Jeruzalém / Jerušalajim / Izrael

Jeruzalém je město, které vás určitě zasáhne u srdce. Nikde na tak malém prostoru nenajdete takovou koncentraci památek třech světových náboženství.

Jeruzalém / Jerušalajim/Izrael

Atmosféra Starého města je nesdělitelná, tu musíte prostě zažít. V Jeruzalémě najdete 17 církví, desítky různých sekt, v bezprostřední blízkostí je nejposvátnější místo židů a to Zeď nářků, třetí nejposvátnější místo muslimů Skalní chrám, a hned vedle nejposvátnější místo křesťanů Via Dolorosa-Křížová cesta a Chrám božího hrobu, kde byl pochován Ježíš Kristus.

Hlavní město Izraele je vybudováno z vápence, a je posvátné pro Židy, křesťany i muslimy. Zde roku 960 př. n. l. postavil král Šalamoun - syn krále Davida chrám, v němž byla uložena archa úmluvy. Chrám, byl zničen Babyloňany, a židé ho znovu postavili v roce 520 př. n. l. Podruhé byl chrám zničen římským císařem Titem – zbyla z něj jen část zdi, která je dnes nazývaná Zeď nářků.

V roce 638 město získali muslimové a postavili si zde dvě mešity. V letech 1099 – 1244 je v Jeruzalémě vystřídali křižáci a hned po nich město drželi egyptští mamelukové, kteří byli v roce 1517 vyhnaní Selimem I., vládcem Otomanské říše. Roku 1917 Jeruzalém obsadili Britové. Po skončení britské kolonizace vypukly o Jeruzalém boje mezi Izraelci a Araby. V roce 1949 se město rozdělilo a západní Jeruzalém připadl Izraeli a východní Jeruzalém se Starým městem zase Jordánsku. Roku 1967 Izrael jordánskou část obsadil, a roku 1980 uzákonil, že sjednocený Jeruzalém je ve své celistvosti věčným hlavním městem Izraele.

Staré město, Východní Jeruzalém, s labyrintem uliček, bylo v 16. století obehnáno hradbami, které měly původně osm bran. Damašská brána nabízí promenádu po hradbách, Jaffská průchod ke Zdi nářků a Nová ke Chrámu Božího hrobu. Dalšími bránami jsou Herodova, Štěpánská, Zlatá brána, Hnojná brána a Sionská brána.

Město je rozděleno na část muslimskou - dvě mešity a bazar, židovskou – tam bydlí výhradně jen Židé, křesťanskou - Chrám Božího hrobu a arménskou - katedrála sv. Jakuba. Pozor! Do každé čtvrti je přístup vždy konkrétní bránou a vzájemné hranice střeží vojenské hlídky.

V Jeruzalému naleznete i jeho dominantu a to je Chrámová hora, kde stojí Skalní chrám. Je to osmiboká mešita Qubbat as-Sachra se zlatou kopulí, která ukrývá skálu, na které chtěl Abrahám obětovat syna Izáka a odkud odletěl do nebe Mohammed na okřídleném koni.

V křesťanské části najdete vedle bazarů s křesťanskými suvenýry i chrám Spasitele z roku 1898, s nádhernou vyhlídkou z věže, a Chrám Božího hrobu, které stojí na místech, kde došlo k uložení do hrobu a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Na správě Chrámu Božího hrobu se podílejí církve katolická, arménská, řecká pravoslavná, syrská pravoslavná, koptská a etiopská. Klíče od chrámu má palestinský muslim. Počítejte s tím, že na vstup do Ježíšova hrobu je vždy fronta.

Zajímavé jsou například i protestantský kostel Krista z roku 1849, nebo kostel sv. Alexandra, kde je zabudovaný vítězný Hadriánův oblouk. Dalšími zajímavostmi jsou Etiopský klášter, který se nachází na střeše Chrámu Božího těla, kostel Jana Křtitele a malý románský kostelík sv. Anny z roku 1 140. Židovská čtvrť byla v Jeruzalémě obnovena roku 1967, a nachází se v ní zrekonstruovaná římská ulice Cardo, s arkádami, synagoga Ramban a archeologické muzeum. V muslimské čtvrti vás určitě zaujmou tržiště a krámky se suvenýry.

