Výprava do Etiopské vysočiny

Přemýšlíte nad tím, že byste si zajeli za exotikou do Etiopie? Máme zde pro vás takovou malou 17. denní trasu, kterou se můžete vydat.

Výprava do Etiopské vysočiny

 Popis cesty

Etiopie je země s dlouhou historií, mnoha neznámými poklady a pozoruhodnou divokou přírodou. Pohoří Simien nabízí výpravy do divočiny s nádhernými sceneriemi, obrovskými útesy a srázy a s možností zahlédnout unikátní živočišné druhy, jako je kozorožec walia nebo pavián dželada.

 

V našem návrhu cesty je zahrnut výstup po stezkách na úbočích pohoří Simien a pobyt v táborech postavených na vulkanických plošinách, které ještě umocňují dojem izolovanosti.

 

Řídkým chladným vzduchem pronikají výkřiky vzácných živočichů, zatímco dole splývají zalesněné strže s vlnícími se obdělávanými poli, která se rozprostírají v rozsáhlém povodí Modrého Nilu.

 

Tyto výpravy do divočiny jsou kombinované s putováním zemí s mnoha kostely vysekanými do skály, se středověkými hrady i starověkými obelisky, které odrážejí její kulturu starou více jak 3 000 let.

Denní program (návrh):

1.den – přílet do Addis Ababy 
Po příletu do Addis Abeby se ubytujete v hotelu. V závislosti na času příletu můžete pak zbytek dne strávit prohlídkou širokých ulic lemovaných stromy. (Nezapomínejte, že letový řád je zde předmětem stálých změn a momentální dostupnosti).

Výprava do Etiopské vysočiny

V Addis Ababě najdete obchody s typickými řemeslnými výrobky, materiálem i starožitnostmi. Je to jedno z nejrychleji rostoucích měst v Africe a páté nejvýše položené hlavní město světa.

 

Nadmořská výška 2 400m někomu může působit problémy, proto si tento den udělejte oddech. Dále pamatujte na to, že jste poměrně blízko rovníku, takže v každé roční době zde svítí slunce téměř 12 hodin denně.

 

2. den – prohlídka Addis Abeby
Po snídani následuje celodenní prohlídka města, která zahrnuje návštěvu Národního muzea (kde je mj. uložena kostra známého hominida Lucy) a Etnologického muzea Univerzity v Addis Abebě, které je umístěné v někdejším paláci etiopského císaře Haile Selassieho).

 

Také můžete zavítat na místní rušné a pestré tržiště mercato, které nabízí fascinující škálu zboží a kuriozit a skvělou příležitost k prozkoumání a k pozorování lidí.

 

3. den – let do Bahir Dar (1830 m), návštěva kláštera na jezeře Tana a vodopádů Modrého Nilu
Ráno podniknete první let toho dne z Addis Abeby do Bahir Daru etiopskými aeroliniemi (pamatujte na to, že změna letu bývá vyhrazena).

 

Poté následuje plavba lodí po jezeře Tana, největším v Etiopii se svými 3673 km², které je zdrojem Modrého Nilu.  Po jezeře je rozeseto mnoho malých ostrůvků, které nesou klášterní kostelíky, z nichž některé byly založeny už ve 14. století a stěny části z nich bohatě zdobí úžasné nástěnné malby.

 

Navštivte nejkrásnější z nich, klášter Ura Kidane Mehret na poloostrově Zeghie. Odpoledne si pak prohlédněte vodopády Modrého Nilu, které místní nazývají Tissisat („voda, která kouří“).

Výprava do Etiopské vysočiny

Patří k nejúžasnějším v Africe a voda zde padá do propasti více jak 45 m hluboké a v době povodně až 400 m široké.


Mějte na paměti, že sled těchto aktivit může být změněn v závislosti na dostupnosti lodě.

 

4. den – cesta do Gondaru (2120 m)
Další den podniknete 185 km dlouhou cestu (asi 3 hod.) do Gondaru, hlavního města Etiopie v 17. a 18. století. Je stále jedním z nejpůsobivějších měst Etiopie se svým zděným Královským palácovým areálem, který je zapsán na seznamu památek UNESCO.

Výprava do Etiopské vysočiny

Areál leží v centru Gondaru a zahrnuje několik dobře zachovaných hradů a další budovy. Odpoledne si prohlédnete hrady, kostely, Lázně císaře Fasilidase i krásný kostel Gebre Birhan Selassie, kde se ponoříte do historie tohoto bývalého hlavního města. 

 

5. den – cesta do Debarku, počátek túry do tábora Sankabar (3200 m)
Ráno odjedete z Gondaru do Debarku (100 km a asi 2 hod.), kde sídlí vedení Národního parku pohoří Simien. Zde získáte průvodce, vybavení a zásoby jídla, a po nerovné cestě vyrazíte do tábořiště Sankabar.

 

Vozidlo nechejte několik kilometrů před táborem, abyste si mohli udělat aklimatizační procházku (3-5 km, 1-3 hod.), přičemž z okraje srázu budete moct poprvé zahlédnout působivé pohoří Simien.

