Základové konstrukce


Základem každé stavby jsou dobré základy

Při návrhu základů platí, že optimální základové konstrukce jsou takové, které při nejmenší pracnosti,...
více…

Jak správně založit stavbu

Současná oblast stavebnictví nezná termín “nelze”. Postavit dům můžete na jakémkoliv pozemku ( samozřejmě...
více…

Ztracené bednění - rychlá montáž hrubé stavby

Civilizace nás rozmazluje. Chceme šetřit čas, peníze a zejména získat co nejvíce výhod. Namáhat se? Přiměřeně....
více…

Hrubá stavba a výběr materiálu

Rozhodnutí postavit dům vás přinutí hledat odpovědi na řadu otázek, které mohou mít i množství správných...
více…

Oprava základů - diagnostika a postup

Před rozhodnutím o způsobu opravy základů třeba nejprve provést důkladné průzkumy, při kterých je třeba...
více…

Základ stavby - nosné konstrukce

Základové nosné konstrukce jsou tou částí stavby, kterou nelze podcenit. Stále přenášejí i občasné zatížení...
více…

Jak na rekonstrukce základů?

  Řeknete si, že při rekonstrukci již přece základy pod domem jsou, tak není co řešit.   Příčinou trhlin ve...
více…

Jak zabránit podmrzání základů?

  Stavby se zakládají do nezamrzající hloubky, což požaduje norma. Důvodem je možnost podmrzání základů s...
více…

Co jsou pásové základy?

Pásové základy se navrhují zejména pod svislé nosné stěny, příčky od tloušťky 150 mm, pod schody a komíny. V...
více…

Co jsou deskové základy?

Při vysokém zatížení stavby nebo při zakládání v málo únosné půdě, kdy není možné bezpečně přenést...
více…

Co jsou hlubinné základy?

Hlubinné základy se používají při málo nosné základové půdě nebo pokud se v úrovni základů vyskytuje spodní...
více…

Co jsou plošné základy?

Plošné základy - přenášejí zatížení do půdy svou plochou. Patří sem základové pásy, které musí být pod...
více…

Jak na základy stavby?

  Konstrukce, které spolu se svislými, vodorovnými a šikmými nosnými konstrukcemi a zastřešením objektu tvoří...
více…

Jak na návrh konstrukce základů?

  Návrh konstrukce základů a jejich hloubka závisí na charakteru stavby, konstrukčního systému...
více…

Geologický průzkum a jeho druhy

Rozlišujeme tyto druhy geologického průzkumu: Předběžný - zahrnuje studium dostupných map a dalších...
více…