Mimo Staré město najdete horu Sion (Zion), kde se má nacházet hrobka krále Davida. Právě na tomto místě se odehrála poslední večeře Ježíše Krista s apoštoly. Na východ naleznete město Davidovo, nejstarší část Jeruzaléma. Na Olivové hoře najdete nádhernou vyhlídku, Gordonovu zahradu na Golgotě, kde se pravděpodobně nachází Ježíšův hrob.

Nové město Jeruzalém je spíš komerčním a administrativním centrem, kde vás zaujme pěší zóna Ben Yehuda, tržiště Mahane Yehuda a náměstí Safra s radnicí a informačním centrem. Za zmínku určitě stojí i čtvrť ortodoxních Židů, Mea She´arim z roku 1870, a je poslední židovské ghett, doklad, jak východoevropská ghetta vypadala před holocaustem.

Mezi další zajímavosti v Jeruzalémě patří Izraelské muzeum z roku 1965, Kumránské svitky z let 35 – 132, které byly nalezeny v roce 1947 v jeskyni u Mrtvého moře, nádherná synagoga s Chagallovými vitrážemi ve čtvrti Ein Karen. Za návštěvu určitě stojí Jeruzalémská ptačí observatoř (Ha-tachana le-cheker ciporej Jerušalajim), která se rozkládá v centru města mezi Knessetem a Nejvyšším soudem, na migrační trase ptáků mezi Afrikou a Eurasií. Na jaře a na podzim tudy přelétá 500 milionů ptáků.

Po turistech je v Jeruzalémě požadováno slušně oblečení, nesmí se zde fotografovat, kouřit, vodit se za ruce a líbat na ulici. Město je k návštěvníkům velmi vstřícné, a seznámit se s ním proto není těžké. Většinou návštěva Jeruzaléma představuje jeden z nejpříjemnějších zážitků z návštěvy Svaté země.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Galilejské jezero Izrael

Sladkovodní Galilejské jezero má rozlohu166 km2, a je hluboké 44 m, které je také nazýváno Tiberiadské,...
více…

Kultura, sport a zábava - Izrael

Velice oblíbenými diváckými sporty jsou v této zemi fotbal, basketbal a atletika. Sportovně založené...
více…

Ubytování v Izraeli

Počítejte s tím, že stejně jako většina věcí je i ubytování v Izraeli celkem drahé. Ceny ubytování...
více…

Nákupy a suvenýry v Izraeli

Mezi oblíbené výrobky, které si turisté rádi z Izraele odvážejí, patří například kovotepecké výrobky, jako...
více…

Doprava v Izraeli

Izrael je velmi malá země, ale s hustou sítí autobusových linek. Cestovat můžete také vlakem, taxíkem nebo...
více…

Kuchyně v Izraeli

Izraelská kuchyně je velmi svázána pravidly – kašrut, a příprava i konzumace jídla musí být košer - hebrejský...
více…

Izrael /Israel/

Nikde na světě neuvidíte tolik památek s historií starou až pět tisíc let, tak jako​ právě v...
více…

Sluneční brýle na sport a venkovní aktivity

Kvalitní sluneční brýle spolehlivě ochrání oči při venkovních sportovních aktivitách a toulkách přírodou. A to...
více…

Léto je tu, vyrazte do přírody!

Příroda dělá s naší duší hotové zázraky. Využijte krásné letní počasí a vyrazte do přírody sami, se svou...
více…

Unikátní hotel s deštným pralesem v Dubaji

Hotel s vlastním bazénem? Ale hotel s vlastním lesem, to už bude unikát! Budují ho v Dubaji a nebude to ledajaký les,...
více…