Největší oceánská pokladnice světa

Nově zřízený Národní park korálového moře (Le Parc Naturel de la Mer De Corail) v Nové Kaledonii má dvojnásobnou rozlohu Texasu a trojnásobnou rozlohu Německa a byl označen za největší mořský park světa.

Největší oceánská pokladnice světa

Se svými neuvěřitelnými 1,300,000 km² to je nejrozsáhlejší chráněná oblast na moři i na souši. Kromě své ohromné rozlohy je tento oceánský svatostánek v jižním Pacifiku také domovem rozsáhlého a různorodého mořského života, který zahrnuje 48 druhů žraloků, 25 druhů savců, 19 druhů hnízdících ptáků a 5 druhů mořských želv, včetně ohrožené karety obrovské.

 

Mořské dno prosvětluje více jak 1,1 milionu akrů zářících korálových útesů, které daly moři jméno, a vody skýtají obyvatelům Nové Kaledonie 3 000 tun ryb.


Nová Kaledonie je oblastí s mnoha světovými rekordy. Toto vzdálené francouzské území leží zhruba 3 000 km východně od Austrálie a skrývá Grand Lagon Sud, největší lagunu chráněnou UNESCO, stejně tak jako druhý největší dvojitý bariérový útes světa (po Austrálii).


Kromě těchto úžas vzbuzujících míst disponuje Nová Kaledonie také jednou z nejbohatších biodiverzit na světě, což je důvod, proč vláda a odborníci na ekologii podnikají opatření na ochranu této přírodní pokladnice dřív, než se objeví vážná hrozba. 

 

V současnosti jedinou starost představuje ilegální rybolov, v budoucnu však může park ohrozit také pravděpodobný vzrůst lodní dopravy z Queenslandu v Austrálii a pokračování těžby ropy ze dna moří. 

Největší oceánská pokladnice světa

V následujících třech letech má být park rozdělen na zóny, z nichž některé budou otevřené pro ekonomické aktivity (rybolov) a pro turistické aktivity (potápění).


Zřízení tohoto parku patří k historickým momentům v oblasti ochrany moří a Nové Kaledonii skýtá další úžasnou oblast. Proto je teď ideální čas si naplánovat své příští dobrodružství v jižním Pacifiku! 
 

 

comments powered by Disqus