Náboženství a svátky Izrael

Hlavním náboženstvím v Izraeli je judaismus. Je to náboženství, které uctívá jediného Boha. Judaismus se tedy řadí mezi monoteistická náboženství. 

Náboženství a svátky Izrael

Základem tohoto náboženství je Tóra, tzn. Zákon Mojžíšův. Je to učení, které obsahuje pět Mojžíšových knih. Učitel tohoto náboženství se potom nazývá rabín. 

Židovské tradice a zvyky

Náboženská příslušnost k judaismu začíná hned osmý den po narození, a to obřadem pod názvem obřízka. Obřízka znamená v judaismu znamení smlouvy s Bohem. Během tohoto obřadu dostává chlapec hebrejské jméno. U dívek a žen se tzv. ženská obřízka v Izraeli neprovádí.

Synagoga je laicky řečeno něco jako kostel pro příslušníky judaismu. Židé se scházejí k modlitbám do Synagogy /kostel pro příslušníky judaismu/. Synagoga slouží židům i ke studiu nebo ke společenským aktivitám. V České republice máme také celkem relativně mnoho historických synagog a zachovalých židovských čtvrtí, kam se jezdí dívat řada turistů z celého světa.

Pokud budete mít při své návštěvě možnost, určitě nějakou Synagogu navštivte. A jak říká tradice, do synagogy by se mělo vždy sestupovat, a tak ve většině případů je hlavní místnost této budovy pod úrovní země. V judaistické svatyni se nesmí nacházet žádné obrazy lidí nebo bohů, ale je zde uložen svitek Tóry.

Hlavní židovské svátky

Šabat:

Toto je ten nejdůležitější svátek v judaismu. Je to jedno z přikázání v židovském Desateru. Slaví se každou sobotu, nebo spíš od pátečního soumraku kdy se obvykle koná slavnostní večeře a končí v sobotu za soumraku. V tento den nesmí místní lidé /židé/ vykonávat žádnou práci ani cestovat nebo provádět obchody. Zastaví se i doprava. Je to svátek, při kterém se sejdou přátelé a rodiny. Tento den je určen odpočinku a studiu.

Pesach:

Jsou to vlastně Velikonoce - svátek nekvašených chlebů, a který připomíná odchod Židů z Egypta.

Šavu´ot:

Slaví se 49 dní po Velikonocích a je to připomínka darování Tóry Mojžíši na hoře Sinaj.

Roš hašana:

Je to židovský Nový rok. Tomuto dni se říká v Izraeli „Den soudu“. Podle židovské tradice právě v tento den stvořil Hospodin svět.

Jom kipur:

Je to den smíření - nejsvětější den v roce - poslední z deseti dnů roš hašany. V tento dodrží židé přísný půst a vyznávají se z hříchů. V tento den určitě nerušte ortodoxní židy a raději do těchto čtvrtí ani nechoďte.

Sukot:

Svátek stánků, které židům připomínají dny strávené v poušti. V minulosti to byl symbol pro konec zemědělského roku v Izraeli, proto se mu také někdy říká svátek sklizně. Místní lidé tento svátek slaví tím, že si budují provizorní chýše po celé zemi a na tento svátek v nich bydlí. Turisté jsou vítáni a budete také pohoštěni.

Simchat Tóra:

Je to oslava ukončení ročního čtení z Tóry.  Na ulicích se tancuje a slaví.

Chanuka

Tento svátek je svátek světel, a je osmidenní. Pro chanuku je v Izraeli typické postupné zapalování osmiramenného svícnu, který je pro tento svátek typický. Svátek připomíná vítězství povstalců nad Římany, po kterém byl znovu dobyt Jeruzalém a obnoven samostatný židovský stát. Také byl nalezen poslední džbán s rituálně čistým olejem. Zázrakem toto malé množství oleje vydrželo osm dní. Ty jsou nezbytné pro výrobu nového rituálně čistého oleje.

Purim:

Tento svátek zase připomíná záchranu židů před záhubou v Perské říši. V tento den se čte z knihy Ester, která popisuje celou událost.

Tu bi-švat:

Je to svátek učenců.


Na rodinu se klade v židovském náboženství veliký důraz.  Židé totiž slaví své svátky vždy společně s rodinou a přáteli. Data židovských svátků se řídí dle lunárního kalendáře, a tudíž jsou pohyblivá.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Galilejské jezero Izrael

Sladkovodní Galilejské jezero má rozlohu166 km2, a je hluboké 44 m, které je také nazýváno Tiberiadské,...
více…

Kultura, sport a zábava - Izrael

Velice oblíbenými diváckými sporty jsou v této zemi fotbal, basketbal a atletika. Sportovně založené...
více…

Ubytování v Izraeli

Počítejte s tím, že stejně jako většina věcí je i ubytování v Izraeli celkem drahé. Ceny ubytování...
více…

Nákupy a suvenýry v Izraeli

Mezi oblíbené výrobky, které si turisté rádi z Izraele odvážejí, patří například kovotepecké výrobky, jako...
více…

Doprava v Izraeli

Izrael je velmi malá země, ale s hustou sítí autobusových linek. Cestovat můžete také vlakem, taxíkem nebo...
více…

Kuchyně v Izraeli

Izraelská kuchyně je velmi svázána pravidly – kašrut, a příprava i konzumace jídla musí být košer - hebrejský...
více…

Izrael /Israel/

Nikde na světě neuvidíte tolik památek s historií starou až pět tisíc let, tak jako​ právě v...
více…

Sluneční brýle na sport a venkovní aktivity

Kvalitní sluneční brýle spolehlivě ochrání oči při venkovních sportovních aktivitách a toulkách přírodou. A to...
více…

Léto je tu, vyrazte do přírody!

Příroda dělá s naší duší hotové zázraky. Využijte krásné letní počasí a vyrazte do přírody sami, se svou...
více…

Unikátní hotel s deštným pralesem v Dubaji

Hotel s vlastním bazénem? Ale hotel s vlastním lesem, to už bude unikát! Budují ho v Dubaji a nebude to ledajaký les,...
více…