Výprava do Etiopské vysočiny

Pohoří se skládá z mnoha vyvýšených planin vytvořených vulkanickou aktivitou a proudící lávou a jeho severní a západní svahy postupně působením řeky erodovaly, čímž vznikla neuvěřitelná fantastická krajina rozeklaných vrcholků a údolí.

 

Místní průvodci tuhle krajinu dobře znají a zavedou Vás i na některá odlehlejší místa. Do prvního tábora Sankbaru dojdete pěšky a pokud budete mít štěstí, můžete přitom na svazích zahlédnout hrající si paviány dželada.

 

6. den – cesta do tábora v Geech (3600 m, 10 km, 6-8 hod.)
Ráno průvodci sbalí tábor a přivedou muly s doprovodem, který Vám bude odteď dělat společnost. Dnes Vás výprava zavede do Geechu.

 

Nejprve musíte přejít sráz, abyste se dostali k výhledům na propast v Geech, do které po deštích padají vodopády Djinnbar. Poté přejdeme řeku a vystoupáte kolem terasovitých políček do vesnice Geech, odkud je možné spatřit celé pohoří Simien. Kousek za vesnicí Vás bude čekat další tábořiště.

 

7. den – možnost výstupu na vrchol Imet Gogo (3926 m, 10 km, 6-7 hod.)
Z Geech se vydáte obloukem na cestu, při které budete mít možnost vylézt na vrchol Imet Gogo (3926 m). Cesta nahoru je relativně snadná, takže se během ní můžete aklimatizovat na stoupající nadmořskou výšku a zároveň se těšit úžasnými výhledy.

Výprava do Etiopské vysočiny

Z vrcholu Imet Gogo  spatříte pod Vámi rozsáhlou nížinu, takže si budete moct udělat určitý dojem o celém tomto pohoří. Potom pokračujte na vyhlídku Saha, odkud se můžete vydat na třetí vyhlídku Set Derek, a pak se vrátit do tábora a zbytek dne odpočívat.

 

Můžete přitom zahlédnout černohřbeté šakaly nebo orlosupy bradaté.

 

8. den – do Cheneku (3620 m, 12 km, 6-7 hod.)
Dnes se vydejte přes rozlehlé travnaté pláně s obrovskými kvetoucími lobéliemi a po okraji srázu do Cheneku.

 

Je to relativně snadná pěší trasa jen s několika stoupáními a klesáními. Z Inatiye  budete mít nádherný výhled na nížiny.

 

Samotný Chenek je jedním z nejkrásnějších tábořišť, kde kolem stanů kvetou lobélie a odkud je krásný výhled na sráz. Je to jedno z nejvhodnějších míst na pozorování vzácného kozorožce walia, což je velká horská koza, která se vyskytuje pouze v Etiopii a má s charakteristicky vzorované přední nohy a velké vroubkované rohy.

Výprava do Etiopské vysočiny

Rovněž se zde vyskytují paviáni dželada, stejně jako kozorožce je však jen zřídka můžete zahlédnout dál od útesů. Jsou dobře adaptovaní na život na téměř kolmých skalních stěnách a při prvním náznaku nebezpečí se svalí dolů, kde je nikdo a nic nemůže pronásledovat.

 

Simienská liška nebo habešský vlk, kteří jsou pojmenovaní podle této oblasti, jsou zde však k vidění jen zřídka, i když v noci můžete slyšet jejich vysoké hlasy.

 

Tohle pohoří je známo rovněž dravými ptáky hnízdícími na útesech, zvlášť velkým a silným orlosupem bradatým. Tito ptáci mají rozpětí křídel až 3 metry a často je můžete vidět, jak nad Vámi předvádějí vzdušnou akrobacii.

 

9. den – do Ambika (3170m, 16 km, 8-10 hod.)
Ráno vyrazte do Ambika na úpatí Ras Dashen (Ras Dajen). Po příkrém výstupu dorazíte do průsmyku Bwahit  (4200 m) pod vrcholkem Bwahit (4430 m), druhé nejvyšší hory na Vaší cestě, kde se můžete těšit fantastickým výhledem na tábor dole v údolí.

 

Poprvé odtud také zahlédnete Ras Dashen (4533 m) na protilehlé straně údolí, nejvyšší bod v kamenné hradbě před Vámi. Potom po strmé stezce sejděte do vesnice Chiro Leba a překročte řeku Meshehe. Následuje poslední strmé stoupání do vesnice Ambiko, kde čeká další tábořiště.

 

10. den – vrcholek Ras Dashen (4533 m, 18 km, 10-12 hod.)
Pokud se rozhodnete vyšplhat na nejvyšší vrchol Etiopie Ras Dashen, budete muset vyrazit ještě před svítáním.

 

Pomalu budete stoupat 6-7 hodin kolem políček a lesa lobélií, po kterém následuje asi 20 minutové prudké stoupání před vrcholkem. Na vrcholku si můžete vydechnout a kochat se úžasným panoramatickým výhledem.

