Persepolis Írán

V Íránu, v zemi s islámským režimem, žijí v rozporu s našimi představami přátelští lidé, kteří hrdě představují svoji zemi jako historickou Persii, která byla kdysi součástí evropské civilizace.

Slovo Persie je odvozeno z názvu provincie Fárs, která se rozléhá kolem města Šírázu. Historie Íránu začala už před 5 tisíci lety v elamské říši s centrem v Súsách. Elamský stát podnikal výpady do okolí, nejednou napadl i svého mocného souseda Babylónii. Nástupcem elamské říše se stala říše médská, kolem r. 1000–529. Roku 500 před Kristem vypuklo v Milétu, největším řeckém městě v Malé Asii, povstání. Nastalo období řecko-perských válek, ve kterých po velmi dlouhých bojích zvítězili v bitvě u Marathónu nakonec Athéňané.

V 5. století před Kristem zahrnovala perská říše kromě území dnešního Íránu také velkou část Střední Asie, Egypta, celou Přední a Malou Asii a část Indie. Jednotlivá území se velmi lišila kulturně, ekonomicky i jazykově. Po zavraždění krále Xerxa v r. 465 před Kristem se říše postupně rozpadala.

Nejvýznamnějšími památkami z achajmenovského údobí jsou Kýrova hrobka a slavná Persepolis. V roce 1979 byla tato výjimečná památka zařazena do seznamu Světového dědictví UNESCO. Starověký název Persepolis,„město Peršanů“, je pořečtěnou formou staroperského jména pro Persii – Pársa.  Je to vlastně soubor starověkých paláců, které se nachází v dnešní provincii Fárs, zhruba 60 km od Šírázu.

Město peršanů bylo postaveno za vlády krále Dareia I. v letech 521–486 před Kristem. Ve stavbě pokračovali také jeho nástupci – Xerxes I., Artaxerxes I. a další. Naleznete zde paláce, audienční síně, pokladnice, zásobárny i stáje. Podle určitých studií se říká, že celý komplex nebyl klasickým hlavním městem, ale pouze palácem sloužícím k rituálním účelům během oslav jarního svátku Nourúz.

Při prohlídce Persepole naleznete Bránu národů, která je hned za schodištěm, z které se bohužel dochovala jen kamenná kostra s působivými sochami ve tvaru okřídlených býků.  Dále zde najdete palác Apadamu. Palác stojí na samostatné tři metry vysoké terase, a sloužil jako veřejný audienční palác. Skládal se ze čtvercové hlavní síně, jejíž strop neslo 36 sloupů vysokých 20 m. Dalších 36 sloupů neslo stropy tří menších síní.  Na severní a východní straně se do přijímací síně vstupovalo po schodištích, jejichž stěny jsou bohatě zdobeny reliéfy.

Dále bylo v Persepoli schodiště národů. Krásný reliéf nad schodištěm znázorňuje příslušníky národů jako např. Egypťany, Araby, Skythy, Indy, Řeky, Kiliky, aj., které byly podrobeny perskou říší.

V Persepoli se nacházela i pokladnice, která sloužila jako finanční centrum perské říše. Účel budovy v minulosti potvrdilo množství nalezených hliněných tabulek v akkadštině a elamštině v této budově.

Podle zvěstí použil Alexandr Veliký na odvezení velkého pokladu z Persepole do Ekbatan 10 000 mul a 5000 velbloudů. V této místnosti byla nalezena zlatá věnovací listina, kterou můžete obdivovat v archeologickém muzeu v Teheránu.

Prohlídku Persepole můžete doplnit návštěvou zajímavého muzea umístěného v budově původního Xerxova harému, který je teď nádherně zrekonstruován do původní podoby.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Maledivy - ráj, který postupně mizí do moře

Maledivy jsou známé ostrovy nacházející se nedaleko Srí Lanky v Indickém oceánu. Jde o krásný kout světa,...
více…

Istanbul - město dvou kontinentů

Istanbul má několik míst, které zkrátka vidět musíte. Jsou to centra, místní Grand Bazaar, ulice, uličky, tržiště,...
více…

Taškent Uzbekistán

Taškent se rozléhá na místě, které bylo významným obchodním střediskem již ve 2. tisíciletí př.n.l. V...
více…

Hedvábí a nejlepší Ferganský trh Uzbekistán

Na jihu uzbecké části Ferganské kotliny se rozléhá Margilan, který již po mnoho let představuje centrum produkce...
více…

Buchara Uzbekistán

První zprávy o městě Buchara pocházejí z roku 2500 př.n.l. Díky své poloze na řece Zaravshan to byla vždy...
více…

Doprava v Uzbekistánu

Do Uzbekistánu je nejrychlejší letět.  Do Taškentu létají některé evropské společnosti, a to včetně ČSA....
více…

Kuchyně v Uzbekistánu

Málokde se národní kuchyně navzájem tolik ovlivňovaly tak jako právě v Uzbekistánu. V místní kuchyni proto...
více…

Uzbekistán

Uzbekistán je vnitrozemský stát v centrální Asii a rozlohou 447 400kilometrů čtverečních. Tato země sousedí s...
více…

Doprava v Turkmenistánu

K řízení osobního vozu v Turkmenistánu potřebujete mezinárodní řidičský průkaz, ale většinou vám postačí...
více…

Kam v Turkmenistánu

V Turkmenistánu naleznete mnoho památek, zde jich uvádíme jen pár na ukázku.  Ašchabad Ašchabad je...
více…