Náboženství v Indii

Náboženství se stalo v Indii neodmyslitelnou součástí každodenního života místních lidí. V Indii je hlavním náboženstvím hinduismus, jehož kořeny sahají zhruba před rok 1 000 před naším letopočtem.

Náboženství v Indii

V Indii jsou samozřejmě i jiné náboženství jako: Islám, Sikhismus, Buddhismus, Džinismus, Zarathustrismus

Hinduismus

Hinduismus nelze definovat. Nemá žádného svého zakladatele ani ústředního boha či hierarchii. Hinduistou se člověk nestává, tím se člověk prostě narodí. V pravém smyslu slova to není náboženství, ale spíš způsob žití.

Brahman

Brahman je věčné a nekonečné. Je to vlastně vše, co existuje. Brahman má tři hlavní představitele /bohy/ Brahmu, Višnua a Šivu.

Víra v reinkarnaci a kastovní systém

Co je pro všechny věřící společné? Víra v reinkarnaci, karmu a dharmu a kastovní systém. Hinduisté věří, že se stále vracíme na tento svět a kvalita našeho současného života je závislá na životech předchozích. Takže nezlobte:-). Pokud povede věřící hinduista spravedlivý život, velmi si tím zvyšuje šanci, že se narodí v dalším životě do vyšší kasty a do lepších životních podmínek. Pokud bude žít špatně, dostane de v dalším životě do dolní kasty. 

Cílem všech hinduistů je dosáhnout sebepoznání, a tím se vymanit z koloběhu znovuzrození. Podle tradice nemohou tohoto sebepoznání dosáhnout ženy, a musí jen věřit, že se ve svém příštím životě zrodí jako muži. V Indii potkáte mnoho sadců. Jsou to muži, kteří se zřekli svého hmotného majetku, rodiny a věnují se jen duchovnímu hledání, meditacím a poutím.

Číslo sedm

Toto číslo má pro hinduisty velmi zvláštní význam. Existuje 7 posvátných míst Váránásí, Hardvár, Ajódhja, Mathura, Dvárka, Kančípuram a Udždžájí. Také je sedm posvátných řek – Ganga, Sarasvatí, Jamuna, Indus, Jarmara, Gódávarí a Kávérí.

Islám

Toto náboženství je v Indii největší menšinové náboženství, které vyznává zhruba 12% populace. Do Indie se islám dostal spolu s nájezdníky v 16. století. Byl založen v 7. stol. př. n. l. prorokem Mohamedem. Arabsky slovo islám znamená „vzdát se“, a tak se muslimové učí vzdávat se vůli Alláha. Alláhovu vůli všem islamistům objasňuje korán. V Islámu je jediný představitel a to je Alláh. Ten však nemluví k lidem přímo, ale ústy svých proroků.

Sikhismus

Cílem tohoto náboženství bylo sloučit hinduismus a islám. Vždy jen to nejlepší z těchto náboženství. Sikhové věří v jednoho boha a stejně jako buddhisté a hinduisté věří v koloběh životů. Sikhské chrámy mají ve většině případů stožár s vlající trojúhelníkovou vlajkou se znaky Sikhů.

Buddhismus

V Indii naleznete jen zhruba 7 milionů buddhistů. Je to méně než sikhistů nebo křesťanů. Buddha byl skutečnou historickou postavou a žil zhruba v letech 563–483 př. n. l. Ve svých 29 letech opustil královský palác a začal hledat osvícení a osvobození od světa plného bídy a utrpení. Osvícení došel ve svých 35 letech. Dle tohoto příběhu byl natočen i celovečerní film.

Buddha své věřící učil, že život je založen na čtyřech pravdách – 1. život spočívá v utrpení, 2. utrpení je způsobeno touhou po pozemských statcích a hmotném majetku, 3. člověk může dojít osvobození, oprostí-li se od touhy, 4. bude sledovat Vznešenou osminásobnou stezku. Pokud se správně naplní tyto zásady, člověk může dosáhnout nirvány.

Džinismus

Džinismus vznikl v 6. století př. n. l. a založil ho Buddhův současník Mahávíra. Džinisté věří, že lidská duše může dosáhnout osvícení pouze docílením naprosté čistoty. Čistoty může člověk docílit askezí, půsty a meditacemi v odlehlých místech – poustevničením.

Zarathustrismus

Toto náboženství se dostalo do Indie z Persie. Jeho zakladatelem byl Zarathustra, kněz, o kterém se toho ví jen velice málo. V Íránu se stalo toto náboženství na 1 200 let náboženstvím státním. Zarathustrismus je vlastně neustálý boj dobra se zlem, kde dobro trvale vítězí.

Rituály spojené se smrtí

V životě věřících tohoto náboženství hrají velkou roli tzv. Věže mlčení. Je to stavba, která je složena ze třech kruhů. Pro muže, ženy a děti. Mrtvé tělo člověka se nahé uloží do kruhu, kde se nechá napospas supům, kteří oberou maso z mrtvoly. Když kosti vysuší slunce, jsou vhozeny do studny uprostřed kruhů.  Z rituálů spojených se smrtí jsou nejdůležitější rituály čtvrtého dne. V tento den se duše zemřelého dostává k jinému světu, kde předstupuje před božstva, aby byla souzena za své činy a skutky v našem světě.

V Indii naleznete více jak 330 milionů božstev, mezi kterýma si mohou věřící vybrat.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Sport /zábava/ v Indii

Mezi nejoblíbenější sport Indů je kriket. Indové jsou tímto sportem přímo posedlí. Hrají ho jak malé...
více…

Dillí /Delhi/ - hlavní město Indie

New Dillí je hlavním městem v Indii a po Bombaji je to druhé nejvíce zalidněné město v Indii.  Se svým...
více…

Pláže v Goa Indie

V Indii naleznete podél dlouhého pobřeží mnoho zátok a zálivů, které mají nádherné pláže v jižní i severní...
více…

Tradice a svátky v Indii

V Indii se po celá staletí dodržuje řada, pro Evropany nepochopitelných zvyků a obřadů. Některé z nich jsou až...
více…

Doprava v Indii

Z ČR se do Indie dopravíte nejlépe letadlem. Vystoupíte na letišti v Mumbaji zhruba po 7 – 11 hodinovém letu – dle...
více…

Kuchyně v Indii

Tato země má vynikající kuchyni. Zde můžete neustále ochutnávat jak pokrmy připravené z darů moře i velké...
více…

Indie

Indie je sedmá největší země na světě. Tato země má rozlohu 3 287 590 kilometů2. Se svou více jak miliardou lidí...
více…

Sluneční brýle na sport a venkovní aktivity

Kvalitní sluneční brýle spolehlivě ochrání oči při venkovních sportovních aktivitách a toulkách přírodou. A to...
více…

Léto je tu, vyrazte do přírody!

Příroda dělá s naší duší hotové zázraky. Využijte krásné letní počasí a vyrazte do přírody sami, se svou...
více…

Unikátní hotel s deštným pralesem v Dubaji

Hotel s vlastním bazénem? Ale hotel s vlastním lesem, to už bude unikát! Budují ho v Dubaji a nebude to ledajaký les,...
více…