Tradice a svátky v Indii

V Indii se po celá staletí dodržuje řada, pro Evropany nepochopitelných zvyků a obřadů. Některé z nich jsou až drastické. Obecně lze říci, že je Indie země bohatých tradic. Mnoho oslav se koná kolem úplňku, který je považován za příznivé období.

K tradičním zvyklostem v Indii patří sjednání svatby – manželství. Ještě v dnešní době ve venkovských indických oblastech vybírají rodiče svému synovi ženu. Potom následuje pečlivé prozkoumání horoskopů obou potenciálních manželů. Pokud se k sobě hodí, dojde k jejich setkání. I když je to zákonem zakázané, je nezanedbatelná i otázka věna nevěsty. Čím větší věno mladice má, tím je větší šance, že se provdá. Mnoho rodin se kvůli věnu pro dceru i zadluží.

V Indii je sňatek spíš obchodem než láskyplným spojením dvou lidí. Nevěsta po svatbě odejde bydlet k muži, kde se od ní očekává manuální práce, starost o děti a práce v domácnosti. Obzvlášť na vesnici to znamená vyčerpávající a nikdy nekončící dřinu spojenou s obstaráním domácnosti a hospodářství. Pokud manžel vlastní půdu, nezíská žena sňatkem žádné právo na majetek.

I když je již v této zemi povolen rozvod a potom další sňatek, tak místní lidé nepřijímají toto s pochopením a rozvedení /hlavně ženy/ jsou potom považováni za odpad společnosti. Od ženy se v Indii očekává, že splyne s rodinou svého manžela a bude žít podle představ svých nových příbuzných. Pokud se jí to nepodaří, například neporodí vnuka, může to pro ni mít nedozírné následky. Indická praxe „upalování nevěsty“ je velice drastická a zákonem přísně postihována. V některých oblastech Indie se ale stále praktikuje.
Pohřební rituály
Pohřební rituály Indů jsou velice složité a pro mnohé z nich i nákladné. Indové své mrtvé spalují na hranicích. Vzdávají tak svým předkům úctu obětováním vody a rýžových koláčků. Potom po kremaci seberou popel a 13. den, kdy jsou pozůstalí považováni za rituálně čisté, ho vsypou do některé posvátné řeky či moře.
Upalování vdov – satí
Vdovy se buď dobrovolně, anebo pod vlivem omamných prostředků nechají spálit na hranici spolu se svým zemřelým manželem. Je to smutný pozůstatek indických tradic. Indická vláda přijala v roce 1987 zákon, kterým toto upalování vdov zakazuje. Rodinní příslušníci ženy, která spáchala toto upálení, jsou zbaveni nároku na dědictví jejího majetku. Jen tato tradice je v indických lidech tak pevně zakořeněna, že se satí i Indii stále provádí a ženy, které se upálí, jsou oslavovány a vzdává se jim pocta.

Indické svátky na jaře

Mahávir Džajanti - džinistický svátek, který připomíná narození Mahávíry
Vasant Pančami - oslava narození bohyně Sarasvatí
Mahášivarátrí - noc modliteb a meditací k Šivovi
Hólí - je to jeden z nejnevázanějších indských svátků, ve kterém lidé oslavují konec zimy. Vzájemně se polévají vodou a sypou na sebe barevný prášek. Doporučujeme si na tento svátek obléci to nejhorší, co s sebou máte, a buďte připraveni na velkou spoustu vody. V podvečer před vlastní oslavou, zapalují místní obyvatelé hranice, na kterých symbolicky pálí démona Holiku.
Ráma navamí – je to hinduistický svátek, který oslavuje narození šrí Rámy. V týdnu, který tomuto svátku předchází, se čte a hraje Rámájana.
Velikonoce - křesťanský svátek připomínající ukřižování a znovuvzkříšení Krista
Vaisakha Muharram - muslimský svátek, který trva 10 dnů, a připomíná život a utrpení vnuka proroka Muhammada Imáma Hussaina.
Buddha Džajantí – tento svátek oslavuje Buddhovo narození, osvícení a dosažení nirvány. V Sikkimu ho provází průvody mnichů, kteří nosí posvátná písma.

