Pracovněprávní poradenství


Pracovněprávní poradenství

Pracovně-právní poradenství je složitá oblast. Nepočítejte s tím, že vám internetová stránka může pomoci...
více…

Povolený rozsah pracovního času

Pracovní doba je časový úsek, v němž je zaměstnanec k dispozici zaměstnavateli a vykonává práci a plní povinnosti v...
více…

Pracovní poměr na dobu určitou

Pracovní poměr je uzavřen na dobu určitou pouze tehdy, pokud je to výslovně uvedeno v pracovní smlouvě. V opačném...
více…

Ukončení pracovního poměru

Způsobů jak skončit pracovní poměr je několik a může tak učinit jak zaměstnavatel tak i zaměstnanec. Mezi...
více…

Kdy můžete dostat výpověď?

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z určitých důvodů, které jsou přesně vymezeny v zákoníku...
více…

Přeřazení na jinou práci

Zaměstnanec vykonává práci na místě výkonu, které si písemně dohodl se zaměstnavatelem v pracovní smlouvě....
více…

Začátek pracovního poměru

Pracovní poměr začíná dnem, který byl dohodnut v pracovní smlouvě. Obvykle se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne...
více…

Před uzavřením pracovní smlouvy

Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit budoucího zaměstnance s právy a povinnostmi, které...
více…

Jak má vypadat pracovní smlouva?

Pracovní smlouva je dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a na jejím základě vzniká pracovní poměr. Pracovní...
více…

Jak se domáhat práv v oblasti pracovněprávních vztahů?

Porušování zákonů v pracovněprávních vztazích není v Čechách ojedinělým jevem. Především zaměstnanci bývají...
více…