Práva zaměstnance


Zástupci zaměstnanců

Zaměstnanec má v rámci svého zaměstnání jen nevelkou moc ovlivnit své pracovní podmínky a ekonomické zájmy. Jako...
více…

Ošetřování člena rodiny a ošetřovné

Zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci za čas jeho pracovní neschopnosti během ošetřování...
více…

Zaměstnavatel versus zaměstnanec

Co by dělal zaměstnavatel bez svých zaměstnanců? A kde by byli zaměstnanci bez svého zaměstnavatele? Dva odlišné...
více…

Jaká jsou další práva ve zkratce

Práva zaměstnance, který je v závislé činnosti je mnoho a není špatné, pokud o nich zaměstnanec ví, nebo alespoň...
více…

Právo na bezpečnost a ochranu při práci

Je jasné, že pokud má na jedné straně zaměstnanec na něco právo, tak na straně druhé má zaměstnavatel povinnost....
více…

Právo na příznivé pracovní podmínky

Každý zaměstnanec má právo na příznivé a důstojné pracovní podmínky.               Ať je to...
více…

Právo na mzdu

Každý zaměstnanec má právo dostat za vykonanou práci mzdu. Její výši má již obvykle sjednanou v pracovní smlouvě,...
více…

Právo na práci

Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle uzavřené pracovní smlouvy. V praxi se to řeší mnoha...
více…

Jaká jsou práva zaměstnance?

Po podpisu pracovní smlouvy a fyzickém nástupu do zaměstnání podle dohodnutých podmínek má zaměstnanec kromě...
více…