážu ovládnout, můžu si později dovolit něco většího. Je to získaná schopnost zvládnout okamžité potřebě uspokojení aktuální touhy. Odpíráme si malé cíle a dosahujeme jiné, větší.

Na závěr

Sebeovládání je jako boj se sebou samým. Nebo něco jako tunning auta. Nemusí to nutně být, ale když to máme, tak je to docela fajn a vypadá to dobře.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak napsat zamilovaný dopis?

Poslat a napsat zamilovanou SMS, to je otázka často pouhé minuty. Slova jako miluji tě nahradí kreslené znaky....
více…

Láska není totéž co zamilovanost

Pokud mluvíme o lásce a zamilovaní, obě představují intenzivní emoce, které cítíme k druhé osobě. Tyto pocity se...
více…

Vztah je o dvou lidech, zkuste se na něj podívat i z druhé strany

Ve vztahu je to vždy o dvou, ačkoliv často máme tendenci myslet spíše na sebe a vztahovat věci k sobě. Zkuste se...
více…

Líbání prodlužuje život o pět let

Pozitivní účinky líbání byly objeveny už dávno a známe je všichni. Méně lidí však ví, jak blahodárně působí...
více…

Láska je jako dobré víno

V současné době existuje mnoho odborníků, kteří radí partnerům, jak překonat vztahové krize, přesto velká spousta...
více…

Jak najít vhodného partnera? Buďte šťastni sami se sebou!

Najít si správného partnera je často obtížné z mnoha důvodů. Možná jsme vyrostli v rodině, kde nebyly vzory...
více…

Ideální věkový rozdíl mezi partnery a statistika rozchodů

V otázce věkových rozdílů má společnost často problém. Společnost někdy sama se sebou bojuje, aby dokázala...
více…

Pět etap, kterými procházíme, když neprožíváme pouze vztah na jednu noc

Každý vztah prochází určitými fázemi vývoje. Ale každý pár prochází různými stádii rozdílnou rychlostí a...
více…

Bojíte se prohry a máte negativní myšlení? Máme pro vás řešení!

Považujete se za jednoho z těch lidí, kteří vidí sklenici vždy poloprázdnou? Říkáte si, že vám život zkrátka...
více…

Profesionální naslouchač nahradí práci psychoterapeuta?

Mnoho Japonců, od dospívající mládeže po seniory, pociťuje potřebu vyprávět do nezúčastněných uší, aniž by...
více…