Austrálie - Oceánie


Největší oceánská pokladnice světa

Nově zřízený Národní park korálového moře (Le Parc Naturel de la Mer De Corail) v Nové Kaledonii má dvojnásobnou...
více…

Nedotčený ráj Nové Kaledonie

Maličké ostrůvky Loyalty Islands zabírají sice pouze 10% rozlohy Nové Kaledonie, představují však přeživší...
více…

Cesta k letnímu ráji

V letech 1919-1932 se 3000 australských vojáků z 1. světové války dřelo s krumpáči, lopatami a vozíky při...
více…