Indické svátky v létě

Hanumán džajantí - svátek šrí Hanumána
Gurupurnimá - svátek gurua, narození Mahárišiho Védvjásy
Nauk Pančamí - hinduistický svátek, který je zasvěcen hadu Amantovi, na jehož stočeném těle odpočíval Višnu mezi vesmíry. O hadech se v Indii věří, že mají moc nad monzunovými dešti a že chrání domov před zlem. 
Rakša Bandhan - svátek bratrů a sester 
Den Nezávislosti - státní svátek, který se slaví 15. srpna a je dnem výročí indické nezávislosti na Británii. V tento den přednáší svůj projev ministerský předseda z hradeb Červené pevnosti v Dillí.
Džanmashtami - narození šrí Krišny. Tento svátek připadá na srpen. Oslavy v místě narození Krišny trvají celý měsíc (Mathura). Je to veselá a velice nevázaná slavnost, při níž se Kršnovi uctívači celý den postí.

Indické svátky na podzim

Ganéš Čaurthi - svátek šrí Ganéši 
Dussehra -  Tento svátek je v Indii velice oblíbený. Slavící se Dussehrovo vítězství nad démonem Mahišasurou s býčí hlavou. V Indii vrcholí tato oslava pálením podobizen krále démonů Ravany a jeho společníků. V Dillí se tento svátek nazývá Ram Líla a provázejí jej mohutné ohňostroje.
Gándhí Džajantí - tento státní svátek se koná 2. října a je slavností připomínající narozeniny Mahátmy Gándhího. V Ráj Gháthů v Dillí, kde bylo spáleno jeho tělo, se každoročně konají velká shromáždění s modlitbami.
Diwaki - tento svátek je nejhlučnější slavností hinduistického kalendáře. Koná se 15. dne Kartiky. Jsou zapalovány ozdobné noční lampičky, které mají ukázat cestu domů z vyhnanství Rámovi. Slavnosti trvají 5 dnů.

Indické svátky v zimě

Vánoce a Nový rok - slaví se ve státě  Goa a jsou úplně stejně jako u nás.
Šivaratri - Den hinduistického půstu je zasvěcen tančícímu Šivovi.
Losar - oslava tibetského Nového roku. Doporučujeme návštěvu McLeod Ganj v Himaláčaj pradéši. Dalajláma tu v tomto období poskytuje celotýdenní výuku.

Úmyslně zde neuvádíme přesná data svátků, neboť se jejich datum řídí buď indickým, nebo islámským lunárním kalendářem. Informaci o těchto a více svátcích dostanete v místních cestovních kancelářích.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Sport /zábava/ v Indii

Mezi nejoblíbenější sport Indů je kriket. Indové jsou tímto sportem přímo posedlí. Hrají ho jak malé...
více…

Dillí /Delhi/ - hlavní město Indie

New Dillí je hlavním městem v Indii a po Bombaji je to druhé nejvíce zalidněné město v Indii.  Se svým...
více…

Pláže v Goa Indie

V Indii naleznete podél dlouhého pobřeží mnoho zátok a zálivů, které mají nádherné pláže v jižní i severní...
více…

Doprava v Indii

Z ČR se do Indie dopravíte nejlépe letadlem. Vystoupíte na letišti v Mumbaji zhruba po 7 – 11 hodinovém letu – dle...
více…

Kuchyně v Indii

Tato země má vynikající kuchyni. Zde můžete neustále ochutnávat jak pokrmy připravené z darů moře i velké...
více…

Náboženství v Indii

Náboženství se stalo v Indii neodmyslitelnou součástí každodenního života místních lidí. V Indii je hlavním...
více…

Indie

Indie je sedmá největší země na světě. Tato země má rozlohu 3 287 590 kilometů2. Se svou více jak miliardou lidí...
více…

Sluneční brýle na sport a venkovní aktivity

Kvalitní sluneční brýle spolehlivě ochrání oči při venkovních sportovních aktivitách a toulkách přírodou. A to...
více…

Léto je tu, vyrazte do přírody!

Příroda dělá s naší duší hotové zázraky. Využijte krásné letní počasí a vyrazte do přírody sami, se svou...
více…

Unikátní hotel s deštným pralesem v Dubaji

Hotel s vlastním bazénem? Ale hotel s vlastním lesem, to už bude unikát! Budují ho v Dubaji a nebude to ledajaký les,...
více…