Výprava do Etiopské vysočiny

Za jasného počasí je odtud vidět až do Eritrey. Stejnou trasou pak slezete dolů zpátky do tábora v Ambiku. Tento den je velmi dlouhý a namáhavý, avšak stojí za to, pokud se odvážíte do výšlapu pustit.

 

V opačném případě můžete strávit den odpočinkem v táboře nebo vyrazit na krátkou procházku po okolí.

 

11. den – do Sony (3400 m, 16 km, 8-10 hod.)
Dnes překročíte obdělávaná pole v horním povodí řeky Meshehe. Bude to příjemný den s možností se setkat s místními lidmi na polích, na cestách nebo ve vesnicích.

 

Cesta má několik stoupání a klesání s nejvyšším bodem 3600 m. Ve vesnici Arkwasiye přejdete do povodí řeky Ansiya. Tábořit budete u vesnice Sona na okraji planiny s výhledem přes strž na úžasné srázy hory Imet Gogo a dalších vrcholů.

 

12. den – do Makarabie (2000 m, 12 km, 5-6 hod.)
Ráno můžete navštívit vesnickou školu v Soně a setkat se s žáky (v závislosti na ročním období), anebo můžete navštívit školu v Makarabii, kde budete tábořit následující noc.

 

Dnes vás cesta zavede tam, kam si troufnou jen nejodvážnější cestovatelé: sejdete z okraje planiny a 1800 m dolů velmi příkrým klesáním do rozeklaného údolí řeky Ansiya a do okolních nížin.

 

U řeky si můžete odpočinout a pak mírným terénem dojít do vesnice Makarabia, kde dnes budete tábořit. Když se podíváte zpět na sráz, můžete dobře vidět, kde jste strávili předchozích pět dní.

 

13. den – do Mulitu (1800 m, 10 km, 4-5 hod.)
Ráno znovu sejdete krátkou strmou cestu k řece Ansiya. Bývá zde podstatně tepleji a vegetace bujnější, protože nadmořská výška je výrazně nižší.

 

Půjdete kus cesty podél řeky, než se dostanete k poslednímu skutečně strmému úseku cesty. Při stoupání do vesnice Hawaza se dívejte také dozadu na masivní věže a útesy, odkud jste přišli.

 

Po půl hodině cesty se dostanete do Mulitu, kde strávíte poslední noc v táboře s pozadím skalních věží. Tento večer je příležitost k malé oslavě toho, co jste překonali, takže se můžete přidat ke svým průvodcům v tanci a zpěvu.

 

14. den – dokončení výpravy (10km, asi 2 hod.) příjezd do Axumu
Po zdolání lehce zvlněné cesty do města Adi Arkay se rozloučíte se svými místními průvodci a vyrazíte do Axumu.

 

Můžete si odpočinout a zhodnotit své úspěchy během cesty vozidlem napříč krásnými horskými oblastmi, které se táhnou podél simienského masivu.

 

Ametystově zbarvené vrcholky a hluboké strže znovu podnítí Váš obdiv k této rozeklané odlehlé oblasti. Pozdě odpoledne dorazíte do Axumu, kde se ubytujete v hotelu s jeho pohodlím.

 

15. den – v Axumu
Legendy v  Knize králů (Kebre Negest), vyprávějí, že v 10. stol. př. n. l. žila v Axumu královna ze Sáby, která sem od krále Šalamouna přivezla Archu úmluvy, jež dodnes spočívá ve svém svatostánku.

 

Dlouho před Kristem byl Axum hlavním městem Axumské říše, jedné z nejstarších v Africe, která po téměř tisíciletí představovala klíčovou spojnici mezi Afrikou a Asií.

 

Je možná organizovaná prohlídka stél, žulových monolitů pocházejících z doby před Kristem a zdobených symbolickými rytinami. Také je možné navštívit Kostel Panny Marie ze Sionu, ve které jsou uloženy koruny etiopských králů a další poklady.

 

16. den – ráno let do Lalibely, odpoledne prohlídka monolitických kostelů
Ráno podniknete krátký let do Lalibely ležící v nadmořské výšce 2600 m. Ve městě se nachází 11 monolitických kostelů vytvořených ve 12. století vytesáním do růžové žulové skály.

 

Tyto stavby byly zapsány mezi památky chráněné UNESCO. Každý kostel má unikátní architektonický styl, všechny jsou však skvěle vytesané a některé vyzdobené dobře zachovalými malbami.

 

Celé město lze označit jako velkou stavbu věnovanou oslavě Boha.  Dopoledne dorazíte do Lalibely a zbytek dne můžete věnovat návštěvám těchto kostelů. Večer je možná návštěva podniku s tradiční hudbou.

 

17. den – let do Addis Abeby
Ráno nastoupíte na let z Lalibely do Addis Abeby, kde se celá cesta chýlí ke konci. V Lalibele nebo Addis Abebě si můžete zaplatit noci navíc, musíte tak však učinit v dostatečném předstihu už při rezervaci. 

 

comments powered by Disqus